X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35664
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy wychowawczej

Sprawozdanie z realizacji planów wychowawczych
po I semestrze roku szkolnego 2016/2017

Oddział przedszkolny "Oa" liczy 16 dzieci, w tym 9 chłopców i 7 dziewczynek. Grupa złożona jest z 15 dzieci sześcioletnich oraz 1 chłopca czteroletniego. Jedno dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz jedno orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Dzieci systematycznie uczęszczają do przedszkola. Ogólnie grupa jest: pracowita, potrafi skupić się w trakcie zajęć, ciekawa świata. Dało się też zauważyć głośne zachowania podczas zabaw swobodnych oraz konflikty w trakcie tych zabaw.

W ciągu pierwszego półrocza zadania wychowawcze dzieci zrealizowały poprzez udział w:
- uroczystościach : Dzień Chłopca, Dzień Papieski, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa,koncert kolęd ;
- spotkaniach w bibliotece szkolnej: Jesień, Sówka mądra główka oraz spotkanie z poetką Mirosławą Woźną
- Światowy Dzień Pluszowego Misia;
- spotkaniach klas starszych IIa i IIId ”Czytamy młodszym dzieciom”;
- warsztatach plastycznych - Legendy o Poznaniu w Fundacji ARS;
- wyjściu do teatru na spektakl „Wilki i koźlęta”;
- wycieczkach: zwiedzanie galerii figur piaskowych, wystawy robotów filmowych;
- konkursach szkolnych: "Jeż",”Rodzinny Anioł” oraz międzyszkolnych - Świąteczna Choinka /M1/, "Łańcuch choinkowy", "Kartka świąteczna";
- koncertach Lubuskiego Biura Muzycznego, a także w akcjach prowadzonych na terenie szkoły tj. Góra grosza, zbiórka nakrętek plastikowych.

Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami przygotowując je do podjęcia nauki w szkole.

W pierwszych miesiącach roku szkolnego 2016/2017 prowadziłyśmy wiele zabaw i zajęć mających na celu zintegrowanie dzieci, ucząc ich współdziałania, współodpowiedzialności, doprowadzania zaczętych działań do końca, wytworzenie miłej i przyjaznej atmosfery. Dzieci wspólnie układały kodeks grupowy, który miał na celu uniknięcie problemów wynikających ze współżycia w grupie, a także zostały zapoznane z ich prawami i obowiązkami.

Większość dzieci przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie. Szanują własność swoją i wytwory prac kolegów. Starają się kulturalnie zwracać się do siebie używając słów: proszę, przepraszam, dziękuję. Reagują na przywołanie nauczyciela oraz znaki i sygnały funkcjonujące w grupie. Niektóre dzieci miały niekiedy kłopoty z stosowaniem się do norm panujących w grupie, co dało się zauważyć na korytarzu, w łazience, w szatni, czy też w trakcie zabawy swobodnej. Głównym problemem dla wielu dzieci jest umiejętność cichego porozumiewania się.

Wszystkie dzieci są samodzielne jeśli chodzi o organizowanie swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości, często wykazują inicjatywę w działaniu. Chętnie podejmują działania zbiorowe, wykonują wspólne prace plastyczne, tworzą scenki z wykorzystaniem dramy, oglądają zdjęcia, ilustracje, słuchają wierszy, opowiadań niejednokrotnie odwołując się do własnych obserwacji.

W naszej grupie obchodzimy urodziny/imieniny dzieci – rówieśnicy składają jubilatowi/solenizantowi życzenia według własnych pomysłów. Dziecko obchodzące święto otrzymuje od kolegów własnoręcznie przygotowaną przez nich książeczkę z rysunkami i życzeniami. Działania te sprzyjają integracji grupy.

W minionych miesiącach dzieci przyswajały także nawyki kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli oraz innych osób dorosłych (używanie form grzecznościowych, a zwłaszcza witania się i żegnania), zachowania przy stole (nie mówimy z pełną buzią). Uczyłyśmy dzieci prawidłowej postawy podczas jedzenia posiłków oraz pracy przy stole, nie przerywania i słuchania, kiedy mówi druga osoba, czekania na swoją kolej.

Dzieci wiedzą, że nie należy bawić się ogniem, rozmawiać z obcym, jeść nieznanych, brudnych owoców, zbliżać się do nieznanych zwierząt. Zdają sobie sprawę, że urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne i nie należy ich włączać samemu. Dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego korzystania z placu zabaw.

Znają zasady ruchu drogowego, pojazdy specjalistyczne oraz środki transportu. W ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpiecznie wiedzieć i znać” dzieci spotkały się z policjantem uświadamiając sobie niebezpieczeństwa grożące im podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy w domu, w szkole, na podwórku, placu zabaw, nad wodą, na rowerze.
Uczyłyśmy dzieci, że należy dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale także innych omawiając różne sytuacje podczas zabawy dzieci.

Były wdrażane do profilaktyki zdrowotnej w zakresie realizacji programu profilaktycznego „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Szklanka mleka” oraz „Owoce warzywa”. Wiedzą, że aby być zdrowym należy przestrzegać higieny, prawidłowego odżywiania oraz być aktywnym ruchowo. Potrafią wyjaśnić dlaczego należy przestrzegać zasad higieny, konieczności odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia. Dzieci mają wyrobiony nawyk mycia rąk (przed spożywaniem posiłków, po powrocie z podwórka, po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych). Brały udział w przygotowaniu sałatki owocowej.

Z zakresu programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas” dzieci potrafią rozpoznać zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi. Wiedzą, gdzie należy wyrzucać śmieci. Rozumieją konieczność ochrony przyrody.

Kształtując prawidłową postawę, dzieci utrwalały znajomość orientacji w schemacie własnego ciała i drugiej osoby. Bardzo często i chętnie organizowały swobodne zabawy ruchowe. Uczestniczyły w zabawach ruchowych kształtujących postawę: orientacyjno – porządkowe, z elementami czworakowania, z elementami podskoku, rzutu i chwytu. Dużo uwagi poświęciłyśmy na samodzielne ubieranie się i rozbieranie na ćwiczenia gimnastyczne, które prowadzone są dwa razy w tygodniu .Znają zasady hartowania organizmu, wiedzą jak ubrać się w zależności od pogody.

Kształtowanie poczucia patriotyzmu oraz przynależności do narodu i kraju odbywało się poprzez poznawanie legend oraz wybranych wydarzeń z historii Polski. Zapoznanie zostały z organizacjami dziecięcymi takimi, jak: zuchy i harcerze. Poznały życie i osiągnięcia Mikołaja Kopernika, marszałka Józefa Piłsudskiego, Fryderyka Chopina, Jana Matejki.
Dzieci wiedzą jak wygląda godło, flaga Polski, potrafią zaśpiewać hymn narodowy, znają stolicę naszego kraju, najdłuższą rzekę Polski oraz jaka rzeka przepływa przez Poznań.
Potrafią wymienić imiona i nazwiska członków najbliższej rodziny, a także większość z nich wie czym się zajmują.

W grudniu zostały dzieciom przybliżone zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Nauczyły się śpiewać kilku kolęd i pastorałek, a także zostały zachęcone do udziału w przedświątecznych przygotowaniach w szkole oraz w domu, a także kształtowana była potrzeba spędzania świąt oraz ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym. Dla rodziców oraz dziadków przygotowane zostały "Jasełka" i uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

Celem naszej współpracy z rodzicami jest ujednolicenie działań wychowawczych w domu oraz w przedszkolu. Współpraca ta ma takie formy pracy, jak: zebrania grupowe /2/, konsultacje, rozmowy indywidualne oraz dzienniczki indywidualne do korespondencji. Na bieżąco prowadzona jest ekspozycja prac plastycznych dzieci. Rodzice zostali poinformowani o możliwości korzystania z pomocy psychologa oraz pedagoga szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.