X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35383
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Arkusz obserwacji doradczo - doskonalającej

Arkusz obserwacji doradczo-doskonalącej

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Jolanta Łagosz
ODDZIAŁ: VI-integracyjny DATA: 24.02.2017
CEL: Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.
TEMATYKA OBSERWACJI: Stosowanie zabaw i ćwiczeń rozwijających motorykę małą, indywidualizacja oddziaływań.
PODSTAWA PROGRAMOWA/UMIEJĘTNOŚĆ KLUCZOWA – FINALNA:
*Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych
w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka /14/
*Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia /4/
*Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczna /13/

ROZMOWA PRZED ZAJĘCIEM : Data rozmowy: 24.02.2017
1. Temat zajęcia: „Podróż na Wyspę Muzyki „

2. Cele zajęcia:
Cele ogólne:
- doskonalenie sprawności grafomotorycznej obu dłoni poprzez kontrolowanie ruchów rąk i palców;
- kształtowanie sprawności manualnej obu dłoni
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez wzmocnienie poszczególnych partii mięśni
-doskonalenie koordynacji wzrokowo–ruchowe, ruchowo–słuchowej
i słuchowo–wzrokowej
- dostosowanie zadań do wykonania i ćwiczeń do indywidualnych umiejętności i możliwości rozwojowych dzieci
- doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole–integracja grupy
Cele szczegółowe :
DZIECKO:
- potrafi wskazać i nazwać poszczególne części swego ciała- orientuje się w schemacie swojego ciała
- doskonali umiejętność współpracy z partnerem
- rozpoznaje i poprawnie nazywa wybrane instrumenty muzyczne na podstawie dźwięku jaki wydają
- doprowadza swą pracę do końca
- potrafi kreślić różne wzory w powietrzu oraz na wyznaczonym polu
- prawidłowo posługuje się przyborami piśmiennymi – prawidłowy chwyt pęsetkowy

3. Metody, formy pracy, które będą wykorzystane podczas zajęć:
- oparte na aktywności dziecka : zabawa ruchowa, muzyka
- oparte na aktywności nauczyciela: pogadanka, zadawanie pytań, kierowanie samodzielną aktywnością dziecka, zadawanie zagadek, pokaz, pochwała.
- formy : zajęcia w grupie z zachowaniem zasady indywidualizacji

4. Rejestr pomocy i środków dydaktycznych:
kolorowe frotki, odtwarzacz płyt CD, płyty CD, maskotki, plakat zwierzęta i instrumenty, zagadki muzyczne, kolorowe chorągiewki, kart pracy, bibuła, krepina, masa solna, plastokulki, pisaki, kredki, wzór fali, sznurówki, klamerki do bielizny, piktogramy – minka wesoła i smutna,

5. Ogólna charakterystyka grupy w zakresie umiejętności, na podstawie wypowiedzi nauczyciela:
Dzieci uczęszczające do grupy VI integracyjnej „Przyjaciele bajek” są to dzieci 4-letnie, 5-letnie oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Grupa jest zintegrowana ze sobą, dzieci niepełnosprawne zawsze mogą liczyć na pomoc swoich koleżanek i kolegów. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach. Bardzo lubią zabawy przy muzyce jak również ćwiczenia udoskonalające ich sprawność manualną. Podczas zajęć, ze wglądu na zróżnicowanie możliwości rozwojowych dzieci, należy szczególną uwagę zwrócić na indywidualizacje oddziaływań.

6. Oczekiwane przez nauczyciela wsparcie ze strony dyrektora przed obserwacją zajęć:
Udzielenie cennych rad i wskazówek

OBSERWACJA ZAJĘCIA
Mocne strony zajęcia Elementy zajęcia wymagające doskonalenia

ROZMOWA PO OBSERWACJI ZAJĘĆ
Data rozmowy: ........................................
1. Wnioski nauczyciela po przeprowadzonym zajęciu w kontekście realizacji celów, trudności w ich osiągnięciu, kierunków zmian organizacyjnych zajęcia, koniecznego kierunku samodoskonalenia zawodowego.
........................................

2. Wnioski dyrektora dotyczące umiejętności metodycznej i merytorycznej organizacji zajęć nauczyciela:
........................................

3. Kierunki wskazanego doskonalenia zawodowego:
........................................

....................... .........................

podpis nauczyciela podpis dyrektora

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1.Część wstępna, powitanie- zabawa ruchowa „Witamy się różnymi częściami ciała”- ćwiczenia na przekraczanie linii środka.

2.Zabawa ruchowo – muzyczna z płyty CD „Rymowana gimnastyka „
- „Dobieramy się parami”- dzieci witają się ze sobą i naśladują swoje ruchy.

3.Zabawa z elementem ćwiczeń oddechowych „ Oddechowa kołyska”- chwila wyciszenia- próba oddychania przeponom- dzieci kładą się na dywanie, w pozycji na plecach, na swym brzuchu kładą małą maskotkę, wykonując wdech nosem -brzuch się unosi do góry i wydech ustami - brzuch opada.

4.Podróży pociągiem do „Krainy Muzyki” Zaproszenie dzieci do wspólnej zabawy. Zagadki muzyczne- dzieci losują zagadki, za każdą prawidłową odpowiedź odkrywamy część plakatu. Przypomnienie nazw instrumentów i sposobu grania na nich.

5.Zabawa paluszkowa „Dziesięć palców”- dzieci stoją na obwodzie koła, wchodzą kolejno do koła i naśladują grę na wymienionym instrumencie.

6.Wyprawa łodzią na „Wyspy Instrumentów”.
Dzieci „dopływają „do poszczególnych wyspy (w zależności jaki mają kolor frotki na ręce), wykonują przygotowane dla nich zadania.
- wodzenie palcem po wzorze
- rysowanie po śladzie z wykorzystaniem pisaka
- łączenie kropek – ukryty obrazek

7.Powrót do przedszkola łodzią. Zabawa „ Fale dwie „: - dzieci przy piosence kreślą w powietrzu, na dywanie itp. wzór fali-metoda dobrego startu

8.Masaż relaksacyjny „Przyjaciele”. Dzieci siedzą w kręgu jedno za drugim- masowanie pleców.

9. Ewaluacja zajęć; dzieci dokonują oceny zajęcia z wykorzystaniem spinaczy do bielizny i piktogramów odpowiadają na pytanie „ czy ci się podobały czy nie dzisiejsze zajęcia? „Dzieci przypinają klamerki do wybranego znaku graficznego - minka wesoła i smutna i uzasadniają swój wybór, swe odczucia.

10. Praca plastyczna „ Instrumenty muzyczne „ – ozdabianie instrumentów za pomocą różnych materiałów plastycznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.