X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35611

Wszyscy potrzebują wody - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w klasie 1

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW
W KLASIE I d
KRĄG TEMATYCZNY: Woda źródłem życia
TEMAT DNIA: Wszyscy potrzebują wody
CELE OGÓLNE:
- aktywizowanie mowy i myślenia w trakcie burzy mózgów
- wzbogacenie wiadomości na temat wody w naszym otoczeniu
- ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania oraz dokonywania analizy
- rozbudzenie ciekawości badawczej dzieci
CELE OPERACYJNE :
- doskonali umiejętność przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie 20
- doskonali sprawność manualną wykonując pracę plastyczną
- rozwija sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych
- rozumie znaczenie wody w życiu ludzi, roślin i zwierząt
- potrafi przeprowadzić proste doświadczenia zgodnie z instrukcją
- wyciąga wnioski z przeprowadzonych obserwacji
- zna proces krążenia wody w przyrodzie
- rozpoznaje i nazywa różne stany wody, opisuje proces krążenia wody w przyrodzie
- układa wyrazy z rozsypani sylabowej
CELE WYCHOWAWCZE:
- przestrzega zasad obowiązujących podczas wspólnych zabaw i pracy
- kształtowanie postawy opiekuńczej wobec przyrody; wody
- umiejętnie współpracuje w grupie

METODY:
-czynna
-oglądowa
-słowna
FORMA:
- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: magnetofon, brystole, jabłko, ziemniak, marchewka, tarka, gaza, szklanki, lód, liście, płatki kwiatów
PODSTAWA PROGRAMOWA: 1.1 a) b) c), 1.2 b) c) d) e) f), 1.3 c),2.1, 2.4, 3.3, 4.1, 5.2, 6.1 c) g), 7.1 b) d), 7.2 a) b)

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie do tematu. Przypomnienie, jak koziołek Dyzio korzystał z czystej wody, kto jeszcze potrzebuje wody ?
2. Zabawa ruchowa „Kropelki deszczu”.
Pada deszcz, kropelki wody spadają z ciemnych chmur na ziemię i odbijają się od niej, spadając na prawo i na lewo (dzieci podskakują w miejscu lub skaczą po sali – raz jako drobne kropelki, a raz jako duże, cięż kie krople). Powoli zza chmur wychodzi słoneczko, robi się ciepło i przestaje padać deszcz (dzieci kucają). Kropelki wody powoli parują, unoszą się coraz wyżej i wyżej (dzieci powoli się podnoszą, stają na palcach). Aż w końcu stają się chmurą (dzieci przybliżają się do siebie), coraz większą, aż w końcu z tej dużej chmury zaczyna znowu padać deszcz (dzieci znów podskakują, odsuwając się od siebie).

3. Kończenie zdania : Woda jest mi potrzebna do......
Ciekawostka : Każdy z nas w Polsce zużywa średnio 150 litrów wody dziennie, czyli sto półtoralitrowych butelek wody. Do gotowania i picia zużywamy wodę tylko z 3 butelek, a do spłukiwania toalety aż 21. Reszta jest zużywana do codziennej toalety osobistej (7) i kąpieli (37), a także prania (17), zmywania naczyń (5), sprzątania (5) i innych rzeczy takich jak np. podlewanie roślin w domu. Zwracamy uwagę na to, że niektóre kraje borykają się z problemem braku wody, np. Ghana w Afryce. Ghanijczycy mieszkają w zwyczajnych domach takich jak my, ale są też tacy, którzy po wodę muszą chodzić do rzeki albo do studni położonej na drugim końcu wsi. Nie zawsze są pewni, że woda będzie – źródła często wysychają. Podkreślenie, ze mamy wielkie szczęście, że mamy swobodny dostęp do wody – musimy ją szanować. (Można pokazać dzieciom kilka zdjęć z krajów gdzie brakuje wody, jak wyglądają studnie, gdzie dzieci pomagają w noszeniu wody).
4. Różne stany skupienia wody oraz krążenie wody w przyrodzie – rozmowa na podstawie ilustrowanego opowiadania „Wędrówka kropli wody” .
5. Zabawa „Bieg wody”.
Dzieci siedzą w kręgu. Jedno z dzieci siada na środku i zakrywa oczy dłońmi. Każdemu dziecku rozdajemy plastikowy kubek. Jeden kubeczek napełniamy do połowy wodą. Woda zaczyna płynąć – dzieci ostrożnie, tak aby nie rozlać, przelewają wodę z jednego kubeczka do drugiego, w całkowitej ciszy, w prawo, w lewo, tam i z powrotem. Na dany sygnał, dziecko siedzące w środku, wsłuchując się w dźwięk przy przelewaniu zgaduje, w którym miejscu płynie woda. Jeśli wskaże prawidłowo, jego miejsce zajmuje dziecko, które ostatnie przelewało wodę.
6. Praca w grupach:

Grupa I - instrukcja nr 1
Zetrzyjcie na tarce jabłko, następnie surowy ziemniak i marchew. Utarte ziemniaki połóżcie na podwójnie złożoną gazę. Wyciśnijcie sok do szklanki. Podobnie postąpcie z jabłkiem i marchewką.
Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: Czy owoce i warzywa zawierają wodę?

Wniosek: W owocach i warzywach znajduje się woda. Otrzymany sok składa się prawie wyłącznie z wody.

Grupa II - instrukcja 2
Zastanówcie się czy powietrze zawiera wodę?
Do jednej szklanki włóżcie kawałki lodu, drugą zostawcie bez żadnej zawartości. Po chwili sprawdźcie dotykając co się dzieje ze szklankami?
(Szklanka z lodem jest chłodniejsza i na zewnątrz wilgotna. Znajdująca się w powietrzu woda skropliła się na zewnątrz zimnej szklanki).

Wniosek: W powietrzu znajduje się woda, osadza się na zimnych przedmiotach w postaci kropelek.

Grupa III - instrukcja nr 3
Macie płatki różnych kwiatków, zieloną sałatę, liście. Rozetnijcie liście, rozetrzyjcie płatki kwiatów w palcach. Co wyczuwacie. (W palcach wyczuwamy wilgoć, woda wydziela się po przecięciu liści).

Wniosek: W płatkach kwiatów i liściach roślin znajduje się woda.

Grupa IV - instrukcja nr 4
Przez kilka minut wykonujcie ćwiczenia gimnastyczne: wymachy rąk, nóg, przysiady. Zaobserwujcie jak wygląda wasza skóra po wykonanych ćwiczeniach. (Pojawiły się kropelki potu).

Wniosek: W naszym ciele znajduje się woda.
7. Praca w grupach.
Przy poprawnym obliczeniu dodawania i odejmowania w zakresie 20 dziecko ułoży z rozsypanki sylabowej hasła o wodzie.
8. Indywidualna karta pracy – podsumowanie tematu.
Wyrazy pomocnicze:
organiźmie, morzach, roślinach i zwierzętach, ludzie, życie, warzywa.

Woda to wielki skarb. Zajmuje większą część powierzchni Ziemi niż lądy. W przyrodzie jest bardzo ważna. Bez niej............................. byłoby niemożliwe. Woda jest w rzekach, jeziorach....................,........................ i............................ zawierają ją również owoce i.............................. Znajduje się też w naszym ................................ Wody potrzebują............................., rośliny i zwierzęta.

9. Praca plastyczna w grupach.
Każda grupa otrzymuje brystol oraz oddzielny temat : „Woda dla zwierząt”, „Woda dla ludzi”, „Woda dla roślin”. Dzieci omawiają sposób wykonania pracy i dzielą się rolami. Po zakończeniu organizują wystawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.