X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35221
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć w grupie 5,6- latków pt. "Na wsi"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ „NA WSI”
Grupa dzieci 5,6- letnich

Opracowała: mgr Justyna Kocoń
Ośrodek tematyczny: Nowinki z wiejskiego podwórka.
Temat zajęć: Słuchamy opowiadania pt. „Taś Taś” ilustrowanego obrazkami- rozmowa na temat treści opowiadania. Zwrócenie uwagi na występowanie rodzin u zwierząt i opieki nad młodymi zarówno u ssaków jak i u ptaków. Rozmawiamy na temat poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego jakie daje rodzina. Taniec „Kaczuszki” z wyk. klawesów z piórkami. Łączenie w pary obrazków „Dziecko- rodzic”- nazywanie ich, dzielenie na zbiory ze względu na wielkość, przeliczanie elementów w zbiorze. Reagujemy na przerwę w muzyce w zabawie „Znajdź swoją mamę” z wyk. chusty animacyjnej i sylwet zwierząt. Ćwiczenia klasyfikacyjne „Co jedzą zwierzątka?”- łączymy obrazki. Zabawa muzyczno- ruchowa „Nakarm swoje dziecko” z wyk. muzyki wolnej i szybkiej. Przeliczamy zwierzęta na obrazkach, przyporządkowujemy odpowiednie cyfry lub kartoniki z kropkami. Zabawa na zakończenie „Na wsi”- podkreślenie ciężkiej pracy człowieka wg Battie Strause z wyk. instrumentów muzycznych.
Data: 07 IV 2016 r.
Cele ogólne:
• utrwalenie nazw zwierząt mieszkających na wsi;
• tworzenie rodzin zwierząt i stosowanie odpowiedniego nazewnictwa;
• stwarzanie przyjaznej atmosfery podczas zajęć i zabaw;
• zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne podczas zajęć i zabaw;
• stopniowanie trudności wykonywanych zadań;
• wzbogacanie słownictwa;
• rozwijanie mowy i myślenia;
• zachęcanie do zabaw przy muzyce;

Cele operacyjne:

• dz. uważnie słucha opowiadania przedstawionego przez nauczycielkę;
• dz. odpowiada na pytania;;
• dz. dzieli wyrazy na sylaby;
• dz. wyodrębnia głoskę w nagłosie i wygłosie;
• dz. przyporządkowuje obrazki;
• dz. współpracuje z grupą;
• dz. rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na wsi;
• dz. łączy w pary dorosłe zwierzęta i ich młode;
• dz. rozwija zmysł słuchu, nazywa odgłosy zwierząt mieszkających na wsi;
• dz. reaguje umówionym ruchem na zmianę tempa i dynamikioraz na przerwę w muzyce;
• dz. usprawnia narządy artykulacyjne mowy naśladując głosy zwierząt;
• dz. przelicza w zakresie 8 i więcej, klasyfikuje,przelicza, określa gdzie jest więcej a gdzie mniej;
• dz. wykonuje improwizację ruchową do słyszanej muzyki;
• dz. potrafi wystukać odpowiedni rytm;
• dz. tworzy instrumentację do utworu.

Metody pracy:
Czynne - zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających;
Słowne- opowiadanie, rozmowa;
Oglądowe- ilustracje do opowiadania, obrazki, liczmany, puzzle, sylwety zwierząt, karty matematyczne, cyfry;
Twórcze: metoda dobrego startu, pedagogika zabawy, pantomima, metoda C. Orffa, metoda BattieStraus, elementy metody ruchu rozwijającego W. Sherborne
Formy organizacyjne:
Indywidualna, grupowa, zespołowa.
Formy pracy: słuchanie opowiadania, zabawy rozwijające słuch fonemowy, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy klasyfikacyjne.
Pomoce:
Ilustracje do opowiadania, puzzle, obrazki do segregowania dla każdego dziecka, obrazki do segregowania na tablicę, sylwety zwierząt, chusta animacyjna, pompony, karty matematyczne, cyfry, płyty CD z utworami muzycznymi i zagadkami słuchowymi, , bębenki, marakasy, klawesy, piórka, kółka od sersa.
Przebieg:
1. Piosenka na powitanie „Dzień dobry Witam Was.”
2. Tworzenie obrazka z puzzli- przyporządkowywanie kolejnych fragmentów obrazka zgodnie z cyfrą na wzorze (zagroda wiejska).
3. Zagadka słuchowa „Rozpoznaj odgłosy.”
4. Zabawa muzyczno- ruchowa „Zwierzęta w zagrodzie”- z wykorzystaniem melodii do marszu, biegu i podskoków.
5. Słuchanie opowiadania nauczycielki w oparciu o utwór „Taś Taś” z wyk. ilustracji- rozmowa na temat treści opowiadania. Zwrócenie uwagi, że również wśród zwierząt występują rodziny oraz na poczucie bezpieczeństwa zarówno fizycznego jak i psychicznego jakie daje rodzina. Rozmowa o emocjach małego kaczorka.
6. Nazywamy zwierzęta występujące w utworze, dzielimy ich nazwy na sylaby, wybrzmiewamy głoski w nagłosie i wygłosie.
7. Zabawa muzyczno- ruchowa „Kaczuszki” z elem. ćwiczeń oddechowych- tworzymy improwizację ruchową do utworu.
8. Ćwiczenia klasyfikacyjne „Dzieci i rodzice”- łączymy w pary obrazki zwierzęcych rodzin, nazywamy je. Segregowanie obrazków zwierząt na małe i duże, przeliczanie ich, określanie których jest więcej a których mniej.
9. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Znajdź swoją mamę” z wyk. chusty animacyjnej i sylwet zwierząt- reagujemy umówionym ruchem na przerwę w muzyce.
10. Dopasowywanie pokarmów do zwierzątek w zabawie „Co kto je?”- z wyk.obrazków zainspirowani bajeczką ortofoniczną „W zagrodzie Małgosi” E. Michałowskiej.
11. Zabawa kształtująca drobne ruchy dłoni „Nakarm swoje dziecko” z wyk. sylwet zwierząt i kolorowych pomponów. Przełamywanie bariery nieśmiałości, budowanie relacji i wzajemnego zaufania z partnerem.
12. Przeliczanie zwierząt na obrazkach i oznaczanie ich liczby za pomocą cyfr lub kartoników z odpowiednią liczbą kropek w zależności od umiejętności dzieci.
13. Istrumentacja utworu „Na prerii” wg B. Strauss z wyk. marakasów, bębenków i klawesów.
14. Ewaluacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.