X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35604
Przesłano:

Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych - opis i analiza

1. Program obchodów Dnia Ziemi.

Ucząc przedmiotów przyrodniczych, szczególną wagę przywiązuję do tematów związanych z zagrożeniami i ochroną środowiska naturalnego. Każdego roku przygotowuję uroczystości związane z obchodami Dnia Ziemi, dlatego też postanowiłam opracować szczegółowy Program Obchodów Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Łukawcu, na dzień 22 kwietnia 2017r.
Program ten został zaakceptowany i zatwierdzony do realizacji przez Dyrekcję Szkoły.
Cele programu:
uświadamianie uczniom zagrożeń środowiska naturalnego
propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych
rozwijanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
Realizacja:
Realizację Programu, rozpoczęłam od przeprowadzenia lekcji tematycznych w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej. W każdej klasie zrealizowałam 2 godziny lekcyjne o następującej tematyce:
„Zagrożenia środowiska naturalnego”
„Jak postępować z odpadami”
Na lekcjach dzieci oglądały filmy, rozwiązywały multimedialne testy sprawdzające ich koncentrację i stopień zaangażowania w lekcję, uczyły się jak ograniczać ilość wyrzucanych śmieci oraz jak je właściwie segregować. Lekcje te również były przygotowaniem uczniów do napisania „Listu dla Ziemi”, gdyż nasza szkoła, brała udział w Ogólnopolskiej Akcji organizowanej przez Fundację Arka pod hasłem: „Cała Polska listy pisze- razem dbamy o Ziemię”.
Głównym celem Akcji jest pisanie przez dzieci i młodzież listów o tematyce ekologicznej, które kierowane są do dorosłych z prośbą, by spróbowali zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia. Listy pisane są na specjalnym papierze listowym, wykonanym z makulatury i dostarczanym przez Fundację Ekologiczną Arka. W taki oto sposób dzieci edukują dorosłych a o Akcji dowiaduje się coraz szersze grono ludzi.
Listy pisane przez dzieci i chętną młodzież, eksponowane były na wystawce przy wejściu głównym do szkoły, gdzie każdy mógł zapoznać się z ich treścią i przesłaniem. Dwa najbardziej przekonujące i najładniejsze zostały wysłane na Ogólnopolski Konkurs do siedziby Fundacji Arka.
Oprócz „Listów dla Ziemi” uczniowie pisali również Szkolny Konkurs Ekologiczny o tytuł Szkolnego Ekologa 2017. Konkurs miał formę testu wyboru, dostosowanego do poziomu wiedzy uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej.
uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej
uczniowie klas I-III Gimnazjum
W każdej kategorii wiekowej wyłoniono zwycięzcę oraz przyznano wyróżnienia. Nagrodzeni uczniowie otrzymali przygotowane przeze mnie dyplomy oraz nagrody książkowe.
Kolejnym punktem programu, było zorganizowanie Szkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem- „Jestem Eko”.Prace z konkursu, posłużyły jako dekoracja w trakcie przedstawienia na Dzień Ziemi a następnie były wyeksponowane na posterach przy wejściu do szkoły.
Podsumowaniem wszystkich działań w ramach realizowanego Programu, było przedstawienie dla społeczności uczniowskiej pod tytułem, „ Ziemia Planeta Ludzi”.
W założeniach programu znalazły się również zajęcia długofalowe, jak: zbiórka zużytych baterii, plastikowych nakrętek, makulatury czy też sprzątanie terenu wokół szkoły.

Efekty:
Uważam, że opracowany i zrealizowany przeze mnie Program Obchodów „Dnia Ziemi”, przyniósł spodziewane efekty. Wiedza jaką zdobyli uczniowie na lekcjach tematycznych, mogła być przez nich wykorzystywana w sposób praktyczny. Uczniowie nauczyli się:
jak należy postępować, aby produkować jak najmniej odpadów
jak prawidłowo segregować śmieci różnego rodzaju.
Zapoznali się również, z wprowadzonym w tym roku przez Ministerstwo Środowiska, ujednoliceniem kolorów kubłów i worków wykorzystywanych do selektywnej zbiórki odpadów. Wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie, uczniowie mogli wykorzystywać w swoich domach, najbliższym otoczeniu, przyczyniając się tym samym do podniesienia poziomu recyklingu w Polsce.
Działania jakie podejmowałam w ramach Programu, miały przede wszystkim na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez ukazywanie zagrożeń środowiska naturalnego. Aby ludzie zaczęli bardziej proekologicznie żyć, trzeba dostarczać im jak najwięcej informacji na ten temat. Rodzicom, dziadkom czy opiekunom takie wiadomości zdobyte na lekcji mogą przekazywać dzieci. One zawsze postępują spontanicznie, chętnie przekonują się do zmian mających na celu ratowanie naszej planety. Temu właśnie służyły „Listy dla Ziemi”.
Rozwijanie zdolności plastycznych ale równie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, miał na celu zorganizowany przeze mnie Szkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „ Jestem Eko”. Dzieci indywidualnie lub w grupach 2-osobowych, co również uczyło je współpracy, przygotowywały plakaty ukazujące pozytywne działania człowieka na rzecz przyrody. Plakaty były wyeksponowane przy wejściu głównym do szkoły, więc wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice czy opiekunowie mogli zapoznać się z ich treścią.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.