X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3513
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Scenariusz pasowania uczniów klas pierwszych na honorowego czytelnika biblioteki szkolnej

Cel główny:
- włączenie uczniów klasy I w poczet czytelników biblioteki szkolnej
Cele pośrednie:
- zapoznanie uczniów z biblioteką szkolną oraz ze zbiorami przeznaczonymi dla klasy I;
- zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki;
- przygotowanie do samodzielnego wyboru książki.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- właściwie zachowuje się w bibliotece;
- czuje potrzebę korzystania ze zbiorów.

Metody pracy:
- pogadanka.

Środki dydaktyczne:
- regulaminy: wypożyczalni i czytelni;
- tekst książki Marii Kownackiej Plastusiowy pamiętnik (fragment);
- dyplom „Przyjaciela książek”.

Przebieg zajęć:

1.Nauczyciel wita serdecznie wszystkie dzieci z klasy I.

2.Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie: „Co to jest biblioteka?”.

3.Nauczyciel wyjaśnia uczniom następujące terminy:
Biblioteka - to instytucja, która gromadzi, przechowuje i udostępnia czytelnikom książki, czasopisma i inne zbiory (czyli dokumenty gromadzone przez bibliotekę).
Biblioteka to także gmach, lokal, budynek w którym przechowuje się książki, biblioteka to również szafa na książki, zwykle oszklona.
Biblioteka posiada wypożyczalnię i czytelnię. Mogą z niej korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły (nauczyciel pokazuje uczniom wypożyczalnię i czytelnię biblioteki szkolnej i omawia zakres księgozbioru znajdującego się w wypożyczalni i czytelni).
Wypożyczalnia - jest to pomieszczenie biblioteki, w którym wypożycza się książki, zbiory wypożyczalni w większości stanowi literatura piękna. Gromadzimy również literaturę fachową dla nauczycieli oraz książki o tematyce ekologicznej i literaturę o gminie Wąpielsk i powiecie rypińskim, która umieszczona jest w dziale Regionalizm.
Czytelnia - to pomieszczenie biblioteki, w którym można czytać książki i czasopisma oraz korzystać ze zbiorów biblioteki, ale tylko na miejscu. Księgozbiór podręczny czytelni składa się między innymi z encyklopedii ogólnych i specjalnych, słowników, leksykonów itp.(w tym miejscu należy uczniom wyjaśnić pojęcia: encyklopedia, słownik). W szkolnej czytelni funkcjonuje również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej-do dyspozycji uczniów jest 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

4. Nauczyciel oprowadza dzieci po bibliotece i prezentuje zbiory biblioteki, zwrócenie szczególnej uwagi na księgozbiór podręczny, którego nie można wypożyczać do domu.

5. Nauczyciel pyta dzieci: W jaki sposób możemy szanować książki? czego nie wolno robić z książkami, o co prosi książka? Następnie nauczyciel głośno podsumowuje wypowiedzi uczniów:
myj ręce przed czytaniem;
obłóż książkę w papier lub folię;
nie zaginaj rogów kartek;
używaj zakładek;
nie śliń palców przy odwracaniu kartek;
nie zwijaj cienkiej książki w rulon;
nie pisz i nie rysuj w książce;
nie czytaj, leżąc;
nie czytaj przy słabym świetle (lampka powinna zawsze znajdować się po lewej stronie czytającego i trochę z tyłu);
przy czytaniu zachowaj właściwą postawę.

6. Nauczyciel informuje dzieci, że biblioteka ma swój regulamin, a właściwie regulaminy wypożyczalni i czytelni – zwięzłe przedstawienie zasad obowiązujących w bibliotece (regulamin głośno odczytują uczniowie klasy I).
Regulamin wypożyczalni
1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
2.Jednorazowo wolno wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
3.Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.
4.Książkę należy szanować jako dobro społeczne, zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
5.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić lub
zwrócić inną po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
6.Pod koniec roku książki winny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

Regulamin czytelni
1.Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
2.Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękami i w czystym obuwiu.
3.W czytelni należy zachować ciszę.
4.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
5.Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.
6.Książki i czasopisma należy szanować.

7.Następnie nauczyciel prezentuje uczniom: kartę książki, pieczęć na książce, karty czytelnika i omawia zasady wypożyczania książek (najlepiej na przykładach-dzieci podchodzą do biurka i wypożyczają wybrane książeczki).

8.Nauczyciel mówi, że w bibliotece często można spotkać podobiznę sowy, która jest symbolem mądrości. Następnie uczniowie otrzymują wizerunek sowy do późniejszego, np. w domu pokolorowania/wyklejenia.

9. Po zapoznaniu się z regulaminem biblioteki, zasadami wypożyczania książek następuje uroczyste wręczenie uczniom klasy I dyplomów „Przyjaciela książek”. Nauczyciel prosi uczniów o powstanie z miejsc, następnie odczytuje głośno tekst pasowania na honorowego czytelnika biblioteki szkolnej, a dzieci powtarzają głośno – w ten sposób każde z dzieci zostaje mianowane na honorowego czytelnika biblioteki szkolnej. Uczniowie otrzymują kolorowe dyplomy „Przyjaciela książek” zawierające m.in. informacje o godzinach otwarcia biblioteki i taki oto tekst:
"Nie będę pisał i rysował po Twoich kartkach, bo potem będziesz nic niewarta. Nie będę zaginał rogów, używał zakładki, będę Cię na półce stawiał, dbał o okładki. Gdy się zaczniesz rozlatywać, będę naprawiał Cię i sklejał. Nie będę Cię czytał, gdy jem, nie będę brudził rękami Proszą Cię pierwszoklasiści - służ nam latami!".

10. Na zakończenie zajęć nauczyciel odczytuje głośno fragment książki Marii Kownackiej „Plastusiowy pamiętnik”, a dzieci rysują na małych kartkach Plastusia. Pierwsze spotkanie z biblioteką kończy się otrzymaniem czegoś słodkiego (ufundowanego przez sklepik szkolny).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.