X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35388
Dział: Gimnazjum

Przebieg konkursu z OC i ZK

PRZEBIEG KONKURSU
2 czerwca 2016 r. (czwartek) – pogadanka, wykład i test pisemny
L.p. Czas Miejsce Zagadnienie Prowadzący Uczniowie Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
1 9.40 – 10.35 Aula Pogadanka o „dopalaczach” Przedstawicielki PSSE Żary Słuchają, oglądają, biorą udział w dyskusji Sala z multimediami
2 10.35 – 11.00 Sala lekcyjna Przerwa. Nauczyciel mający zajęcia z klasą II Wykonują polecenia opiekunów
3 11.00 – 11.40 Wykład/prezentacja nt. ”Podstawowe pojęcia z zakresu OC i ZK” Inspektor gminny ZKiOC Słuchają, zadają pytania
4 11.40 – 11.45 Przerwa, przygotowanie do testu. Nauczyciel mający zajęcia z klasą II Wykonują polecenia opiekunów
5 11.45 – 12.30 Omówienie zasad. Test pisemny. Zakończenie części pisemnej. Inspektor gminny ZKiOC Słuchają.
Piszą test
3 czerwca 2016 r. (piątek) – zajęcia sportowo - obronne
4 8.00 – 9.00 Podanie wyników z części pisemnej, wskazanie osób które zakwalifikowały się do części praktycznej. Przemieszczenie uczestników na stadion gminny Opiekunowie Wykonują polecenia opiekunów
5 9.00 – 9.15

Stadion gminny
w Przewozie

Omówienie warunków bezpieczeństwa. Wskazanie kierowników punktów/sędziów. Inspektor ZKiOC Stoją w szyku, słuchają
6 9.15 – 9.30 Rozgrzewka indywidualna uczestników. Opiekunowie Ćwiczą
7 9.30 – 12.30 Konkurencje sportowo – obronne (zał. graficzny):
1.Strzelanie z wiatrówki pon. 17 kJ, na dystansie 7 m;
2.Mapa – elementy terenoznawstwa, matematyki, fizyki, chemii;
3.Pierwsza pomoc przedmedyczna;
4.Marsz kontenerowy, rzut piłeczką do wiadra
5.Rzut piłką lekarską na odległość;
6.Strzał do bramki;
7.Biegowy test zwinnościowy. Inspektorzy OC, wyznaczeni nauczyciele, ratownik medyczny, pracownicy UG Biorą udział kolejno w konkurencjach.

10 12.30 – 13.45 Stadion gminny
w Przewozie Poczęstunek: kiełbaski na gorąco, pieczywo, napoje. Podliczanie wyników rywalizacji. Opiekunowie
sędziowie Odpoczywają, jedzą
11 13.45 – 14.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród Burmistrz, Wójtowie Gmin
Dyrektorzy ZS i PG Stoją w szyku, słuchają

*UWAGA* Godziny mają charakter orientacyjny, mogą ulec zmianom z uwagi na potrzeby organizatora

I. Wskazówki organizacyjno – metodyczne:

1) Uczniowie znajdują się pod stałą opieką opiekunów lub kierowników punktów. Szczególną uwagę należy zwrócić na dyscyplinę wśród uczniów oraz zachowanie warunków bezpieczeństwa.
2) Równolegle z konkurencjami realizowany będzie kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzony przez ratownika medycznego z Zespołu Szkół w Przewozie.
3) Test pisemny- 30 pytań, 30 minut, test wyboru, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Test przeprowadzany jest w każdej ze szkół, do części praktycznej kwalifikuje się po 5 dziewcząt i chłopców z najlepszymi wynikami z testu z każdej szkoły.
4) Zwycięzców wyłania komisja sędziowska na podstawie wyników przekazywanych w formie przygotowanych tabel przez kierowników punktów.

II. Potrzeby osobowe do przeprowadzenia konkursu:

1. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie auli, sal multimedialnych – 2 osoby
2. Pogadanka o dopalaczach – przedstawicielki PSSE Żary, opiekunowie klas gimnazjalnych
3. Test – inspektor ZKiOC, opiekunowie klas II gimnazjum
4. Przygotowanie posiłków:
a) „kiełbaski na gorąco” – panie z kuchni z Zespołu Szkół w Przewozie (dowóz w termosach na stadion – UG Przewóz)
b) Pieczywo, napoje (UG Przewóz)
5. Przemarsz i odwiezienie dzieci: kierowca autobusu szkolnego oraz z opiekunowie
6. Komisja sędziowska ds. wyników: przewodnicząca – Inspektor ZKiOC UG Przewóz, zastępca – Inspektor ZKiOC UG Wymiarki, członek – Inspektor ZKiOC UM Iłowa, sekretarz – nauczyciel GP Iłowa
7. Kierownicy punktów:
a) „wiatrówka” – inspektor UG Wymiarki + pracownik „komunalki”
b) „mapa” – nauczyciele: geografii i chemii z ZS Przewóz
c) pierwsza pomoc przedmedyczna – ratownik medyczny ZS Przewóz
d) marsz kontenerowy – 1 nauczyciel PG Iłowa
e) piłka lekarska - 1 nauczyciel PG Iłowa
f) strzał na bramkę – 1 nauczyciel PG Iłowa
g) test zwinnościowy – 1 nauczyciel ZS Przewóz
8. Praktyczny kurs resuscytacji dla wszystkich uczniów – ratownik medyczny.
Łącznie do przeprowadzenia zawodów:
ZS Witoszyn – 2 nauczycieli
ZS Przewóz – 3 nauczycieli
PG Iłowa – 3 nauczycieli
UG Przewóz – inspektor ZKiOC
UM Iłowa – inspektor ZKiOC
UG Wymiarki – inspektor ZKiOC, pracownik „komunalki”

III. Zabezpieczenie materiałowo – techniczne:

1) POGADANKA i TEST:
• Aula (ZS, PG)
• Sala z możliwością przedstawienia prezentacji (ZS, PG)
• Formularze testów (Inspektor UG, nauczyciele PG i ZS)

2) ZAJĘCIA SPORTOWO-OBRONNE:
• Dowóz i odwiezienie dzieci – autobusy szkolne (Burmistrz, Wójtowie)
• Fantom do resuscytacji krążeniowo-oddechowej ( ZS Przewóz)
• Wiatrówka, tarcze, śrut, oznakowanie punktu – UG Wymiarki
• Mapy: 1:25000, 1:50000, 1:100000 - UG Wymiarki
• 2 kontenery po napojach, 3 piłki tenisowe, kosz – UG Przewóz
• Piłki lekarskie: 2 kg -1, 3 kg -1, taśma miernicza – ZS Przewóz
• Piłka nożna – 3 szt. – ZS Przewóz
• Tyczki – 7 szt., 2 płotki, materac, 2 stopery – ZS Przewóz.

IV. Warunki bezpieczeństwa:

1. Kierowcy autobusów szkolnych i opiekunowie odpowiadają za dyscyplinę wśród uczniów oraz zachowanie warunków bezpieczeństwa
w trakcie dojazdu i powrotu na stadion gminny w Przewozie. Wszystkie przemieszczenia uczestników (autobusem, pieszo), mają charakter zorganizowany).
2. Przed rozpoczęciem zajęć sportowych Inspektor ZKiOC omówi warunki bezpieczeństwa w trakcie ich trwania. Zabrania się wykorzystywania sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Uczniowie ściśle wykonują polecenia kierowników poszczególnych punktów. Zgłaszają kierownikom wszystkie wypadki, urazy, dolegliwości jakich doznali uczestnicząc w zajęciach. Kierownicy przekazują informację o urazach, wypadkach, itd. organizatorom. Każdy uczestnik przed startem w konkurencji sportowej samodzielnie wykonuje rozgrzewkę.
4. Na stanowisku strzeleckim, w jego trakcie przebywa jedynie strzelający z instruktorem i jego pomocnikiem. Pozostali uczestnicy zajęć przebywają poza oznaczoną strefą, pod opieką innych kierowników punktów. Strzelający wykonuje kolejno polecenia instruktora. Obsługą karabinka zajmuje się instruktor. W trakcie trwania zajęć w punkcie lufa karabinka skierowana jest zawsze w kierunku tarczy, a w razie przemieszczania się w kierunku ziemi (karabinek złamany, niezaładowany). W przypadku stwierdzenia zagrożenia w rejonie stanowiska instruktor wydaje komendę „Przerwij strzelanie, zabezpiecz karabinek!”. Stanowisko zostanie oznaczone palikami z białoczerowną taśmą.

Opracowanie:

Elżbieta Graczyk
Ewa Pulikowska
Jacek Pulikowski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.