X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35162
Dział: Przedszkole

Quiz - "Legendy krakowskie"

TEMAT ZAJĘCIA:

Quiz – „Legendy krakowskie” – 4-, 5-, 6-latki stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania.
4-, 5-latki doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej. 6-latki wykorzystywanie umiejętności czytania w różnych sytuacjach edukacyjnych.

CEL GŁÓWNY ZAJĘCIA: stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

4-, 5-latki

- Dzieli wyrazy na sylaby,
- Określa ilość sylab w wyrazach,
- Wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazie,
- Układa obrazek z części,
- Rozpoznaje i układa w pary takie same napisy,
- Rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem.
6-latki

- Łączy sylwetę z przeczytanym wyrazem,
- Układa wyrazy z rozsypanki literowej w krzyżówce,
- Odczytuje rozwiązanie krzyżówki,
- Rozwiązuje rebus obrazkowo–literowy,
- Składa obrazek z części,
- Układa i czyta zdania z rozsypanki wyrazowej,

Metody pracy wg S Strzyżewskiego: podające, ekspresyjne, samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń, odtwarzania, słowne, żywego słowa.

Forma pracy: grupowa, indywidualna;

Środki dydaktyczne: ilustracja przedstawiająca: Wawel, kościół Mariacki, sylwety: krakowiaka, krakowianki, owcy, Skuby, Kraka, Lajkonika, smocza jama, smok, napisy do w/w obrazków, obrazki z części (lajkonik, smok, owca, krakowianka), kółka do oznaczania sylab, duże obrazki z części ilustrujące legendę pt. „O smoku wawelskim”, wizytówki z imionami, rozsypanka wyrazowa o różnym stopniu trudności, obrazki z podpisami oraz takie same wyrazy.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Wysłuchanie hejnału krakowskiego.
- Z jaką legendą kojarzy wam się wysłuchany utwór?
- Z jakim miastem związany jest hejnał, którego wysłuchaliście?
Zapraszam was dziś do Krakowa – miasta, które dawno temu było stolicą Polski. Przygotowałam dla was kilka zagadek związanych z tym miastem.

2. Odsłonięcie tablicy, na której jest ilustracja przedstawiająca Wawel, kościół Mariacki oraz jamę, w której siedzi smok.
- Dzieci siedzą w kole – na dywanie rozłożone są sylwety przedstawiające krakowiankę, krakowiaka, Skubę, Kraka, Lajkonika, owcę. Na ilustracji przypięte są wyrazy. Zadaniem dzieci 6-letnich jest dopasowanie sylwet do napisów. 5-latki dzielą wyrazy na sylaby, wyodrębniają pierwszą głoskę;

3. Zaproszenie do krzyżówki - dzieci 6-letnie rozwiązują krzyżówkę.
W kopertach znajdują się obrazki oraz wyrazy z rozsypanki literowej. Dzieci układają na planszy krzyżówki wg kolejności zaznaczonej na ilustracjach wyrazy: las, meduza, gil, palec, nurek, dom, koty. Następnie odczytują rozwiązanie krzyżówki utworzone z kolorowych liter, którym jest wyraz „legendy”. W tym czasie dzieci 5-letnie składają obrazki z części i określają ilość sylab w wyrazach przy pomocy kółek. Po rozwiązaniu krzyżówki dzieci wymieniają tytuły legend związanych z Krakowem, dzieci 5-letnie rozpoznają postacie na ułożonych obrazkach.
4. Rozwiązanie rebusu obrazkowo - literowego: Laj (konik)
Zabawa taneczna przy piosence „Lajkonik”. Ustawienie w parach. Podczas śpiewu I zwrotki stoją naprzeciw siebie, dłonie oparte na biodrach i wykonują półobroty. W czasie śpiewania refrenu nauczyciel wywołuje dzieci, które krokiem krakowiaka poruszają się po sali. Przy II zwrotce dzieci podają sobie prawe dłonie nad głową, lewe opierają na swoich plecach – poruszają się krokiem krakowiaka. Refren tak jak przy pierwszej zwrotce. III zwrotka - nauczyciel wymienia imię dziecka, za którym krokiem krakowiaka poruszają się wszystkie dzieci tworząc koło.
5. Praca przy stolikach:
- 5-latki – zajmują miejsca wg wizytówek z imionami – zadaniem dzieci jest dobieranie napisów globalnych do obrazków.
- 6-latki – praca w grupach – wg imion zapisanych na teczkach – składanie obrazka z części, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, czytanie zdań. Zdania są o różnym stopniu trudności. Np. To smok., Tam stoi owca., Kto to? To Skuba? Kto stoi obok Skuby?

6. Ewaluacja – dzieci, które są w dobrym nastroju umieszczają kroplę wody obok smoka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.