X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35666
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Czerwony mówi stop, zielony mówi idź. Scenariusz zajęć dla dzieci 3-4-letnich

Podstawa programowa: 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Temat zajęć: Czerwony mówi: stop, zielony mówi: idź.

Cele główne:
- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,
- zaznajamianie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego.

Cele szczegółowe: dziecko:
- rozpoznaje i nazywa kolor czerwony i zielony,
- wie, przy jakim kolorze świateł sygnalizacji świetlnej przechodzi się przez ulicę,
- rozwija sprawność ruchową,
- doskonali spostrzegawczość,
- doskonali umiejętności manualne,
- doskonali umiejętność posługiwania się klejem,
- reaguje na sygnały i polecenia nauczycielki.

Metody pracy:
- słowna (wiersz, rozmowa),
- oglądowa (ilustracje),
- zadań stawianych do wykonania.

Formy pracy:
- zespołowa,
- indywidualna.

Środki dydaktyczne:
- nagrania odgłosów ulicy na płycie CD, odtwarzacz CD, plansze dydaktyczne, kolorowy papier, nożyczki, klej, kartki z wydrukowanym sygnalizatorem świetlnym, krążki.

Przebieg zajęć:
1.Powitanie: Zabawa „Toczę piłkę do...”: dzieci wraz z nauczycielem siadają w kręgu. Nauczyciel zabiera piłkę i mówi: Toczę piłkę do Ali i jednocześnie puszcza piłkę w ruch po dywanie w kierunku wymienionego dziecka. Następnie dziecko, do którego dotarła piłka wykonuje ten sam ruch, co nauczyciel, ale podaje inne imię kolegi lub koleżanki z grupy. Zabawę powtarzamy tyle razy, aby każde dziecko mogło podać do kogoś piłkę.
2.Ekspresja słowna: Droga do przedszkola- dzieci kończą zdanie „W drodze do przedszkola widziała/em...”.
3.Zagadki słuchowe „Odgłosy ulicy”: dzieci siedzą w kole, zamykają oczy i słuchają nagrań CD, po wysłuchaniu próbują określić miejsce, z którego dochodziły dźwięki. Jeśli rozpoznają po odgłosach mogą podać nawy pojazdów wydających określony dźwięki.
4.Rozmowa kierowana na temat bezpiecznego przejścia przez ulicę. Nauczyciel wyjaśnia, że przez ulicę można przejść zarówno wtedy, gdy pozwala nam na to sygnalizator świetlny lub bez sygnalizatora, po uprzednim sprawdzeniu czy na jezdni nie znajdują się pojazdy. Nauczyciel pokazuje ilustrację , na której przedstawiono, co dzieje się na skrzyżowaniu, gdy sygnalizator pokazuje światło czerwone i zielone. Wyjaśnia, kiedy pieszy może przejść na drugą stronę jezdni. Zawraca uwagę na kolory sygnalizatora: czerwony i zielony. Nauczyciel mówi, jak ważne jest przestrzegania zasad ruchu drogowego. Podkreśla, jakie konsekwencje wynikają z łamania przepisów.
5.Zabawa ruchowa: „Czerwony znaczy stop, zielony znaczy idź” z wykorzystaniem krążków czerwonych i zielonych. Nauczyciel rozkłada w rozsypce na dywanie czerwone krążki, w ilości odpowiadającej liczbie dzieci w grupie, każdemu z nich daje po jednym krążku zielonym. Na hasło nauczycielki: zielony znaczy idź, dzieci poruszają się swobodnie po sali z wysoko uniesionymi nad głową zielonymi krążkami, na hasło: czerwony znaczy stój, odnajdują czerwone krążki na dywanie, odkładają w ich miejsce zielone i unoszą w górę czerwone krążki. Na hasło: zielony znaczy idź, dzieci odkładają na dywan zielone krążki, a zabierają zielone i swobodnie maszerują po sali. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.
6.Zabawa „Prawda czy fałsz?”: nauczycielka wypowiada zdania związane z ruchem drogowym. Jeżeli dzieci zdecydują, że zdanie jest prawdziwe klaszczą w ręce, a jeśli fałszywe - uderzają rękami o podłogę., np: Gdy zapali się światło zielone, możemy przejść przez ulicę.
Sygnalizacja świetlna ma cztery kolory.
Na ulicy można się bawić.
Pasy dla pieszych nazywane są zebrą.
7.„Sygnalizator świetlny” - praca plastyczna. Dzieci czteroletnie otrzymują od nauczyciela dwa koła do wycięcia w kolorze czerwonym i zielonym. Samodzielnie próbują po linii wyciąć koła (mogą liczyć na pomoc nauczyciela). Dzieci młodsze otrzymują już wycięte koła. Następnie wszystkie dzieci otrzymują kartkę, na której jest narysowany sygnalizator świetlny. Zadaniem dzieci jest przyklejenie w odpowiednie miejsce koła czerwonego i zielonego.
8.Zakończenie zajęć: nauczycielka podsumowuje zajęcia i dziękuje wszystkim dzieciom za aktywny w nich udział.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.