X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35714
Dział: Przedszkole

Co tam sadzi pan Jeremi? Poznanie faz wzrostu fasoli

Temat zajęć: „Co tam sadzi pan Jeremi?” Poznanie faz wzrostu fasoli.
Cel ogólny:
• Wiadomości: Poznanie środowiska naturalnego w którym rośnie fasola
• Umiejętności: Kształtowanie umiejętności rozróżniania faz wzrostu fasoli
• Postawy: Kształtowanie postawy właściwego zachowania się w ogródku
Cele szczegółowe:
• Operacyjne:
A-Dziecko na podstawie ilustracji potrafi wymienić 4 niezbędne warunki do wzrostu fasoli
B- Uczeń na podstawie piosenki i historyjki obrazkowej potrafi opisać wszystkie fazy wzrostu fasoli
C- Dziecko korzystając ze zdobytej wiedzy potrafi ustalić prawidłową kolejność wzrostu rośliny
D- Uczeń potrafi ocenić odpowiednie warunki pogodowe do zasiewu i wzrostu fasoli
• Cele sformułowane w języku ucznia: (E)
- poznasz warunki niezbędne do wzrostu fasoli
- poznasz fazy wzrostu fasoli
- dowiesz się jak zachować się w ogródku
Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe.
Wymagania podstawowe:
A-Dziecko na podstawie ilustracji potrafi wymienić 4 niezbędne warunki do wzrostu fasoli
D- Uczeń potrafi ocenić odpowiednie warunki pogodowe do zasiewu i wzrostu fasoli
Wymagania ponadpodstawowe:
B- Uczeń na podstawie piosenki i historyjki obrazkowej potrafi opisać wszystkie fazy wzrostu fasoli
C- Dziecko korzystając ze zdobytej wiedzy potrafi ustalić prawidłową kolejność wzrostu rośliny

Formy pracy:
• Zbiorowa (praca z całą grupą)
• Indywidualna
Metody:
• Metoda oparta na obserwacji-pokaz
• Metoda słowne- pogadanka, rozmowa kierowana
• Metoda czynna- zadań stawianych do wykonania
• Metoda poszukująca- zadań stawianych dziecku przez nauczyciela
• Metoda ćwiczeń polegającą na uczeniu się prawidłowej wymowy
• Metoda aktywizująca- zabaw przy muzyce, zabaw ruchowych
Środki dydaktyczne:
• Ilustracje (woda, ziemia, termometr, słońce)
• Historyjka obrazkowa wzrostu fasoli
• Płyta CD z utworem „Polka-fasolka”
• Płyta CD z muzyką relaksacyjną
• Magnetofon
• Fasola
• Plastikowe obręcze
• Karty pracy (kolejność wzrostu fasoli)
• Kredki
• Długopis
• Czarny i biały obrazek fasoli
Czas realizacji: 60 minut
Lp. Ogniwa,
fazy zajęć Czynności nauczyciela Czynności ucznia Metoda Środki dydaktyczne
1. Wstępna Przywitanie z dziećmi piosenką „Wszyscy są witam Was..” Dziecko przywita się z nauczycielem i dziećmi Zabawy śpiewem
Podanie tematu zajęć i celu.
„Co tam sadzi pan Jeremi?” Poznanie faz wzrostu fasoli.
Dzisiaj:
- poznasz warunki niezbędne do wzrostu fasoli
- poznasz fazy wzrostu fasoli
- dowiesz się jak zachować się w ogródku Dziecko zapoznaje się z tematem i celami zajęć dnia Metoda podająca ilustracje
2. Właściwa Rozmowa nauczyciela z dziećmi na temat środowiska naturalnego niezbędnego do wzrostu fasoli.
Dziecko włącza się w rozmowę kierowaną z nauczycielem dotyczącej środowiska naturalnego w którym rośnie fasola. Rozmowa kierowania nauczyciela z uczniami Ilustracje z motywem słońca, wody, ziemi, termometru
Nauczyciel pokazuje dzieciom nasiona fasoli Dziecko ogląda przyniesione przez nauczyciela nasiona fasoli Metoda oglądowa-pokaz nasion Nasiona fasoli
Rozmowa kierowana nauczyciela z dziećmi na temat właściwego zachowania się w ogrodzie. Dziecko odpowiada na pytania nauczyciela, wypowiada swoje zdanie pełnymi zdaniami Metoda słowna- rozmowa kierowana
Zainicjowanie zabawy ruchowej „W ogrodzie”
Dziecko odzwierciedla ruchem: kopanie, grabienie, sadzenie, podlewanie. Metoda zabawowa (zabawa naśladowcza)
Włączenie piosenki „Polka-fasolka”-nauczyciel słucha piosenki wraz z dziećmi, prezentuje historyjkę obrazkowa przedstawiająca fazy wzrostu fasoli. Dziecko wysłucha piosenki, na jej podstawie (oraz na podstawie historyjki obrazkowej) omówi fazy wzrostu fasoli Metoda podająca,
Metoda słowna. Płyta CD z piosenką „Polka-fasolka”, ilustracja historyjki obrazkowej wzrostu fasoli.
Nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy. Wyjaśnia jak wykonać zadanie.
(Ponumeruj według właściwej kolejności fazy wzrostu fasoli. Pokoloruj obrazki) Dziecko odbierze przygotowane przez nauczyciela kart pracy, usiądzie na wyznaczone miejsce, wysłucha polecenia nauczyciela, wykona kartę pracy. Metoda wyjaśniania Karta pracy, długopis, kredki
Nauczyciel obserwując, nadzoruje pracę dzieci, w razie potrzeby służy pomocą. Dziecko uzupełnia kartę pracy Metoda czynna- zadań stawianych do wykonania Karta pracy
Nauczyciel podchodzi do każdego dziecka. Omawia, ocenia wykonane zadanie za pomocą stempli. Dziecko czeka na swoją kolej, wysługuje, analizuje, omawia z nauczycielem wykonane zadanie.
Metoda oparta na działalności dziecka Stemple
Nauczyciel zachęca dzieci do zabawy ruchowej „Sadzimy nasionka”, wyjaśnia na czym polega zabawa, włącza muzykę. Dzieci układają na podłodze plastikowe obręcze. Na przerwę w muzyce wkładają ziarenko fasoli w obręcz. Metoda zabawowa- zabawa ruchowa
Plastikowe obręcze, ziarna fasoli, magnetofon, płyta Cd z piosenka „Polka- fasolka”

3. Podsumowująca Nauczyciel krótko podsumowuje temat zajęć Dziecko słucha krótkiego podsumowania dzisiejszych zajęć dydaktycznych.
Ocenia odpowiednie warunki pogodowe do zasiewu i wzrostu fasoli. Metoda
podająca.
Metoda czynna (słowna).
Nauczyciel włącza muzykę relaksacyjną. Dziecko czuję radość z wspólnej zabawy, potrafi się wyciszyć przy relaksacyjnej muzyce. Metoda relaksacyjną Płyta CD z muzyką relaksacyjną
Nauczyciel prosi, aby dziecko przykleiło sobie obrazek z białą fasolą-jeżeli zajęcia mu się podobały, z czarną-jeżeli nie. Dziecko słucha polecenia nauczyciela Metoda ewaluacyjna Obrazek z białą i czarną fasola dla każdego dziecka

Komentarz metodyczny:
• Stworzenie miłej i serdecznej atmosfery podczas zajęć jest podstawą udanego procesu „przekazywania” wiedzy dzieciom
• Ważną rolę odgrywa dobrze napisany scenariusz zajęć, taki który można na bieżąco modyfikować
• Odpowiedni dobór metod, form i środków dydaktycznych jest kluczem do sukcesu odpowiednio przeprowadzonych zajęć
• Istotnym elementem jest prowokacja do aktywności własnej wychowanków
• Ważne jest, aby polecenia nauczyciela były formułowane w sposób jasny, prosty i zrozumiały.
• Znaczące jest, by stawiane przed dziećmi zadania wynikały z stosowanych metod, form pracy
• Stworzenie odpowiednich warunków pracy jest kolejnym z elementów, który musi znaleźć się podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych
• Priorytetem jest także to, aby zajęcia były ciekawe, ważne są elementy zabawy, tańca, ruchu (w grupie dzieci najmłodszych)
• Udało się zrealizować zmierzone cele
• Elementem „rozpraszającym” grupę były zabawy ruchowe- po zabawach ze śpiewem, ruchowych ciężko było mi wyciszyć dzieci, ponownie skupić ich uwagę.
Literatura:
1) Kupisiewicz Czesław: Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa, PWN, 1984
2) Niemierko Bolesław: Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Profesjonalne, 2007
3) Okoń Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, PWN, 1987
4) http://blizejprzedszkola.pl/plakat-rozwoj-fasoli,2,3309.html
5) http://blizejprzedszkola.pl/ogrodnicy-scenariusz-zajec-dla-dzieci-piecio-szescioletnich,2,3266.html

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.