X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35427
Przesłano:
Dział: Świetlica

Roczny plan pracy grupy wychowawczej w świetlicy

ROCZNY PLAN PRACY
GRUPY WYCHOWAWCZEJ
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Opracowała: mgr Kozioł Beata

Dębica, wrzesień 2014

Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek - dzień pogawędek:
- wprowadzenie do hasła całego tygodnia,
- rozmowy kierowane,
- zabawy z ortografią.

Wtorek – dzień plastyki:
- wykonanie pracy plastycznej,
- orgiami płaskie,

Środa – dzień zabaw:
- zabawy ruchowe ( z chustą animacyjną, z piłką, integracyjne, porządkowe, przy muzyce)
- nauka piosenek.

Czwartek – dzień plastyki:
- wykonanie pracy plastycznej,
- orgiami przestrzenne.

Piątek – dzień podsumowujący cały tydzień:
- konkursy z wiadomości z całego tygodnia,
- rebusy, zgadywanki, krzyżówki.

WRZESIEŃ
1.Witamy po wakacjach.
(2 – 5. IX) 1. Przywitanie się z dziećmi. Integracja grupy – zapoznanie się dzieci, zapamiętywanie imion, przełamywanie pierwszych lodów.
2. Omówienie rozkładu zajęć świetlicowych oraz zasad zachowania się w sali, na korytarzu, podczas przerw i w stołówce szkolnej.
3. Burza mózgów, praca w grupach – tworzymy regulamin grupy świetlicowej.
4. Gry i zabawy organizacyjno – porządkowe, integracja grupy.
2. Bukiet wakacyjnych wspomnień.
( 8 – 12. IX ) 1. Wspólne tworzenie wakacyjnych zagadek i rebusów – zabawa słowna.
2. Praca plastyczna - Najpiękniejszy dzień wakacji – technika dowolna.
3. Rozpoznawanie dotykiem pamiątek z wakacji – czarodziejski worek.
4. Pocztówka z wakacji – praca techniczno – plastyczna.
5. Krzyżówka z hasłem MOJE WAKACJE.
3. Bezpieczna droga do szkoły.
( 15 – 19. IX )
1. Zasady poruszania się po drogach na wsi, w mieście – rozmowa kierowana.
2. Praca plastyczna – Bezpieczne przejście przez ulicę. (praca w grupach)
3. Zabawa ruchowa -Sygnalizacja świetlna ,Idź, stój, raz, dwa, trzy.
4. Zapoznanie dzieci z wierszem T. Śliwiaka - „ Zielone światło”.
5. Podsumowanie tygodnia w czasie zabaw.
4. Pani Jesień.
( 22 – 26. IX ) 1. Jakie zmiany w przyrodzie zachodzą wraz z nową pora roku – pogadanka.
2. Praca plastyczno- techniczna – pojemniki na ołówki
3. Zabawy ruchowe z chusta animacyjną.
4. Praca plastyczna – obrazki jesienne z liści.
5. Zabawa w kalambury, łamigłówki matematyczne.

PAŹDZIERNIK
5. Dary jesieni.
( 29 IX – 3. X) 1. Poznajemy świat różnymi zmysłami ( wzrok, słuch, dotyk). Jak rozpoznać jesień? – pogadanka.
2. Praca plastyczna – Pani jesień– kolaż z różnych materiałów.
3. Spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów.
4. Zabawy ruchowe z chusta animacyjną.
5. Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek o jesieni.
6. Dzień Edukacji Narodowej.
(6 – 10. X) 1. DEN – co to za święto? – rozmowa kierowana. Swobodne wypowiedzi dzieci o ulubionych pracownikach szkoły.
2. Portret ulubionego nauczyciela – praca plastyczna dowolna techniką.
3. Zabawy ruchowe z chusta animacyjną, przy muzyce.
4. Wykonanie laurek dla nauczycieli oraz wypisywanie życzeń.
5. Krzyżówka z hasłem NAUCZYCIEL.
7. Nasza świetlica.
( 13 – 17. X) 1. Rozmowa na temat poszanowania gier, zabawek oraz sprzętu. Co robimy na świetlicy żeby było miło, przyjemnie i ładnie? – nasze wspólne pomysły.
2. Przegląd prasy dziecięcej. Głośne czytanie ciekawych artykułów.
3. Gry i zabawy ogólnorozwojowe przy muzyce.
4. Praca plastyczna – wykonanie kompozycji z naturalnych materiałów – liści, jarzębiny itp.
5. Podsumowanie wiadomości z całego tygodnia. Zabawy ruchowe.
8.Łamigłówki mądrej sówki.
(20 – 24. X) 1. Rozwiązywanie rebusów z pomocą nauczyciela. Układanie krzyżówek o tematyce jesiennej – praca w grupach zadaniowych.
2. Jakie zwierzęta ukryły się w słowach – wspólne łamanie głowy.
3. Gry i zabawy ruchowe z piłką.
4. Ludziki i zwierzęta z darów jesieni – praca w grupach.
5. Łamigłówki matematyczne – praca w parach.
9.Książka nasz przyjaciel.
( 27 – 31. X) 1. Dlaczego warto czytać książki? Różnica pomiędzy czytaniem książek a oglądaniem filmu – rozmowa kierowana.
2. Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek. Rozmowa nt szanowania książek.
3. Zabawy ruchowe: wiewiórki do dziupli i piłka parzy.
4. Pamiętamy o tych, którzy odeszli – wyjście na cmentarz.

LISTOPAD
10. Jestem dobrym kolegą. (3 - 7. XI ) 1. Kto to jest człowiek życzliwy? – burza mózgów. Uczymy się przepraszać i przyznawać do błędów. Używamy słów proszę, przepraszam, dziękuję.
2. Ogłoszenie konkursu na najlepszego kolegę, koleżanka w grupie świetlicowej.
3. Wideoteka młodego człowieka – projekcja bajek i filmów dla dzieci.
4. Portret mojego przyjaciela – rysowanie kredkami.
5. Zabawy ruchowe przy muzyce, z chusta animacyjną.
11.Narodowe Święto Niepodległości.
(12 – 14. XI ) 1. Wyjaśnienie znaczenia symboliki Święta Niepodległości – rozmowa kierowana.
2. Praca plastyczna Godło Polski - wydzieranka z kolorowego papieru.
3. Hymn państwowy – historia powstania pieśni Jeszcze Polska nie zginęła – właściwe zachowanie podczas słuchania lub śpiewania hymnu.
4. Wykonanie biało- czerwonych chorągiewek – wydzieranka z papieru kolorowego.
5. Spacer w okolicach szkoły – maszerujemy jak żołnierze.
12. Oblicza jesieni.
(17 – 21. XI ) 1. Różne oblicza jesieni. Cechy charakterystyczne jesieni we wrześniu, październiku i listopadzie – praca w grupach.
2. Praca plastyczna – Mokro, szaro, ponuro – farby akwarelowe.
3. Zabawy integracyjne np. Wycieczka do ZOO lub Kareta.
4. Origami płaskie – kot, piesek.
5. Odlatuja ptaki, lecą liście z drzew – rozmowa na temat tego, jakie ptaki odlatują a jakie zostają na jesień i zimę.
13. Katarzynki i andrzejki.
( 24 – 28. XI ) 1. Andrzejki i katarzynki – podobieństwa i różnice – praca w grupach.
2. Praca plastyczno – techniczna – jesienne witraże.
3. Wróżby, przepowiednie – rozmowa kierowana. Zabawy ruchowe.
4. Wykonanie lampionu – praca plastyczno – techniczna.
5. Podsumowanie całego tygodnia.

GRUDZIEŃ
14. Mikołajki.
( 1 – 5. XII ) 1. Kim był św. Mikołaj? – pogadanka. Pisanie listów do św. Mikołaja lub rysowanie upragnionych prezentów.
2. Święty Mikołaj- orgiami płaskie.
3. Wspólne wykonanie gazetki na grudzień.
4. Głosne czytanie bajek o Mikołaju i tradycji związanej z rozdawaniem Prezentów.
5. Łamigłówki mądrej sówki – rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, labiryntów i innych zadań logicznych.
15. Choinkowe radości.
( 8 – 12. XII ) 1. Przypomnienie dzieciom zwyczajów bożonarodzeniowych. Wspólne czytania wierszy o tematyce świątecznej.
2. Praca plastyczna- ozdabianie torebki na prezenty.
3. Gry i zabawy na świeżym powietrzu: rzuty śnieżkami, chodzenie po śladach.
4. Śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej np. Sanna.
5. Zabawa integracyjna Iść na spacer (Klanza).
16. Magia świąt.
( 15 – 19. XII ) 1. Kolęda – przypomnienie znaczenia symboli wigilijnych. Odczytywanie życzeń świątecznych.
2. Każda choinka ma swój czar – prace przestrzenne z dowolnych materiałów.
3. Zabawy ruchowe z chustą animacyjną, z piłką, przy muzyce.
4. Wykonanie kartek bożonarodzeniowych, ozdabianie ozdób wykonanych z masy solnej.
5. Śpiewanie i słuchanie kolęd z repertuaru zespołu Arka Noego.

STYCZEŃ
17. Karnawał.
( 5- 9. I ) 1. Bale karnawałowe kiedyś i dziś – rozmowa kierowana.
2. Maski karnawałowe – praca plastyczna dowolna techniką.
3. Dekoracja świetlicy i zabawa karnawałowa.
4. Łamigłówki mądrej sówki – rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i innych ćwiczeń na koncentrację i spostrzegawczość.
5. Wideoteka młodego człowieka – projekcja bajek i filmów dla dzieci. Wykonanie ilustracji do obejrzanej bajki.
18. Dzień babci i dziadka.
( 12 – 16. I ) 1. Rodzice naszych rodziców – rozmowa kierowana, luźne wypowiedzi dzieci. Układanie zagadek dotyczących babci i dziadka.
2. Laurka dla babci i dziadka – technika wykonania dowolna. Wypisywanie życzeń.
3. Za co kochamy nasze babcie i dziadków – wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami nauczyciela.
4. Praca plastyczna Bałwanek z waty – wspólne wywieszanie prac.
5. Pogadanka o potrzebie okazywania szacunku i serdeczności dla ludzi starszych.
19.Dokarmiamy zwierzęta.
( 19 - 23. I ) 1. Pogadanka na temat konieczności dokarmiania zwierząt zimą. Oglądanie albumów o zwierzętach – wyszukiwanie wiadomości o zwierzętach zimujących w naszym kraju.
2. Wykonanie pomponików z włóczki
3. Naśladowanie sposobów poruszania się różnych zwierząt. Zabawy na śniegu – odnajdywanie tropów.
4. Uroki zimy – rysowanie świecą i farbami akwarelowymi.
5. Zgadnij o jaki sport zimowy chodzi – Kalambury.
20. Sposób na nudę.
( 26 – 30. I ) 1. Zdradź swoja receptę na nudę – pogadanka.
2. Praca plastyczna Zimowe pejzaże – technika dowolna.
3. Zabawy ćwiczące spostrzegawczość, pamięć i koncentrację
m. in. Powiedz czego tu brakuje, Czy tak było, czy coś się zmieniło?.
4. Przygotowanie niespodzianki dla kolegi lub koleżanki – praca plastyczna – kartka serduszko.
5. Nasze ulubione zabawy ruchowe na świetlicy.

LUTY
21. Baśnie różnych narodów.
( 16 – 20. II ) 1. Rozbudzenia zamiłowania do literatury dla dzieci – rozmowa kierowana. Wspólne czytanie ulubionych bajek.
2. Ulubione postacie z bajek – malowanie farbami (praca plastyczne).
3. Bajki Brzechwy – słuchanie i śpiewanie umuzycznionych wierszy.
4. Słuchanie z płyty CD bajek: Kopciuszek, Kot w butach, O rybaku i złotej rybce. Wykonanie ilustracji do jednej z wysłuchanych bajek.
5. Najpiekniej opowiedziana bajka - konkurs.
22. Ruch to zdrowie.
( 23 – 27. II ) 1. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem hasła Ruch to zdrowie. Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie, higienę osobistą oraz uprawianie codziennego sportu.
2. Projektowanie plakatu: Sport, ruch i świeże powietrze to zdrowie!
3. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
4. W zdrowym ciele – zdrowy duch – wykonanie gazetki tematycznej.
5. Wideoteka młodego człowieka – projekcja bajek i filmów dla dzieci.

MARZEC
23. Święto wszystkich kobiet.
( 2 – 6. III ) 1. Pogadanka nt ustanowienia Święta Kobiet i powodów jego obchodzenia.
2. Projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji kwiatowej z bibuły – praca plastyczna.
3. Gry planszowe, zabawy ruchowe przy muzyce. Rebusy i zagadki tematyczne.
4. Tulipany dla pań – praca plastyczna.
5. Kto jest dżentelmenem, a kto damą – zasady dobrego zachowania wobec kobiet.
24. Pobudka dla przyrody.
( 9 – 13. III ) 1.Rozmowa o znakach wiosny na podstawie tekstów Zapachniało przedwiośniem H. Łochockiej oraz Marzec J. Ficowskiego. Rozmowa nt obrzędu topienia Marzanny w pierwszym dniu wiosny.
2.Pani Zima odchodzi, gdy pani Wiosna do nas przychodzi – kolaż.
3. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe.
4.Zegar – słońce z plastikowego talerzyka – praca plastyczna.
5. Gry i zabawy tematyczne w grupach.
25. Święta Wielkanocne.
( 16 – 31. III) 1. Świeconka, śmingus -dyngus, pisanki i inne zwyczaje – dyskusja nt kultywowania tradycji w naszych domach. Zwrócenie uwagi na tradycje i zwyczaje w rodzinach.
2. Wielkanocny koszyczek praca plastyczno –techniczna.
3. Nauka łamigłówki Układanie figur ( tangramy).
4. Zabawy i ćwiczenia ruchowe z szarfami i piłką.
5. Pisanki, pisanki jajka malowane – praca plastyczna dowolna techniką.
6. Dzień relaksu i spokoju, słuchanie muzyki relaksacyjnej i odprężającej. Recepta na ciszę – wypisywania przyczyn hałasu na świetlicy.
7. Zabawy ruchowe np. Wycieczka do ZOO lub Kareta, zabawy
z chustą animacyjną.
8. Nauka piosenki „Pisanki, jajka malowane”
9. Kurczak z papierowego talerzyka – praca plastyczna.
10. Zabawa przy muzyce – „Ciasto”.
11. Kartka świąteczna z życzeniami – technika dowolna.
12. Składamy sobie życzenia świąteczne.

KWIECIEŃ
26. Zbliża się wiosna.
( 8 – 10. IV ) 1.Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwacje otaczającej przyrody w czasie drogi do szkoły – rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela.
2.Wiosenne witraże – praca plastyczna.
3. Zabawy ruchowe Bocian i żaby, Słońce świeci, pada deszcz.
4. Wykonanie krokusa z bibuły – rozwijanie zdolności manualnych.
5. Spacer po najbliższej okolicy.
27. Wiosna, ach to Ty!
( 13 – 17. IV ) 1.W marcu jak w garncu – luźne wypowiedzi dzieci. Cechy charakterystyczne marcowej pogody, jej zmienność .
2.Zajecia plastyczne – Kolorowa wiosna- malowanie farbami plakatowymi.
3.Dbamy o własne zdrowie – zmieniamy sposób odżywiania i ubierania w okresie wiosennym – pogadanka.
4. Projektowanie ogrodu – lepienie z plasteliny kwiatów i warzyw.
5. Zgaduj –zgadula- krzyżówki, rebusy i łamigłówki o tematyce wiosennej.
28. Czysto, ładnie wokół nas.
( 20. – 24. IV ) 1.Kukuryku na ręczniku – zapoznanie z treścią opowiadania M. Kownackiej. Utrwalanie nawyku systematycznego dbania o higienę i czystość – pogadanka.
2. Wesoła żabka –dbanie o estetykę wykonanie pracy.
3.Prace porządkowe w świetlicy. Zabawy ruchowe z chusta animacyjną.
4. Segregujemy śmieci – kolory pojemników i ich przeznaczenie.
5. Podsumowanie całego cyklu tematycznego.
29. Urodziny naszej szkoły
( 27 – 30. IV ) 1. Zapoznanie dzieci z historią naszej szkoły – pogadanka.
2. Kotylion w szkolnych barwach – praca plastyczna .
3. Rozwiązujemy krzyżówkę z hasłem „Nasza Szkoła”.
4. Saper - nasz patron – praca plastyczna na temat pracy saperów.
5. Podsumowanie całego cyklu tematycznego.

MAJ
30. Urok kwitnących sadów.
( 4 – 8. V ) 1.Zabawa integracyjna Ten kto ma kwiat – rozwijanie spostrzegawczości. Rozpoznawanie kwitnących drzew po kolorze i kształcie kwiatów.
2.Wiosna w naszych oknach – ozdoby.
3.Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
4.Wiosna w sadzie – biedronka i motyl – wydzieranka według wzoru.
5. Rozwiązywanie zagadek i rebusów związanych z wiosną.
31. W wehikule czasu.
(11. – 15. V ) 1.Zapoznanie dzieci z mapą i globusem. Palcem po mapie – wędrówka po mapie- miejsca, które warto zobaczyć.
2.Malowanie najpiękniejszego miejsca naszego miasta – zajęcia plastyczne.
3.Wypowiedzi dzieci nt zakątków naszego kraju Gdzie byłem i co widziałem. Zabawy ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu.
4.Podróż rakietą w nieznane – rozmowa kierowana, luźne wypowiedzi dzieci. Wykonanie pracy plastycznej na w/w temat, technika dowolna.
5.Lampa Alladyna – gdybym to ja ją miał, to...- luźne wypowiedzi dzieci. Malowanie plasteliną na w/w temat.
32. Kolorowy tydzień w świetlicy.
( 18 – 22. V ) 1.Zabawy kolorami. Łączenie kolorów – barwy zimne i ciepłe – farby plakatowe, akwarele (pogadanka plus praktykowanie na papierze).
2.Zwierzaki cudaki – praca z talerzyków tekturowych.
3. Majowy spacer – podziwianie piękna przyrody.
4.Kwitnący sad – praca farbami plakatowymi.
5.Wideoteka młodego człowieka – projekcja bajek i filmów dla dzieci.
33. Życzenia dla mamy i taty.
( 25–29. V ) 1.Kształtowanie miłości i przywiązania do rodziców. Pogadanka nt rodziny i jej znaczenia w naszym życiu.
2.Upominek dla mamy – serduszko z masy solnej, kwiaty dla taty.
3.Zabawy ogólnorozwojowe na boisku szkolnym.
4.Śpiewanie znanych piosenek o mamie i tacie( kochana mamo, Tata jest potrzebny)
5.Gra W dwa ognie – doskonalenie rzutu i chwytu piłki.

CZERWIEC
34.Międzynarodowy Dzień Dziecka.
( 1 – 3. VI ) 1.Wszystkie dzieci nasze są – rozmowa na temat dzieci różnych narodowości. Podkreślenie znaczenia przyjaźni.
2.Dzieci z różnych stron świata – kompozycja wyobraźni – praca kredkami, pastelami.
3.Nauka piosenki M. Jeżowskiej Wszystkie dzieci nasze są.
4.Dzieci – ich prawa i obowiązki –burza mózgów. Wypisywania praw i obowiązków – praca w grupach.
35. Nasze hobby.
(8 – 12. VI ) 1.Mój konik – moje hobby – opowiadanie o własnych zainteresowaniach.
2.Praca plastyczna Moje hobby. (technika dowolna)
3.Zabawy i gry zespołowe na świeżym powietrzu.
4.Ogladanie Księgi rekordów Guinnessa – pogadanka kierowana pytaniami nauczyciela.
5.Motyl – wykonanie pracy plastycznej z dostępnych materiałów.
6.Wideoteka młodego człowieka –projekcja bajek i filmów dla dzieci.
36. Tęczowa muzyka.
( 15– 19. VI ) 1.Słuchanie muzyki poważnej. Rozwiązywanie zagadek
o instrumentach muzycznych.
2.Radosne rytmy w kolorach tęczy – wykonanie pracy inspirowanej muzyką.
3.Gra słowna Tasiemcowe zdanie – integracja grupy.
4.Kwiatowy zakątek –kolaż z gazet i papieru kolorowego.
5. Gry zabawy ruchowe wybrane przez dzieci.
37.Wakacje tuż, tuż.
( 22 – 25. VI ) 1.Giełda wakacyjnych pomysłów. Gdzie zamierzam spędzić wakacje – swobodne wypowiedzi dzieci.
2.Praca plastyczna Żegnaj szkoło na wesoło – technika dowolna.
3.Telefony alarmowe – rozmowa z dziećmi o sytuacjach wymagających korzystania z ważnych telefonów.
4. Pocztówka dla przyjaciela– technika dowolna, wykorzystanie szablonów.
5. Ulubione zabawy ruchowe na boisku szkolnym.
6.Wakacyjna uzupełnianka – rozwiązywanie rebusów i krzyżówek.
7. Świetlicowe wspomnienia – luźne wypowiedzi dzieci. Uroczyste pożegnanie się z dziećmi oraz wręczenie dyplomów najbardziej aktywnym i grzecznym dzieciom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.