X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35791
Dział: Przedszkole

Kuchcikowo - jemy zdrowo. Projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY
„KUCHCIKOWO – JEMY ZDROWO”

Grupa: ,,Starszaki”
Cele projektu
Cele ogólne:
• Kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci;
• Rozszerzenie edukacji dzieci o obszar sensoryczny - dostarczenie dzieciom różnych stymulatorów, poprzez smak, zapach, dotyk, odczucie ciężaru, temperatury, wreszcie pracy na znanym i lubianym materiale czyli jedzeniu;
• Włączenie rodziców w działania projektowe – pomoc w przeprowadzeniu zajęć, zachęcanie do gotowania z dziećmi w domu;
Cele szczegółowe:
• wielozmysłowe poznawanie świata;
• przełamywania barier w kontakcie z tym, co nieznane, nowe;
• zainteresowanie najbliższym i dalszym otoczeniem przyrodniczym i społecznym;
• rozwijanie samoobsługi oraz sprawności manualnej w posługiwaniu się prostymi narzędziami;
• rozwijanie szacunku dla pracy, wysiłku własnego i innych;
• zdobywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat zdrowego odżywiania;
• przyzwyczajanie do przestrzegania zasad higieny, ale także kultury spożywania posiłków, zachowania przy stole, szacunku dla jedzenia;
• radości uczestniczenia w ciekawym przedsięwzięciu, które pozwala odnieść sukces wszystkim na miarę własnych możliwości.

Rodzaje aktywności
• badawcza
• językowa
• matematyczna
• plastyczna
• techniczna
• społeczno – przyrodnicza
• ruchowa
• muzyczna
• teatralna

Środki dydaktyczne
Produkty spożywcze, w tym owoce i warzywa, produkty zbożowe, nabiał, jaja, ryby, naczynia, przybory i urządzenia kuchenne, teksty literackie, płyty CD, książki kucharskie, karty pracy, przybory plastyczne: papier, kredki, pastele, plastelina, farby, nożyczki, wycinanki, kolorowanki.

Obszary działania
• WZROK
- dzieci poznają cechy owoców, warzyw, soków i pozostałych produktów spożywczych, tj. kształt, kolor, wielkość poprzez zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową.
- dzieci rozumieją konieczność spożywania owoców, warzy, soków i innych produktów spożywczych, bogatych w witaminy i sole mineralne z różnych gam kolorystycznych.
• SMAK
- dzieci kształtują i wyrabiają nawyk regularnego spożywania różnorodnych produktów spożywczych, w tym owoców, warzyw, soków;
- dzieci nabywają umiejętność rozpoznawania i rozróżniania smaków różnorodnych produktów spożywczych;
- dzieci poznają wartości odżywcze różnorodnych produktów spożywczych, w tym owoców, warzyw.
• ZAPACH
- dzieci rozpoznają różnorodne produkty spożywcze, w tym owoce, warzywa, soki wykorzystując zmysł węchu;
• DOTYK
- dzieci tworzą kompozycje przestrzenne z różnorodnych produktów spożywczych, w tym owoców, warzyw;
- dzieci poznają różnorodne produkty spożywcze wykorzystując zmysł dotyku;
• SŁUCH
- dzieci poznają sposoby obserwowania świata poprzez świadome wykorzystywanie zmysłu słuchu;
- dzieci rozwijają wrażliwość słuchową i doskonalą słuch fonematyczny;

Zadania nauczycieli
• Zachęcanie do poszukiwania ciekawych i atrakcyjnych dla dzieci form i metod pracy.
• Organizowanie zajęć, różnorodnej aktywności dla dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
• Możliwość obserwacji dzieci w różnych formach aktywności.
• Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
• Zorganizowanie dla rodziców kącika porad na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej przedszkola.
• Angażowanie dziecka od najmłodszych lat do przygotowywania prostych posiłków, organizowanie przestrzeni wokół dziecka tak, aby mogło ono sięgać po różnorodne, ale wartościowe produkty, przysmaki.

Etapy pracy nad projektem

1. Rozpoczęcie projektu
- Dostarczenie dzieciom bodźca, który pobudzi ich ciekawość i skoncentruje aktywność na zagadnieniach związanych z tematem projektu.
- Wybór tematu projektu z inicjatywy nauczyciela.
- Przygotowanie wstępnej siatki tematycznej ilustrującej aktualny zasób wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania.
- Zapisanie listy pytań.

2. Realizacja projektu
• I Zapoznanie z ,,Piramidą zdrowego żywienia”.

• II „Owoce”
1. Zapoznanie z owocami, poznanie ich właściwości, smaku, walorów odżywczych i zastosowania (przyniesienie różnych owoców przez dzieci).
2. „Czego jeszcze nie wiemy o jabłku?” – zabawy badawcze.
3. Zabawy z owocami: matematyczne, słowne, plastyczne, teatralne.
4. Wykonanie sałatki owocowej
• III „Warzywa”
1. Zapoznanie z warzywami, poznanie ich właściwości, smaku, walorów odżywczych i zastosowania (przyniesienie warzyw przez dzieci).
3. „Czego jeszcze nie wiemy o marchewce?” – zabawy badawcze.
3. Zabawy z warzywami: matematyczne, słowne, plastyczne, teatralne.
4. Wykonanie surówki warzywnej.
• IV „Produkty zbożowe”
1. Poznanie różnych rodzajów zbóż, ziarna i ich zastosowania spożywczego – pieczywo, ciasta, makarony, kasze.
2. „Czy wszystko już wiemy o mące?” – zabawy badawcze.
3. „Od ziarenka do bochenka” - pogadanki na temat chleba i jego wartości odżywczych, poznanie kolejnych etapów powstawania chleba – na podstawie historyki obrazkowej;
4. Zdrowe kanapeczki” – samodzielne przygotowywanie kanapek z dodatkiem wybranych przez dzieci warzyw.
• V „Jajko”
1. Poznanie właściwości jajka, smaku, walorów odżywczych i zastosowania.
2. „Czego jeszcze nie wiemy o jajku?” – zabawy badawcze.
3.,,Jajeczkowe cuda” – samodzielne ozdabianie gotowanych jajek i tworzenie z nich różnych kompozycji.
• VI „Nabiał”
1. Zapoznanie z pochodzeniem mleka i grupą produktów zaliczanych do nabiału –
historyjka obrazkowa „Mleko”
2.Poznanie właściwości odżywczych produktów wykonanych z mleka i ich ogromnego wpływu na
rozwój dzieci.
4. Poznanie różnych produktów mlecznych i ich degustacja.

5. „Serkowe myszki” – samodzielne wykonanie serowych myszek na podstawie fragmentu książki M. Terlikowskiej

• VII „Ryby”
1. Zapoznanie z różnymi gatunkami ryb (samodzielne poszukiwanie informacji na temat ryb i ich środowiska).
2. Poznanie właściwości odżywczych dań z ryb i ich ogromnego wpływu na rozwój dzieci.
3. „Smaczna rybka” – samodzielne przygotowania kanapek z pastą rybną.
• VIII „Jemy zdrowo, kolorowo”
1. Zabawy z książką kucharską, poznanie nazw różnych dań, podziału na przystawki, zupy, drugie dania, desery.
2. Komponowanie własnego przepisu na zupę lub drugie danie – praca plastyczna do wykonania w domu.
3. „Jadłospis” – układanie przez dzieci własnego zdrowego jadłospisu.
4. ,,Kuchcikowo – jemy zdrowo” – przygotowanie zdrowego poczęstunku.
Zakończenie projektu
- Przygotowanie nowej siatki tematycznej – sprawdzenie, czego dzieci się nauczyły, czy rozwiązane zostały wszystkie postawione na początku problemy lub czy pojawiły się nowe problemy do rozwiązania.
- Towarzyszenie, wspieranie i koordynowanie przygotowań związanych z wydarzeniami kulminacyjnymi.
- Ewaluacja projektu np. w formie odpowiedzi na pytania dotyczące stopnia zaangażowania dzieci w działania badawcze, stopnia samodzielności i podejmowania współpracy oraz stopnia realizacji celów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.