X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35612

Mieszkańcy Antarktydy - lektura pt. "Zaczarowana zagroda". Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w klasie 2

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE II d
- wychowawca Ewa Krokocka
KRĄG TEMATYCZNY: Hu, hu, ha, zima zła !
TEMAT DNIA: Mieszkańcy Antarktydy-lektura pt.
„Zaczarowana zagroda”.
CELE OGÓLNE:
- aktywizowanie mowy i myślenia w trakcie burzy mózgów
- wzbogacenie i utrwalenie wiadomości na temat Antarktydy
- ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania oraz dokonywania analizy
- rozbudzenie ciekawości badawczej dzieci
- doskonalenie techniki głośnego i cichego czytania tekstów drukowanych z jednoczesnym wdrażaniem do ich rozumienia, czytanie poprawne i wyraziste
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji:
program multimedialny, Internet
- doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie
wypowiedzenia
- doskonalenie umiejętności układania wyrazów z rozsypanki
sylabowej
- doskonalenie umiejętności układania kolejności wydarzeń
z rozsypanki zdaniowej
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania krzyżówek
- utrwalenie umiejętności pisowni wielką literą
- wdrażanie do sprawdzania tekstu po napisaniu
- kształcenie umiejętności reagowania na sygnał w zabawach ruchowych
- kształcenie umiejętności plastycznego przedstawiania postaci
literackich
- kształcenie umiejętności współpracy w zespole
CELE OPERACYJNE:
- doskonali umiejętność przeliczania oraz dodawania i odejmowania
w zakresie 30
- doskonali sprawność manualną wykonując pracę plastyczną
- rozwija sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych
- zna położenie i warunki życia panujące na Antarktydzie
- uzupełnia tekst z lukami
- naśladuje ruchy i zachowanie pingwina
CELE WYCHOWAWCZE:
- zgodnie współpracuje w grupie
- przestrzega zasad obowiązujących podczas wspólnych zabaw i pracy

METODY:
- słowne: rozmowa, prezentacja, instruktaż,
- oglądowe: pokaz, demonstracja,
- oparte na działaniu: drama, zajęć praktycznych
FORMA:
- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
egzemplarze lektury, zdjęcia i ilustracje przedstawiające krajobraz Antarktydy, globus, eliminatka, tekst z lukami, kartoniki z wyrazami, modele zdań, szarfy, szablony pingwina, matematyczne karty pracy, kry wycięte z papieru, magnetofon.

TREŚCI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH:
- Edukacja polonistyczna
Podsumowanie lektury A. i Cz. Centkiewiczów Zaczarowana Zagroda.
Swobodne wypowiedzi na temat treści lektury. Ustalenie kolejności zdarzeń. Uzupełnienie krzyżówki.
- Edukacja plastyczna
Portret pingwina elegancika – uzupełnianie brakującego elementu.
- Edukacja przyrodnicza
Przypomnienie położenia i warunków życia na Antarktydzie.
- Edukacja matematyczna:
Przeliczanie w zakresie 30. Rozwiązywanie zadań z treścią.
- Edukacja ruchowa
Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa z elementami biegu – Pingwiny, „Przyjdź do mnie jako...” –zabawa powitalna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie klasy. Zabawa powitalna „Przyjdź do mnie jako...”
2. Sprawdzenie i przypomnienie wiadomości o lekturze "Zaczarowana
zagroda" - tytuł, autorzy, miejsce akcji.
3. Kilkuzdaniowe wypowiedzi uczniów na temat swoich wrażeń
o książce.
4. Zaproszenie do wspólnej wyprawy na Antarktydę:
a) wypowiedzi uczniów na temat "Czego dowiedzieliście się o tym
kontynencie z przeczytanej lektury?"
b) wskazywanie na globusie biegunów oraz krótkie przypomnienie
o krajobrazie, klimacie i warunkach życia na Antarktydzie połączone
z prezentacją ilustracji i zdjęć.
5. Podsumowanie wiedzy o kontynencie:
a) uzupełnianie tekstu z lukami i wklejanie do zeszytu:
Pingwiny żyją na..................................
Są ptakami, ale nie umieją...................................
Na lądzie poruszają się na dwóch nogach w pozycji pionowej,
a w wodzie świetnie.................... i nurkują.
W okresie zimy odbywają dalekie.......................,
ale zawsze wracają do swoich gniazd, które budują z......................
6. Zabawa dramowa - pingwiny.
Dzieci chodzą po klasie ze zgiętymi łokciami, wydają głosy
naśladowcze- ork, ork.
Na sygnał budują gniazda i w nich siedzą.
7. Rozwiązywanie zadań z treścią.
8. Karta pracy dotycząca roli naukowców na Antarktydzie.
9. Utrwalanie wiadomości o Antarktydzie; praca w grupach.
10. Wspólne uzupełnianie krzyżówki na tablicy.
11. Uzupełnianie brakującego elementu przy portrecie pingwinka.
12. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.