X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35629
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Czytamy razem - program własny

Program własny „Czytamy razem"

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka a biblioteka to świątynia jego myśli” Cyceron

REALIZATORZY:
wychowawca grupy 4,5,6-latków – nauczyciel przedszkola przy współpracy z Biblioteką nr... oraz rodzicami, dziadkami, seniorami.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
● umożliwienie dzieciom częstego kontaktu z książkami, poznawanie utworów literatury dziecięcej

● rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności

● umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci odbywać się będzie przy pomocy następujących form pracy wychowawczo – dydaktycznej:
- prowadzenie akcji przedszkolnej „Cała Polska czyta dzieciom”
- założenie kącików edukacyjnych stanowiących okazję do spontanicznego podejmowania działań z zakresu czytania
-współpraca z Biblioteką nr...
- współpraca z rodzicami oraz dziadkami w celu aktywnego włączenia ich w przebieg programu
- współpraca z Domem Seniora w celu zapraszania seniorów do czytania dzieciom

CELE PROGRAMU:
Cel główny:
Pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania poprzez stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania zainteresowań czytelniczych.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
• odczuwa potrzebę częstego kontaktu z książką;
• doznaje wielu przyjemnych wrażeń poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach z tekstem;
• nabywa wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej;
• podejmuje próby globalnego czytania wyrazów i krótkich tekstów;
• posiada intelektualny i emocjonalny stosunek do książki jako źródła wiedzy i przeżyć;
• wie, jak funkcjonuje biblioteka;
• czuje się czytelnikiem i samodzielnie wyszukuje książki o określonej tematyce;
• potrafi analizować treść utworów – omawianie i ocena postępowania bohaterów z próbą uzasadnienia własnego stanowiska;
• wyodrębnienia postaci pozytywne i negatywne;
• tworzy własne zakończenia opowiadań i bajek;
• zna różne zwyczaje i tradycje, bierze udział w ich celebrowaniu;
• przy pomocy nauczyciela przygotowuje inscenizacje utworów i bierze w nich udział (układanie prac plastycznych wg chronologii wydarzeń, powtarzanie treści i dialogów, samodzielne wykonywanie kukiełek, sylwet lub elementów strojów aktorskich i dekoracji, występy przed zaproszonymi gośćmi).
• potrafi wypowiedzieć się na temat poznanych utworów i ekspresyjnie wyrazić ich treść.
• zdobywa wiedzę o autorach książek
• nawiązuje więzi rodzinne podczas czytania książek przez rodziców, dziadków
TREŚCI DO REALIZACJI:

• Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru
• Oglądanie książek z małą ilością tekstu, książeczek składanych harmonijkowych i z elementami ruchomymi
• Wyszukiwanie w czasopismach i książkach ilustracji związanych z określonym tematem lub obrazków przedstawiających określone postacie, przedmioty, rzeczy.
• Opowiadanie „Co się dzieje na obrazku?” interpretowanie treści z zauważeniem wzajemnych związków pomiędzy kolejnymi ilustracjami określanie cech, właściwości, stanów i czynności zauważonych na ilustracjach
• Korzystanie z książek do kolorowania: rysunki konturowe bez wychodzenia poza linie
• Kalkowanie z książek obrazków przez kalkę- zapełnianie konturów barwą i tworzenie z nich obrazków
• Wykorzystywanie fragmentów wierszy do ćwiczeń ortofonicznych
• Poznawanie zawodów związanych z powstawaniem książki: autor, ilustrator (grafik, rysownik), redaktor, drukarz, introligator
• Poznawanie autorów literatury polskiej i obcej
• Używanie zakładek do książek.
• Udział w inscenizacjach, przedstawieniach teatralnych (małe formy sceniczne), tworzenie własnych inscenizacji na podstawie utworów literackich,
• Inscenizowanie wierszy zawierających dialogi.
• Uczestniczenie w naprawianiu książek z kącika książki- rozmowy na temat dbałości o książki, szanowanie ich.
• Tworzenie własnych książek: rysowanie, malowanie kolejnych scen znanego opowiadania, bajki, wiersza lub wymyślonej przez siebie historii.
• Przynoszenie i dzielenie się z innymi dziećmi własnymi książkami (wymiana na dzień, dwa)

METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU:
Przy realizacji programu będę korzystała z następujących metod dydaktycznych:
- podająca (przyswajanie)
- problemowa (odkrywanie)
- aktywizująca (przeżywanie)
- praktyczna (działanie)

Metody pracy z dziećmi wspierają formy pracy:
- praca indywidualna
- praca grupowa
- praca zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:
- poradnik metodyczny, encyklopedie, słowniki, literatura dziecięca, płyty CD z nagraniem bajek czytanych przez sławne osoby, materiały plastyczne, itp.

EWALUACJA PROGRAMU:
W ewaluacji wytyczonych działań na etapie kształcenia przedszkolnego, pomocami będą przede wszystkim rodzice, którzy we współpracy z nauczycielem będą wraz z dziećmi w domu kontynuować rozwój zainteresowania czytelnictwem. W ten sposób tworzone przez nauczyciela pewne modele zachowań przenoszone będą do życia codziennego.
Dla nauczyciela miernikiem osiągnięcia oczekiwanego efektu będzie przeprowadzenie krótkiej ankiety wśród rodziców dotyczącej częstotliwości głośnego czytania dzieciom oraz sporządzenie raportu podsumowującego realizację programu własnego „Czytamy razem”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.