X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35556

Jesienny jadłospis. Czysta woda zdrowia doda. Scenariusze zajęć w klasie 1

Scenariusz zajęć w kl.1
Krąg tematyczny: Słotna jesień
Temat: Jesienny jadłospis

Cele- przewidywane osiągnięcia ucznia
- słucha w skupieniu wiersza
- odpowiada na pytania związane z wysłuchanym utworem
-tworzy wyrazy z rozsypanek literowych
-zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
Plan zajęć
1. ,,Jesienny deszcz”- nauka pierwszej zwrotki piosenki na dobry początek dnia.
2. Swobodne wypowiedzi na temat ulubionych potraw.
3. Praca z wierszem M. Brykczyńskiego ,,Jadłospis”.
4. Ustalenie zasad racjonalnego i zdrowego odżywiania się
5. Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo- wzrokowej nazw produktów.
6. ,,Wiemy, co jemy”- zabawa ruchowa.
7. ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”- gry i zabawy ruchowe.
8. Podsumowanie zajęć.
Środki dydaktyczne
Ćw. cz. 2 s.10-11, Muzyka s. 30-31, CD 1 nr 13; karteczki samoprzylepne, koło z napisanym hasłem ,,Czy wiemy, co jemy?”, kartki z błoku rysunkowego, kredki, nożyczki, klej, 2 papierowe talerze, karton żółty, niebieski i zielony,tekst wiersza ,,Jadłospis” M. Brykczyńskiego

Przebieg zajęć
1. ,,Jesienny deszcz”- nauka pierwszej zwrotki piosenki na dobry początek dnia.
-słuchanie piosenki połączone ze śpiewem refrenu.
-nauka pierwszej zwrotki.
-chóralny śpiew pierwszej zwrotki i refrenu.
2.Nasze ulubione potrawy- uszeregowanie promyczkowe.
-Dzieci na karteczkach samoprzylepnych rysują to, co najbardziej lubią jeść. Następnie nauczyciel umieszcza na tablicy koło z napisem ,,Czy wiemy, co jemy?” i zaprasza dzieci, aby kolejno prezentowały rysunki i układały je wokół napisu. Z jednakowych potraw dzieci tworzą jeden promyk. Po wykonaniu zadania dzieci porównują długości promyczków i wskazują potrawy, które były najczęściej wybierane.
-Swobodne wypowiedzi na temat ulubionych potraw. Uwzględnienie pór posiłków.
3.Jadłospis”- słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego.
-Sprawdzenie zrozumienia tekstu.
-Nauka na pamięć ostatniej zwrotki wiersza
,,Ten, kto bez nich się obywa,
Je owoce i warzywa
I każdemu szczerze powie,
Że to wyszło mu na zdrowie!”
- Dzieci pracują samodzielnie. Trzy osoby przygotowują rysunki słodyczy, a trzy pozostałe alternatywy na słodycze wymienione w wierszu. Dzieci wycinają swoje rysunki i przyklejają je do papierowych talerzy z podpisem ,,słodycze” i ,,owoce i warzywa” umieszczonych na tablicy.
- Nauczyciel wypowiada hasło : Słodycze!- dzieci odpowiadają wyuczoną zwrotką wiersza.
4. Ustalenie zasad racjonalnego i zdrowego odżywiania się.
- Analiza potraw narysowanych w punkcie 2 scenariusza- wskazanie rysunków przedstawiających słodycze lub inne mało wartościowe produkty.
- Klasyfikowanie produktów: pieczywo, nabiał, mięso i jego przetwory, warzywa i owoce- na podstawie rysunków dzieci oraz ćwiczenia 1 s.10. Ustalenie, z jakich produktów można skomponować śniadanie, obiad i kolację, a co zjeść na podwieczorek. Wskazywanie tych, które należy jeść jak najczęściej.
- Produkty mleczne (ćw. 2 s.10)- wskazywanie produktów mlecznych narysowanych przez dzieci.
- Wykonanie ćw.3 s. 11.
-Wybór koszyka ze zdrowymi produktami. Nauczyciel wiesza w trzech różnych punktach kartony w takich samych kolorach jak koszyki z produktami spożywczymi w ćw. 3. Na umówiony sygnał dzieci wstają z ławek i ustawiają się przy właściwym kartonie symbolizującym wybrany przez nie koszyk. Następnie uzasadniają swój wybór- wymieniają produkty, których nie należy jeść zbyt często.
- Rozmowa kierowana na temat zdrowego odżywiania się: Czego powinno być dużo w naszym codziennym jadłospisie? Czego powinniśmy unikać i spożywać jak najmniej? Dlaczego? Dlaczego powinniśmy zdrowo się odżywiać?
5. Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej nazw produktów.
-Nauczyciel podaje sylaby, którymi rozpoczynają się lub kończą nazwy produktów należących do grupy zdrowego odżywiania się. Dzieci na ich podstawie podają całe nazwy: jogurt, sałata, pomidor, ogórek, jabłka, jajka, mięso, mleko, kotlety, omlety, twaróg itp.
-Analiza słuchowa- rozpoznawanie wyrazów ukrytych w nazwach produktów, np. twa(róg), sa(łata), o(górki), m(lek)o itp.
- Wykonanie ćw.4 s 11.
6. Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z zajęciami- podsumowanie.
Przykładowe pytania: Czego dziś się nauczyliśmy? Co było najtrudniejsze, a co najłatwiejsze? Jakie wiadomości z dzisiejszych zajęć są waszym zdaniem najważniejsze?

Dodatkowe sytuacje dydaktyczne

7. ,, Wiemy, co jemy”- zabawa ruchowa.
Dzieci stoją na obwodzie koła, w którego środku jest narysowana sylweta siłacza. Nauczyciel kolejno wymienia produkty spożywcze. Jeśli wśród wymienionych znajduje się potrawa z warzyw lub owoców czy mięsa, dzieci robią mały krok do przodu. Jeśli nauczyciel wymieni słodycze, robią krok do tyłu. Kto się pomyli, wraca na linię początkową.
8. ,, W zdrowym ciele zdrowy duch”- gry i zabawy ruchowe.
-,, Jabłka, gruszki, śliwki i morele”- zabawa orientacyjno- porządkowa.
-,, Moja potrawa”- zabawa orientacyjno- porządkowa.
-,, Zwijanie naleśników”
-,,Zgadnij, gdzie jest orzech”.Scenariusz zajęć w kl.1
Krąg tematyczny: Woda źródłem życia
Temat: Czysta woda zdrowia doda

Cele- przewidywane osiągnięcia ucznia
- rozumie wartość czystej wody jako niezbędnego czynnika dla zdrowia ludzi i całej przyrody;
- uczestniczy w rozmowie zainspirowanej wysłuchanym tekstem na temat zachowań służących zdrowiu, zdrowego odżywiania oraz roli wody w prowadzeniu zdrowego trybu życia;
-rozpoznaje i nazywa litery ź, Ź;
-dokonuje analizy głoskowo- literowej wyrazów z poznaną głoską i wyrazów związanych ze zdrowiem;
-czyta i pisze wyrazy oraz zdania według wzoru pisanego i drukowanego.

Plan zajęć
1. ,,Koziołek Dyzio dba o zdrowie”- praca z tekstem.
2. ,,Z wodą po zdrowie”- zabawa ruchowa.
3. Ź, ź- wprowadzenie spółgłoski miękkiej.
4. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów i zdań z poznaną spółgłoską miękką.
5. Dobre i złe właściwości wody- doświadczenia.
6. Podsumowanie zajęć.
Środki dydaktyczne
P. cz. 2 s. 68-69, Ćw. cz. 4 s. 6-7, nagranie z żywą muzyką, ilustracje kąpieliska, prysznica, butelki z wodą, kajaka, woda pitna, kubki jednorazowe, sok owocowy, ziemia.

Przebieg zajęć
1. ,, Koziołek Dyzio dba o zdrowie”- praca z tekstem. –Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. –Wypowiedzi dzieci na temat zachowań koziołka służących zdrowiu, roli wody w prowadzeniu zdrowego trybu życia oraz zdrowego odżywiania. –Własne zachowania prozdrowotne przestrzegane przez dzieci, dzielenie się doświadczeniami. –Wyodrębnienie z tekstu wyrazów źródło, źródełko. Omówienie znaczenia tych pojęć.
2. ,, Z wodą po zdrowie”- zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się swobodnie przy muzyce. Na przerwę w muzyce, nauczyciel podnosi w górę wybraną ilustrację, na widok której dzieci wykonują czynności przez nią sugerowane, np. pływanie,, wiosłowanie, picie, mycie. Po zabawie dzieci siadają w kręgu i rozmawiają o zdrowym stylu życia.
3. Ź, ź- wprowadzenie spółgłoski miękkiej. –Analiza słuchowo- wzrokowa wyrazu źródło-budowanie modelu wyrazu. Podział na sylaby. Wskazanie pierwszej głoski i określenie jej rodzaju. –Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ź, Ź . –Wykonanie ćwiczenia 1 s.6.
4. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów i zdań z poznaną spółgłoską miękką. –Głośne czytanie wyrazów z lewego marginesu tekstu (s.68). Podział wyrazów na sylaby. Ustalenie liter występujących po ź. Wyszukiwanie w tekście i czytanie wyrazów z ź. -Wykonanie ćw.2 i 3 s.7.
5. Dobre i złe właściwości wody- doświadczenia. –Właściwości wody pitnej. Dzieci określają barwę, zapach i smak wody. Wyciągają wnioski: czysta woda jest przezroczysta, bez smaku i zapachu. -Zmiana właściwości wody. Nauczyciel dolewa sok a dzieci obserwują zmianę właściwości wody. –Nauczyciel dodaje do wody ziemi, uczniowie dalej obserwują zmiany w wodzie, ale jej nie smakują. Podkreślenie, że tylko czysta woda jest zdrowa. - Woda mineralna czy coca- cola?- rozmowa kierowana: Czy wszystko, co atrakcyjnie wygląda i pachnie, a nawet smakuje, jest zdrowe? Czy zawsze organizm od razu okazuje objawy zatrucia? Czym powinniśmy się kierować, wybierając napoje oraz inne produkty spożywcze w sklepie? Przykłady produktów i napojów zdrowych i niezdrowych.
6. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.