X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35553
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Wyznaczanie gęstości substancji. Scenariusz lekcji i karta pracy

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI

Temat:
WYZNACZANIE GĘSTOŚCI SUBSTANCJI.

Cel ogólny:
Wyznaczenie gęstości substancji, z której wykonano przedmiot o regularnych kształtach.

Cele operacyjne:
Zna pojęcie gęstości substancji,
Wie, jakie wielkości są niezbędne do obliczenia gęstości danej substancji,
Wie, jak interpretować otrzymane wyniki pomiarów,
Ocenia przydatność poznanych wiadomości w życiu codziennym,
Potrafi zmierzyć ciało, zważyć je i wyznaczyć jego objętość, jak również obliczyć gęstość,
Posiada umiejętność wykorzystania poznanych wiadomości do rozwiązywania zadań problemowych, konkretnych przykładów z życia.

Metody:
pogadanka, doświadczenie.

Formy pracy:
praca w grupach kilkuosobowych (3 – 4 osoby).

Środki i materiały dydaktyczne:
Zestaw przyrządów do wyznaczania gęstości: waga elektroniczna, linijka, klocek w kształcie prostopadłościanu, klocek sześcienny, tablice fizyczne, podręcznik „Świat fizyki część 1” .

Etapy lekcji

Wstęp
Zadania dydaktyczne
Przypomnienie poznanych wcześniej wiadomości.
Czynności ucznia i nauczyciela
n – rozdaje domino (duże kartki do przypinania magnesami na tablicy) w celu przypomnienia wzoru na gęstość i jednostki
u – chętny podchodzi i poprawnie układa domino

Etapy lekcji
Faza przygotowawcza
Zadania dydaktyczne
1.Uświadomienie celów lekcji i podanie jej tematu.
2. Dokonanie podziału na grupy.
3. Zapoznanie uczniów z kartą pracy.
4. Wyjaśnienie ewentualnych niejasności.

Czynności ucznia i nauczyciela
n – podaje temat lekcji,
u – zapisują temat w zeszytach,
n – dzieli uczniów na 3 – 4 osobowe grupy,
n – rozdaje uczniom karty pracy i zapoznaje z nimi,
u – uzupełniają karty pracy zgodnie z przydzielonymi zadaniami.

Etapy lekcji
Faza realizacji
Zadania dydaktyczne
1.Wykonanie ćwiczenia wg kolejnych punktów zamieszczonych na karcie pracy.
2.Zapisanie wyników pomiarów w tabeli na karcie pracy.
3.Obliczenie średniej masy i objętości.
4.Obliczenie gęstości ciała.
5.Dokonanie wstępnej identyfikacji ciała.
5. Formułowanie wniosków.

Czynności ucznia i nauczyciela
n – podchodzi do każdej grupy i kontroluje prawidłowość realizacji kolejnych punktów, odpowiada na pytania, zgłasza uwagi,
u – wykonują kolejne punkty, zapisują obliczenia,
u - otrzymane wyniki pomiaru masy i długości poszczególnych krawędzi umieszczają w tabeli wyników na karcie pracy ucznia,
u – obliczają średnią masę i objętość,
u –obliczają gęstość ciała, a następnie korzystając z tabeli gęstości ciał stałych umieszczonej w tablicach fizycznych dokonują identyfikacji ciała. Po znalezieniu nazwy ciała stałego z którego był wykonany prostopadłościan lub sześcian sprawdzają zgodność jego numeru lub symbolu z nazwą substancji,
u – odpowiadają na zadawane pytania,
n – zbiera karty pracy grup do oceny, po czym je zwróci do wklejenia przez uczniów do zeszytu.

Etapy lekcji
Faza podsumowująca
Zadania dydaktyczne
1. Rozwiązanie zadania.
2. Zadanie pracy domowej.
Czynności ucznia i nauczyciela
n – zadaje pytanie:
W jaki sposób wyznaczyć objętość ciała o nieregularnych kształtach?
u – odpowiadają na pytanie n,
n – ocenia pracę uczniów,
n – zadaje pracę domową
podręcznik str. 40 zad. 3 i 5
u – zapisują zadanie.

KARTA PRACY UCZNIA

Klasa
Imię i nazwisko
Czynności wykonywane
TABELA WYNIKÓW
Klocek numer .........................
1)Pomiar masy klocka(g) m1= m2= m3=
2) Średnia arytmetyczna masy klocka mśr (g)
3) Δm (g)=
4) Wymiary klocka
Długość (cm) a1= a2= a3=
Wysokość(cm) b1= b2= b3=
Szerokość (cm) c1= c2= c3=
5) Objętość klocka V=a∙b∙c (cm3)
6) Średnia arytmetyczna objętości klocka Vśr (cm3)
7) ΔV(cm3)
8) Gęstość klocka ρ=m_śr/V_śr (g/cm3) lub (kg/m3)
9) Wartość tablicowa gęstości danego ciała (g/cm3) lub (kg/m3)

Wniosek: wykonana gęstość wskazuje, że klocek jest wykonany z ..................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.