X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35668
Przesłano:

Czym jest Wszechświat? Scenariusz zajęć z przyrody w klasie VI

1. Temat lekcji: Czym jest Wszechświat?
Data odbycia zajęć: 7.09.2017
Klasa : 6
Miejsce zajęć: sala lekcyjna
Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna
Cele lekcji:
Wiedza: Uczeń zna:
- założenia teorii geocentrycznej i heliocentrycznej
-def. Galaktyki
-def. Wszechświata
- twórcę teorii heliocentrycznej
- rodzaje ciał niebieskich
Umiejętności: Uczeń potrafi:
- wyjaśnić przyczyny pozornego ruchu sklepienia niebieskiego
- podać nazwę galaktyki, w której znajduje się Układ Słoneczny
Metody pracy: słowna: mini wykład, pogadanka wstępna, pogadanka wprowadzająca nowy materiał, pogadanka syntetyzująca, pokaz na slajdzie wszechświata, pokaz w podręczniku twórcy teorii heliocentrycznej, pokaz na slajdzie rodzajów ciał niebieskich i ich opis
Formy pracy: jednolita, oparta na działalności praktycznej: problemowa, praca metodą quizu
Środki dydaktyczne: tablica, kreda, prezentacja, quiz – pytania do rozwiązania w ramach prezentacji, laptop, projektor podręcznik
Przebieg lekcji:
Faza wstępna
1. Czynności organizacyjno-porządkowe – powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności
2. Podanie tematu lekcji
3. Przedstawienie celów lekcji
Faza realizacyjna:
1. Pogadanka wstępna i wprowadzająca do tematu

2. Mini wykład nt. „Czym jest wszechświat?”
3. Polecenie uczniom przepisanie treści slajdów do podręcznika – uczniowie przepisują
4. Pokaz na slajdzie wszechświata
5. Pokaz na slajdzie rodzajów ciał niebieskich i ich opis
6. Uczniowie obserwują
7. Pokaz w podręczniku twórcy teorii heliocentrycznej
8. Na koniec wykładu przeprowadzenie quizu do tematu
9. Aktywność uczniów na lekcji – ocena aktywności w formie plusów za poprawną odpowiedź
10. Zapisanie plusów za aktywność w zeszycie
11. Pogadanka syntetyzująca temat lekcji
12. Zadanie pracy domowej w formie pytań:
1. Wyjaśnij czym jest Wszechświat i z czego się składa
2. Przedstaw różnicę między teorią geocentryczną a heliocentryczną budowy Wszechświata
13. Polecenie uczniom pracy domowej w formie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń: nr1,2,3 4 na wyższą ocenę (do celującej włącznie)
Faza podsumowująca:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe (odłączenie laptopa, wyłączenie projektora, uporządkowanie miejsca pracy, pożegnanie uczniów)

Załączniki:
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA, QUIZ DO ROZWIĄZANIA – W RAMACH PRAZENTACJI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.