X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35240
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Na wiejskim podwórku - scenariusz zajęć

Prowadząca: mgr Monika Puc
Grupa: 5,6 latki
Temat: Na wiejskim podwórku.
Cele ogólne:
-integracja rodziców i dzieci
- utrwalenie poznanych wiadomości z zakresu czytania oraz pojęć matematycznych
-utrwalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych zwierząt hodowanych na wsi

Cele szczegółowe:
-rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka
- wie jakie produkty pochodzą od zwierząt hodowlanych
- potrafi podzielić wyrazy na sylaby i głoski
- potrafi wypowiedzieć się na określony temat
- liczy w zakresie 10
- okazuje szacunek dla zwierząt
- współpracuje w grupie z innymi dziećmi
- pokonuje trudności podczas wykonywania zadań

Podstawa programowa:
- (1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
-( 3) Wspomaganie rozwoju mowy
-(4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
-( 12) Wychowanie dla poszanowania zwierząt
- (13 ) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
- (14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
- (15) Wychowanie rodzinne

Metody:
-czynna
-żywego słowa
- oglądowa

Formy pracy:
-zbiorowa
- praca w grupach
-indywidualna
Środki dydaktyczne:
Ilustracja wiejskiego podwórka, koperty z działaniami matematycznymi, puzzle zwierząt domowych, napisy z nazwami zwierząt, kostka do gry, liczydło, mleko ser, pióra, jajko, wełna, nagranie odgłosów zwierząt, nagranie z muzyką do zabaw ruchowych, tablica interaktywna, karty pracy.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie się z dziećmi piosenką „Wszyscy są, witam was”
2. Wprowadzenie do tematu zajęć– zawieszenie na tablicy planszy składającej się z 6 części, na każdej części znajduje się inna liczba kółeczek. Dzieci rzucają kostką do gry, każdy rzut odsłoni kolejne pole planszy, aby je odsłonić należy rozwiązać działanie ukryte w kopercie umieszczonej w danym polu. Po odsłonięciu wszystkich pól dzieci rozpoznają na planszy wiejskie podwórko.
3. Jakie to zwierzę? Zagadki słuchowe. Odgadywanie odgłosów zwierząt.
Po odgadnięciu wszystkich odgłosów nauczyciel jeszcze raz odtwarza odgłosy wybranych zwierząt, zadaniem dzieci jest przeliczenie w myślach ile razy zapiał kogut, zaszczekał pies itd. Dzieci podnoszą kartonik z odpowiednią cyfrą.
4. Praca w grupach. Nauczyciel dzieli dzieci na 5 grup. Każda grupa ma za zadanie ułożyć z wyciętych puzzli zwierzę żyjące na wiejskim podwórku. Po ułożeniu obrazka dzieci dobierają odpowiedni napis z pośród trzech podanych. Po wykonaniu zadania każda grupa zawiesza swoje zwierzątko na tablicy. Następnie dzielimy nazwę zwierzątka na sylaby i głoski, zawieszamy odpowiedni napis i układamy z nim zdanie.
5. Zabawa ruchowa przy piosence
6. Co dają nam zwierzęta z wiejskiego podwórka? Rozpoznawanie wybranych produktów za pomocą dotyku (mleko, jajko , wełna, pióra, ser)
Przyporządkowanie produktów do odpowiednich zwierząt np. mleko – krowa, jako –kura itp. Zwrócenie uwagi dzieciom na korzyści płynące z hodowli zwierząt dla człowieka i konieczność okazywania szacunku dla zwierząt.
7. „Kaczuszki”- zabawa ruchowa z rodzicami.
8. Ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem tablicy.
- Czyj to dom –przyporządkowanie zwierząt do odpowiednich domków
(e .przyrodnicza, świat roślin i zwierząt )
-Czyje to ucho – przyporządkowanie zdjęcia uszu do odpowiedniego zwierzątka ( e. przyrodnicza, świat roślin i zwierząt)
-Gdzie ukryły się zwierzęta? –znajdź zwierzątka, policz je i wskaż kartonik z odpowiednią liczbą. (e. matematyczna, liczby, porównywanie liczb,)
9. Na wiejskim podwórku – praca indywidualna przy stolikach
Karta pracy nr 1:
- pokoloruj zwierzęta których nazwy zaczynają się głoską „k”
- pokoloruj tyle kółek ile jest sylab w nazwie wskazanego rysunku
Karta pracy nr 2
Nazwij zwierzęta. Narysuj przy każdym z nich tyle kropek, ile ma ono nóg.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.