X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35658
Przesłano:

Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 6? Scenariusz zajęć w szkole podstawowej w klasie 6

Temat lekcji: Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 6?
Data odbycia zajęć: 5.09.2017
Klasa 6
Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna
Cele lekcji:
Wiedza: Uczeń zna:
- zakres materiału nauczania przyrody
- metody i formy pracy na lekcjach przyrody
- PSO uczniów i wymagania edukacyjne
Metody pracy: pogadanka, rozmowa, pokaz, prezentacja
Formy pracy: jednolita
Środki dydaktyczne: prezentacja, laptop, projektor, zeszyt przedmiotowy, Karta - "regulamin pracowni przyrodniczej" i "regulamin młodego przyrodnika", wymagania edukacyjne dla klasy 6, zestaw skał i minerałów, mikroskop, binokular, lupy, kompasy na wyposażeniu pracowni przyrodniczej


Przebieg lekcji:
Faza wstępna:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe- powitanie uczniów, przedstawienie się, sprawdzenie listy obecności
2. Podanie tematu lekcji
Faza realizacyjna:
1. Odczytanie regulaminu pracowni przyrodniczej, rozdanie uczniom i polecenie wklejenia go do zeszytu
2. Odczytanie kontraktu zawartego z uczniami, podpisanie go przez ucznia i zatwierdzenie przez n-la podpisem w zeszycie ucznia
3. Wykład nt. "Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 6?"
4. Pogadanka na w/w temat
5. Pokaz wyposażenia pracowni przyrodniczej: skał i minerałów, mikroskopu, binokularu, lup i kompasów
6. Instruktaż pracy z książką
7.Przedstawinie wstępnych wymagań edukacyjnych dla klasy 6 i ich omówienie
8. Instruktaż otrzymania oceny niedostatecznej
Omówienie zasad korzystania z podręcznika elektronicznego
Faza podsumowująca:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe
Załączniki:
Karta Regulamin pracowni przyrodniczej i regulamin młodego przyrodnika
karta - kontrakt klasy 6
prezentacja multimedialna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.