X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35426
Przesłano:
Dział: Świetlica

Program innowacyjny "Plastyczne przygody"

PROGRAM INNOWACYJNY

PLASTYCZNE PRZYGODY

Program opracowany przez:
mgr Beatę Kozioł.
Realizowany w roku szkolnym 2017/2018
w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 9
im. Dębickich Saperów w Dębicy

1. OKREŚLENIE RODZAJU INNOWACJI

Zaproponowaną innowację pedagogiczną określiłam jako innowację organizacyjno - metodyczną. Dotyczy ona organizacji procesu wychowania
i opieki oraz metod wychowawczych i opiekuńczych. Polega na odkrywaniu, kształtowaniu, rozwijaniu talentów, zdolności i zainteresowań uczniów.

2. ZAKRES INNOWACJI

Opracowana innowacja obejmuje proces wychowania i opieki nad uczniami uczęszczającymi do świetlicy szkolnej. Innowacją zostanie objęta grupa uczniów klas I - III korzystających ze świetlicy. Skierowana jest do uczniów wykazujących zainteresowanie aktywnością plastyczną, chcących poznawać nowe, ciekawe techniki.
Program innowacji będzie realizowany w roku szkolnym 2017/2018. Przewiduje on jedną godzinę zajęć tygodniowo w dwóch grupach. Realizowany będzie w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

3. MOTYWACJA WPROWADZENIA INNOWACJI

Działalność plastyczna rozwija twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły, a więc cechy, które są bardzo ważne
w życiu. Równocześnie pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawnia ręce dzieci, stwarza możliwości ich artystycznych, technicznych i społecznych doświadczeń. Dzieci z natury swej są aktywne, kreatywne, ciekawe świata
i dlatego te cechy należy w nich pielęgnować i rozwijać.
W dzisiejszych czasach, gdy komputery i programy multimedialne zdominowały świat dziecka, mało uczy się rysowania, malowania, wycinania. Dlatego szczególnie celowe i potrzebne staje się prowadzenie ciekawych zajęć plastycznych. Z moich pedagogicznych obserwacji wynika także, iż dzieci rozpoczynające edukację szkolną wykazują się stosunkowo słabą sprawnością manualną. Innowacja pedagogiczna pt. ,,Plastyczne przygody’’ będzie doskonałą okazją do promowania aktywnej, kreatywnej i twórczej postawy dziecka. Dzieci uczestnicząc w ciekawych zajęciach plastycznych odkryją
i rozwiną z pomocą nauczyciela drzemiące w nich talenty. Prace plastyczne wykonane przez dzieci pozwolą im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy.

4. CELE INNOWACJI
Celem głównym innowacji pedagogicznej pt. ,,Plastyczne przygody’’ jest skłanianie dzieci do podejmowania własnych prób i działań plastycznych, rozwijanie i poszerzanie zainteresowań dzieci sztuką plastyczną.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- kształcenie wyobraźni twórczej,
- uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,
- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze,
- rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności, wrażliwości estetycznej oraz ekspresji plastycznej,
- wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
- rozwijanie sprawności manualnych, umiejętne operowanie narzędziami
i materiałem,
- podnoszenie sprawności grafomotorycznej,
- zachęcanie do eksperymentowania w zakresie łączenia technik
i materiałów,
- rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów.

5. TEMATYKA INNOWACJI

- Quiling - technika dekoracyjna z wykorzystaniem pasków papieru
- Origami płaskie i przestrzenne
- Sól farbowana kredą
- Technika iris folding
- Technika scrapbookingu
- Haft matematyczny
- Rysowanie
- kredkami świecowymi
- kredkami ołówkowymi
- pastelami
- mazakami
- Malowanie
- farbami plakatowymi
- tuszem
- pastą do zębów
- mokre na mokrym
- frottage
- rozdmuchiwanie
- stemplowanie
- Wycinanie
- nożyczkami
- nożyczkami ozdobnymi
- dziurkaczami
- Wydzieranie
- Prace z efektem 3D

6. OCZEKIWANE EFEKTY

Innowacja zakłada osiągnięcie przez dziecko następujących umiejętności:
- dostrzega piękno otaczającego świata,
- prawidłowo trzyma i posługuje się przyborami i materiałami plastycznymi,
- rysuje różne kształty, wzory, stosuje wiele kolorów,
- jest pomysłowe, pełne inicjatywy i inwencji,
- łączy w pracach poznane techniki,
- wykorzystuje w pracy różnorodne materiały i narzędzia, potrafi racjonalnie i oszczędnie je wykorzystać,
- umiejętnie planuje pracę,
- ogląda, dostrzega i odtwarza w pracach plastycznych różne zjawiska, zdarzenia, osoby,
- estetycznie wykonuje pracę,
- zachowuje porządek w miejscu pracy,
- potrafi współpracować w grupie
- tworzy prace plastyczne inspirowane literaturą, kontaktami ze środowiskiem przyrodniczym lub społecznym, własnymi przeżyciami, wyobraźnią,
- jest aktywne, tworzy i zna swoje możliwości twórcze, wzbogaca własny warsztat plastyczny.

7. METODY I FORMY PRACY

Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej realizowane będzie przede wszystkim poprzez metody:
- działania praktycznego,
- zadań stawianych dziecku,
- pokazu i obserwacji,
- objaśnienia i instrukcji.

Zajęcia prowadzone będą poprzez następujące formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca z grupą.

8. EWALUACJA

Prowadzenie innowacji pedagogicznej na bieżąco będzie podlegało ewaluacji. Naturalną formą ewaluacji innowacji będzie:
- obserwacja postępów dziecka w wykonywaniu prac plastycznych,
- poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w procesie tworzenia,
- urządzanie wystaw prac plastycznych dzieci,
- aktywny udział dzieci w świetlicowych i międzyświetlicowych konkursach plastycznych,
- dyplomy, zaświadczenia udziału,
- zorganizowanie plastycznego konkursu świetlicowego
i międzyświetlicowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.