X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35279
Przesłano:
Dział: Logopedia

Spotkania z Klikiem - scenariusz zajęć

Scenariusz 1.
Ośrodek tematyczny: Spotkania z Klikiem
E. Trzeszan logoterapeuta
Cel wiodący: reagowanie na polecenia i pochwały Klika, rozpoznawanie i identyfikowanie głosek oraz liter, doskonalenie techniki czytania całościowego; rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, posługiwanie się poznanymi technikami plastyczno - graficznymi.
Organizacja: praca w trzech etapach.
I etap – dzieci znające wszystkie litery i czytające globalnie,
II etap– dzieci znające wybrane litery i czytające głoskując,
III etap – dzieci z trudnościami ( zaburzenia słuchu fonemowego i percepcji wzrokowej).
Środki dydaktyczne: program komputerowy Klik uczy czytać, rozsypanka literowa, figury geometryczne z kolorowego papieru, kaseta z nagraniem, magnetofon, kolorowe cienkopisy, kartki, komputery.

Temat zajęcia: Jak wyglądam?
Przebieg:
Okazje edukacyjne Przewidywane osiągnięcia dziecka
1. Zabawa ruchowa pt. „ Wskaż części ciała
Opis zabawy: dzieci stają w kole i na zapowiedź nauczyciela „ Dotknij część ciała zaczynającą się na głoskę b, g, s, n, u, o itp.” dotykają części ciała zaczynającą się tą głoską.
2. Zabawy z dowolnie wybraną literą – II część programu.
Opis zabawy: Dzieci na zaproszenie nauczyciela podchodzą do stanowisk komputerowych, otwierają piórnik, klikają na wzornik z literami, a następnie każdy z nich wybiera dowolną literę. Po wybraniu przystępują do wykonywania zadań i ćwiczeń proponowanych przez Klika.
3. Działalność plastyczna
„ Układanie z pociętych figur geometrycznych swojego wizerunku „
Opis zabawy: Dzieci układają z figur geometrycznych swoją postać, następnie, korzystając z rozsypanki literowej, układają podpisy, umieszczając je na poszczególnych częściach ciała • rozpoznaje i nazywa części swego ciała,

• potrafi posługiwać się myszką i klawiaturą,
• rozpoznaje i pamięta co oznacza każda ikona.
• potrafi odczytać krótkie
i dłuższe wyrazy oraz zdania,

• zna figury geometryczne,
• potrafi z figur geometrycznych ułożyć swoją postać,
• potrafi ułożyć i odczytać nazwy części ciała,
• przyporządkowuje odpowiedni napis do poszczególnych części ciała.

Temat zajęcia: Co potrafią moje ręce?
Przebieg:
Okazje edukacyjne Przewidywane osiągnięcia dziecka
1. Zabawa rytmiczno-ruchowa pt. „ Dotykamy”
Opis zabawy: dzieci tańczą w rytm muzyki, na przerwę w muzyce i zapowiedź nauczyciela np. „Dotknij lewą ręką blat biurka, prawą ręką chwyć firankę, kciukiem lewej ręki dotknij wszystkiego co czerwone itp.”- dzieci wykonują polecenia.
2. II część programu - zapoznanie z obrazem graficznym litery D ,d przedstawionej przez Klika.
Opis zabawy: Dzieci na zaproszenie nauczyciela podchodzą do stanowisk komputerowych, wykonują zadania i ćwiczenia do litery D, d proponowane przez Klika.
3. Ćwiczenia grafomotoryczne cienkopisem „Obrysowywanie dłoni i palców lewej ręki”
Opis zabawy: Dzieci lewą rękę kładą na kartce papieru i obrysowywują ją. • swobodnie rozpoznaje i używa lewą i prawą rękę na przemian,

• utożsamia kształt litery D, d
z przedmiotami oraz innymi literami,
• identyfikuje wygląd litery d rozkładając ją na części,
• cieszy się z dobrze wykonanego zadania,
• potrafi połączyć litery tak, aby powstał wyraz,
• rozpoznaje rękę lewą i nazywa poszczególne palce,
• potrafi obrysować na kartce cienkopisem swoją dłoń.

Temat zajęć: Niespodzianki z literą M, m.
Przebieg:
Okazje edukacyjne Przewidywane osiągnięcia dziecka
1. Rozwiązywanie zagadek:
- zagadka słowna –
Gdy bez kosza mknie w świat,
To zostawia jeden ślad.
A gdy kosz przy boku ma,
To zostawia ślady dwa.
( motor)

- zagadki ruchowe -
Pantomimiczny pokaz czynności wykonywanych przez mamę w domu. Jedno dziecko pokazuje, a zespół odgaduje i odtwarza ruchy.

- zagadka graficzna pt. „Dorysuj drugą stronę”(motyla)
Dzieci otrzymują kartkę z narysowaną lewą częścią motyla i odwzorowują prawą.
2. Zabawa z I częścią programu komputerowego Klik uczy czytać , litera M, m.
Opis: Dzieci otwierają program, wyszukują w piórniku nożyczki i klej, po otwarciu planszy z literami wyszukują literę M, m. Wspólnie z Klikiem i nauczycielem dzielą wyrazy na sylaby i głoski. Samodzielnie dzielą wyrazy na głoski.
3. Taniec pt. „Pingwin” przy akompaniamencie pianina
Opis zabawy: Dzieci stoją w kole i odtwarzają ruchem słowa piosenki. • potrafi rozwiązywać zagadki,

• umie odwzorować brakującą część motyla,

• manipuluje sprawnie myszką,
• uważnie słucha poleceń Klika,
• dzieli wyraz na sylaby,
• wyodrębnia głoskę m w nagłosie,
• powtarza za Klikiem kolejne głoski,
• potrafi samodzielnie podzielić na głoski wyraz mak, mama, motyl,
• zna i potrafi poruszać się w oparciu o zabawę z piosenką.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.