X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35694
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Podsumowanie współpracy ze szkołą

Podsumowanie współpracy Przedszkola Publicznego we Wrzosowej z Szkołą Podstawową we Wrzosowej.
„ Pójdę do szkoły- będę uczniem „

Nauczycielka Magdalena Mościńska-Ciejpa podsumowując realizację Programu Współpracy ze Szkołą w roku szkolnym 2016/2017 wspomniała o tym, że rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole wiąże się z wieloma zmianami w jego funkcjonowaniu. Społeczność szkolna, w którą wkracza , jest o wiele liczniejsza. Samo dziecko staje się bardziej anonimowe, redukcji ulega też opieka dorosłych w stosunku do niego. Pomyślny start ucznia w szkole jest niezwykle ważny, gdyż ma on poważny wpływ na jego negatywny lub pozytywny stosunek do szkoły. Od odpowiedniej motywacji dziecka zależy często cała jego kariera szkolna. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby zniwelować trudności związane z przekroczeniem tego pierwszego progu edukacyjnego.
Oczywiste jest zatem, że należy dołożyć wszelkich starań, aby przejście dziecka z przedszkola do szkoły stało się dla niego jak najmniej stresujące, było przyjemnym i niezapomnianym przeżyciem. Proces przygotowania dziecka do roli ucznia powinien obejmować także rodziców. Bez ich udziału, współpracy i wsparcia odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole byłoby znacznie utrudnione. Kadra pedagogiczna Przedszkola Publicznego we Wrzosowej od zawsze zdawała sobie sprawę, iż kluczem do osiągnięcia sukcesu w pokonaniu tego pierwszego progu szkolnego przez dziecko jest odpowiednie przygotowanie go do podjęcia roli ucznia, a zatem osiągnięcie tzw. ,,dojrzałości szkolnej’’. Ogromną rolę odgrywa tu dobre współdziałanie pomiędzy przedszkolem, szkołą, a rodzicami. Tylko wzajemne wsparcie pomoże dziecku łagodnie i bezboleśnie podjąć naukę w szkole. W tym celu nauczyciele prowadzą systematyczną i szczegółową obserwację , diagnozują umiejętności i rozwój dziecka w poszczególnych sferach, podejmują szereg działań wspomagających i niwelujących deficyty oraz pojawiające się trudności. Jednak szczególnie ważna jest podczas podejmowanych działań stała, ścisła współpraca z rodzicami. Nasza placówka oferuje rodzicom
: zebrania ogólne, spotkania grupowe, spotkania i konsultacje ze specjalistami na terenie przedszkola , konsultacje indywidualne z wychowawcą, dwa razy w roku dokładne zapoznanie z wynikami diagnozy wstępnej i końcowej ukazującej rozwój dziecka, pomoc i konsultacje specjalisty -logopedy, który prowadzi zajęcia z dziećmi, spotkania z dyrektorem oraz nauczycielami, przyszłymi wychowawcami szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasi wychowankowie. Ważnym elementem przygotowującym dziecko do roli ucznia jest nawiązanie dobrych relacji ze środowiskiem szkolnym ,do którego włączeni zostali nasi wychowankowie w momencie podjęcia obowiązku szkolnego.
Nasze przedszkole za zgodą i wsparciem Dyrekcji Zespołu Szkół we Wrzosowej i wychowawców klas I-III od kilku lat realizuje programy współpracy grupy dzieci 5-6 letnich z Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosowej. Każdego roku, dzięki nabytym doświadczeniom i wiadomościom , program wzbogacany jest o nowe elementy.
Miarą osiągnięcia sukcesu realizowanego przez nauczycielkę M. Mościńską-Ciejpę programu jest uzyskanie obrazu ucznia klasy pierwszej, który:
-z radością przekroczy próg szkoły
-będzie aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i klasy
-znajdzie miejsce w społeczności klasowej
-będzie podejmował zadania i odnosił sukcesy szkolne, opierając się na doświadczeniach i wiedzy wyniesionej z przedszkola oraz swoich możliwościach służą temu gromadzone i analizowane przez nauczycieli naszego przedszkola ankiety, opinie i informacje.
Zadania z programu zostały zrealizowane wg wcześniej zaplanowanego harmonogramu działań obejmujących zajęcia na terenie przedszkola, szkoły i środowiska, podczas zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych, imprez okolicznościowych oraz zgodnie z inwencją nauczycieli i pomysłami dzieci. Do współpracy zaproszone zostały nauczycielki klas I-III. Wszystkie panie mają duże doświadczenie w pracy z dziećmi, posiadają długoletni staż zawodowy i chętnie włączyły się do realizacji programu.
Wychowawczyni grupy 5-6 latków przedstawiła szczegóły zrealizowanych i niezrealizowanych zagadnień z programu w roku szkolnym 2015/2016:
Nawiązanie kontaktów z dyrektorem szkoły oraz nauczycielką klasy trzeciej mgr Renatą Sośnicą ( z przyszłą wychowawczynią przedszkolaków )
Analiza i akceptacja planu współpracy przez obie strony
Spacery po miejscowości celem poznania najbardziej charakterystycznych obiektów, budynków, instytucji oraz bezpiecznych przejść przez ulicę
Zaproszenie Dyrektora szkoły oraz wychowawcy kl. III na Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka
Zwiedzanie budynku szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń przydatnych w pierwszych dniach nauki szkolnej: szatnia, łazienka, wyjście na boisko, świetlica.
Wspólne zabawy na boisku z dziećmi z klasy III celem bliższego zapoznania się
Obserwacja fragmentu lekcji
Zaproszenie Dyrektora Szkoły, wychowawczyni kl. III wraz z dziećmi na przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci 5-6 letnich- wspólne kolędowanie
Zaproszenie uczniów kl. III wraz z wychowawcą na przedstawienia teatralne w Naszym Przedszkolu
Bajkowy przemarsz ulicami Wrzosowej z uczniami klasy III
Powiatowy konkurs „ Palma wielkanocna” pod honorowym patronatem Starosty i Wójta Gminy Poczesna
Słuchanie wierszy polskich poetów czytanych przez Dyrektora Zespołu Szkół we Wrzosowej, wychowawcy klasy III
Czytanie wierszy przez uczniów klasy III
Zaproszenie Dyrektora Szkoły, wychowawczyni kl. III na Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w wykonaniu dzieci 5-6 letnich
Opracowanie przez nauczyciela przedszkola ankiety dotyczącej szkolnych sukcesów i problemów absolwentów
Przeprowadzenie ankiety w szkole podstawowej
Nauczycielka podsumowując powiedziała , że ze względu na dużą ilość organizowanych przez szkołę i przedszkole spotkań i uroczystości nie wszystkie zamierzone spotkania z harmonogramu zostały przeprowadzone i były to:
Obserwacja lekcji wychowania fizycznego na sali gimnastycznej i uczestniczenie przedszkolaków we wspólnych zabawach,
Zabawa w podchody z udziałem przedszkolaków i uczniów szkoły wraz z przyszłym wychowawcom w ramach ruchu na świeżym powietrzu. Wykonanie pamiątkowych zdjęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.