X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35605
Przesłano:

Opis i analiza - poszerzanie zakresu działań szkoły

1. Prowadzenie Klubu Młodego Odkrywcy.

Opis działania:
Klub Młodego Odkrywcy, to ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Na spotkaniach Klubu dzieci i młodzież wspólnie eksperymentują pod okiem opiekuna, zdobywając samodzielnie wiedzę. Zajęcia Klubu w naszej szkole, zaczęłam prowadzić w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017. Były to zajęcia na które uczęszczały dzieci z klas czwartych Szkoły Podstawowej a odbywały się one co drugi tydzień, w wymiarze 1 godziny zegarowej.
Scenariusze do zajęć przygotowywałam sama kierując się zainteresowaniami uczniów lub korzystałam również z gotowych scenariuszy, dostępnych na stronie internetowej Centrum Naukowego Kopernik. Kluczową metodą wykorzystywaną do prowadzenia zajęć, była metoda badawcza, która pozwala jednocześnie rozwijać wiele kompetencji i zdolności uczniów. Prowadzone badania i eksperymenty dostosowane były do wieku i możliwości intelektualnych uczniów. Do ich przeprowadzenia wykorzystywałam często przedmioty czy substancje otaczające nas, dostępne w kuchni, garażu, znalezione na spacerze czy w ogrodzie. Tak więc brak dobrze wyposażonego laboratorium nie jest tu żadną przeszkodą w prowadzeniu tego typu zajęć. Tematyka zajęć Klubu Młodego Odkrywcy była różnorodna. Dzieci wykonywały doświadczenia na przykład: z wodą i jej roztworami, z drożdżami, z magnesami, badały rozmieszczenie smaków na języku, bawiły się w konstruktorów wykorzystując do tego makaron spaghetti, lub rzeczy przeznaczone do wyrzucenia na śmietnik. Sprawdzały też co żyje w kropli wody wykonując samodzielnie preparaty mikroskopowe.

Efekty:
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonego przeze mnie Klubu Młodego Odkrywcy, gdyż mogły samodzielnie wykonywać wszystkie doświadczenia lub je planować. Z wielkim zainteresowaniem uczestniczyły w prowadzonych badaniach, samodzielnie wyciągając wnioski i często wymyślając niestandardowe rozwiązania. Wiedza zdobyta przez eksperymentowanie i własne doświadczenia, przyswajana była szybko i na długo. Dzięki tym zajęciom, dzieci uczyły się współpracy w grupie, ale również samodzielności, gdyż moim zadaniem nie było pokazywanie im gotowych rozwiązań lecz tylko wspieranie w poszukiwaniu własnych. Zajęcia rozwijały też w uczniach indywidualizm i twórcze myślenie, o czym mogłam się przekonać podczas wykonywania przez dzieci budowli konstrukcyjnych z makaronu spaghetti czy przedmiotów użytkowych z odpadów, na przykład plastikowych butelek. Na zajęciach, dzieci doświadczalnie sprawdziły istnienie sił spójności między cząsteczkami wody i wykryły istnienie zjawiska napięcia powierzchniowego, dowiedziały się co to jest dyfuzja obserwując jak zachodzi. Wykryły również działanie siły magnetycznej i jej oddziaływanie na różne przedmioty w otoczeniu a organoleptycznie sprawdziły rozmieszczenie kubków smakowych na języku doskonale się przy tym bawiąc. Dzieci nauczyły się wykonywać preparaty mikroskopowe oraz obsługiwać mikroskop, co przyczyniło się do wzrostu ich zainteresowania otaczającą przyrodą. Wszystkie prowadzone eksperymenty i badania miały również na celu kształtowanie szacunku do przyrody , której cząstką jest każdy z nas.

2. Organizowanie konkursów szkolnych i gminnych.

Opis działań:
Od wielu lat w szkole, w której pracuję, organizuję Konkurs Ekologiczny o tytuł „Szkolnego Ekologa”. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:klasy I-III, IV-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum. Chętni uczniowie piszą test składający się z zadań zamkniętych, dostosowanych do ich poziomu wiedzy. Testy dla każdej grupy wiekowej opracowuję co roku samodzielnie, podobnie jak i dyplomy dla najlepszych i wyróżniających się uczniów. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe, wręczane są uczniom podczas Akademii z okazji Dnia Ziemi. Oprócz konkursu, pozwalającego wykazać się uczniom z wiedzy ekologicznej, organizuję również konkursy plastyczne czy fotograficzne o tematyce przyrodniczej, na przykład:
- Szkolny konkurs plastyczny na plakat ekologiczny pod hasłem „Jestem eko”
- Szkolny konkurs plastyczny pod hasłem „ Nasi Skrzydlaci przyjaciele- Zwiastuny Wiosny”
„Wiosenne kwiaty”
„Najpiękniejsza Marzanna”
konkurs fotograficzny „ Drzewa w jesiennej szacie”
Będąc wychowawcą świetlicy szkolnej od września 2013 r., zorganizowałam również konkursy dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej, uczęszczających na zajęcia świetlicowe. Były to następujące konkursy:
„Moje wymarzone wakacje”
„Moje zwierzątko”

Zorganizowałam również Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”. Było to dla mnie dużym wyzwaniem, gdyż samodzielnie opracowałam Regulamin konkursu, przygotowałam wystawę wszystkich nadesłanych prac, a następnie opracowałam dyplomy dla nagrodzonych uczniów oraz Protokół z przebiegu konkursu.

Efekty:
Wszystkie wyżej wymienione konkursy o tematyce ekologicznej, miały za zadanie:
poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie ekologi
propagować wśród uczniów postawy proekologiczne
rozwijać u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne
Myślę, że podejmowane działania zmierzające do osiągnięcia tych celów zaowocowały wzrostem świadomości ekologicznej wśród uczniów, a przez to również ich rodzin i uwrażliwiły ich na problemy ochrony środowiska.
Z kolei konkursy plastyczne czy też fotograficzne, pozwoliły uczniom rozwijać swoje zdolności artystyczne i prezentować je na forum szkoły. Takie konkursy, pozwalają dzieciom rozwijać również kreatywność, twórcze myślenie, samodzielność czy też umiejętność współpracy w grupie. Stanowią też element urozmaicenia szkolnej edukacji.
Konkursy Gminne natomiast, promują szkołę w środowisku lokalnym i gminnym oraz umożliwiają rozszerzenie współpracy z innymi szkołami.

3. Społeczne prowadzenie zajęć na świetlicy szkolnej -„Uczymy się przez zabawę”:

Opis działania:
Bardzo lubię pracować zwłaszcza z młodszymi dziećmi, mimo tego że jest to duże wyzwanie. Takie dzieci w większości przypadków są bardzo energiczne, żywiołowe i spontaniczne. Trzeba być naprawdę kreatywną osobą, aby ciekawie zorganizować im czas jaki spędzają na świetlicy. Ponieważ w wolnych chwilach bardzo lubię wykonywać różnego rodzaju prace plastyczno-techniczne a kontakt z dziećmi dodaje mi dużo energii do działania, postanowiłam zorganizować dla nich dodatkowe zajęcia pod hasłem „Uczymy się przez zabawę”. Zajęcia te prowadziłam w wymiarze 2 godzin tygodniowo w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017, natomiast w drugim półroczu, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Na zajęciach wykonywałam z dziećmi różne ciekawe prace plastyczno- techniczne, czy też prace z wykorzystaniem techniki origami.
Wymyślałam również ciekawe gry i zabawy mające na celu integracje grupy. Grałam z nimi w gry rozwijające pamięć i koncentracje. W myśl zasady „ w zdrowym ciele zdrowy duch”, organizowane były zajęcia na sali gimnastycznej lub jeśli pogoda na to pozwalała również na świeżym powietrzu.

Efekty:
Prowadzone przeze mnie zajęcia „Uczymy się przez zabawę”przyczyniły się do:
rozwoju zdolności plastycznych i manualnych u dzieci
rozwoju kreatywność, samodzielności
nabycia umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej, zgodnej zabawy
kształtowania właściwych nawyków, dotyczących zdrowego stylu życia
Dzieci bardzo chętnie brały udział w przygotowywanych przeze mnie zajęciach, okazując przy tym swoją sympatię a ich uśmiechnięte buzie były dla mnie wystarczającą nagrodą za poświęcony im czas.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.