X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3259
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Plan pracy biblioteki szkolnej

Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2008/2009

Cel główny: Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego.

Cele szczegółowe :
Biblioteka szkolna:
• Służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
• Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą;
• Współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej;
• Przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji;
• Wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej;
• Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zadania:

I. Prace organizacyjno – techniczne

1. Planowanie i sprawozdawczość
2. Organizacja i poprawa bazy lokalowej biblioteki oraz MCI
3. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów
• Zbiórka używanych podręczników – wrzesień/październik 2008r.
4.Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych – wrzesień 2008r.

II. Praca pedagogiczna

1. Udostępnianie zbiorów
2. Działalność informacyjna i poradnictwo
• Gazetki informacyjne- czytelnictwo, konkursy/wg. harmonogramu imprez czytelniczych/
• Kącik czytelniczy w bibliotece – wykaz książek, które warto przeczytać oraz bieżące informacje czytelnicze
3. Edukacja czytelnicza i medialna

• Zajęcia biblioteczne wg. programu nauczania nr DKW – 4014-260/99 organizowane na lekcjach zastępczych za nieobecnych nauczycieli

4. Konkursy czytelnicze wg. załączonego harmonogramu
5. Wystawy wg. załączonego harmonogramu
6. Praca z kołem bibliotecznym wg. planu pracy koła
7. Prowadzenie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

• Koordynowanie akcji na terenie szkoły
• Objęcie akcją klasę „O” oraz wszystkie klasy I – III/cały rok
• Zapoznanie nauczycieli biorących udział w akcji z zalecanymi książkami/ październik 2008r.
• Wypożyczanie nauczycielom biorącym udział w akcji zaleconych książek przez fundację
• Włączenie się do akcji nauczyciela bibliotekarza w trakcie zastępstw /klasy I – III/ - cały rok
• Zorganizowanie w bibliotece „tygodnia czytania” w ramach akcji/ w połączeniu z wystawą z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych/ od 24 do 30 października – czytające osoby , to członkowie koła bibliotecznego
• Zachęcenie do wzięcia udziału w akcji rodziców poprzez rozdanie ulotek informacyjnych /klasy pierwsze oraz klasa zerowa/ z wykazem zalecanych książek oraz z informacją – „Jak czytać – wskazówki fundacji”

III. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

1. Udzielanie pomocy nauczycielom przedmiotów, wychowawcom klas, opiekunom organizacji i kółkom zainteresowań w ich codziennej pracy, w doskonaleniu się i pracy twórczej.
2. Udzielanie pomocy nauczycielom w organizowaniu lekcji bibliotecznych i innych form pracy z książką i innymi dokumentami-współpraca we wdrażaniu edukacji czytelniczej i informacyjnej.
3. Współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej.
4. Współpraca z fundacją ABCXXI ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM’’.
5. Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”- 1% dla mojej szkoły.
5. Realizowanie zadań bhp wynikających z pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.