X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35222
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W krainie zwierząt egzotycznych - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ „W KRAINIE ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH”
Opracowała: mgr Justyna Kocoń
Ośrodek tematyczny: W krainie zwierząt egzotycznych.
Temat zajęć: Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych. Zwrócenie uwagi na warunki życia zwierząt mieszkających w zoo wyk. utworu A. Borawieckiej „Bajka o lwie, strusiu i dwóch papugach”- rozmowa na temat utworu, zwrócenie uwagi na stany emocjonalne. Rozwijanie mowy i myślenia, umiejętności czytania. Wszechstronne stymulowanie dziecka poprzez wrażenia słuchowe, wzrokowe, ruchowe z wyk. sylwet, obrazków, muzyki, odgłosów zwierząt, maskotek zwierząt. Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie dodawania, porównywania z wyk znaków +, =, <, > cyfr i kartoników z kropkami.
Data: 17.02.2017r.
Cel ogólny:

- Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych;
- Zwrócenie uwagi na warunki życia zwierząt mieszkających w zoo;
- Doskonalenie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi słownych;
- Rozwijanie mowy i myślenia;
- Wszechstronne stymulowanie dziecka poprzez wrażenia słuchowe, wzrokowe, ruchowe;
- Rozwijanie kompetencji matematycznych;
- Kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach.

Cele operacyjne:
• dz. uważnie słucha opowiadania przedstawionego przez nauczycielkę
• dz. ilustruje ruchem treść opowiadania;
• dz. wypowiada się na określony temat, buduje zdania;
• rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne;
• dz. dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej;
• dz. rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne;
• dz. wypowiada się na temat warunków życia w zoo;
• dz. rozwija zmysł słuchu, nazywa odgłosy zwierząt egzotycznych;
• dz. reaguje na zmianę tempa w muzyce;
• dz. usprawnia narządy artykulacyjne mowy naśladując głosy zwierząt
• dz. przelicza w zakresie 8, określa gdzie jest więcej a gdzie mniej, gdzie tyle samo;
• dz. wykonuje improwizację ruchową do słyszanej muzyki;
• synchronizuje ruch z partnerem;
• dz. potrafi wystukać odpowiedni rytm;

Metody pracy:

Czynne - zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających;

Słowne- opowiadanie, rozmowa;

Oglądowe- sylwety, obrazki, liczmany, pluszowe maskotki zwierząt;

Aktywizujące:
Metoda dobrego startu, Pedagogika zabawy, Klanza, Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, Metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss,
Metoda analityczno- syntetyczna, Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk Kolczyńskiej.

Formy organizacyjne:
Indywidualna, grupowa.
Formy pracy: słuchanie opowiadania, ilustrowanie ruchem treści opowiadania, zabawy rozwijające słuch fonemowy, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy matematyczne.
Pomoce:
Sylwety do opowiadania, obrazki zwierząt, pluszowe maskotki , woreczki, janczary, litery na tablicę, klasery, płyty CD z utworami muzycznymi i zagadkami słuchowymi.

Przebieg:
1. Piosenka na powitanie.
2. Zagadka słuchowa „Czyje to odgłosy?”
3. Rozmowa na temat miejsc w których zamieszkują zwierzęta egzotyczne, zwrócenie uwagi dzieci na istnienie ogrodów zoologicznych i ich funkcji.
4. Zabawa muzyczno- ruchowa „Podróż do zoo”- Klanza.
5. Słuchanie opowiadania nauczycielki w oparciu o utwór A. Borawieckiej „Bajka o lwie, strusiu i dwóch papugach”- ilustrowanego przez wybrane dzieci. Rozmowa na temat treści opowiadania. Oceniamy zachowanie lwa, zwracamy uwagę na stany emocjonalne zwierząt wyst. w utworze. Wypowiadamy się na temat bohaterów opowiadania.
6. Zabawa „Lew w klatce”- ćwiczenia oparte na relacji z partnerem.
7. Zabawa ruchowo- muzyczna „Uwaga lew”- reagujemy odpowiednim ruchem na sygnał muzyczny.
8. „Porządkujemy zoo”- nazywamy zwierzęta zamieszkujące zoo, dzielimy ich nazwy na sylaby, wybrzmiewamy głoski w nagłosie i wygłosie, układamy ich nazwy z rozsypanki literowej.
9. Zabawa muzyczno- ruchowa z wyk maskotek „Parada zwierząt”- reagujemy umówionym ruchem na usłyszane tempo muzyki.
10. Zabawa muzyczno- rytmiczna „Karmimy zwierzęta”- z wyk. pluszowych maskotek i kubeczków z grochem- rozwijamy poczucie rytmu.
11. Zabawa „Kim jestem?”- wypowiadanie się na temat swojego zwierzątka, nazwy, wyglądu, cech charakterystycznych, zwyczajów- zwrócenie uwagi na poprawne pod względem gramatycznym formułowanie wypowiedzi. Budowanie wypowiedzi złożonych.
12. Zabawa ruchowa „Wolno- szybko” z elem. ćwiczeń oddechowych.
13. Zabawa matematyczna „Zwierzęta w zoo”- Przeliczanie zwierzątek, układanie działań na dodawanie z wykorzystaniem cyfr, znaków i kartoników z kropkami, określanie których zwierząt jest więcej a których mniej, których tyle samo- umieszczenie odpowiednich znaków.
14. Zakończenie wizyty w zoo- ćwiczenia na rozluźnienie- masażyk .
15. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.