X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 3512
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Ku zjednoczonej Europie - scenariusz lekcji

Cele lekcji:
-uczeń wskazuje ojców integracji europejskiej;
-wymienia główne etapy kształtowania się (rozszerzania) Wspólnot Europejskich: od Rady Europy do UE;
-wymienia chronologicznie zawierane traktaty;
-zna historię traktatów;
-charakteryzuje postanowienia zawarte w traktatach;
-rozumie cel pracy i temat swoich poszukiwań;
-korzysta z różnych materiałów źródłowych;
-postrzega siebie jako członka grupy;
-jest aktywny poznawczo.
-wskazuje wielość koncepcji rozwoju UE;
-rozwija zainteresowania związane z procesami zachodzącymi w Europie;
-jest dociekliwy poznawczo;
-jest odpowiedzialny za poziom zdobywanej wiedzy i umiejętności;
-uczeń wie, w jakiej formie można przedstawić informacje.

Grupy metod wykorzystywane w lekcji:
-problemowe (wykład konwersatoryjny), podające (prelekcje przygotowane
przez uczniów z wykorzystaniem podręcznika „Edukacja europejska. Europa daleka czy bliska?” programowane (z użyciem komputera).

Zasady: przystępności, świadomego i aktywnego udziału uczniów.

Formy: nauczanie grupowe (zespołowe).

Środki dydaktyczne: podręcznik Krzysztofa Ruchniewicza „Edukacja europejska. Europa daleka czy bliska?”, komputer z dostępem do Internetu, teksty traktatów, foliogramy, szary papier, pisaki.

Czas: - 1 godzina lekcyjna

Przebieg zajęć:

1.Przedstawienie uczniom tematu i celów lekcji.
2.Zapytanie gimnazjalistów: Czy pamiętają z lekcji historii, jakie wydarzenia z dziejów powojennej Europy można by uznać za początek integracji europejskiej? Następnie rozdanie uczniom materiału pomocniczego „Początki integracji europejskiej”. Wspólne omówienie roli przedstawionych wydarzeń w integrowaniu Europy.
3.Podzielenie członków klubu na dwie grupy i polecenie, aby z przygotowanego przez nauczyciela „Kalendarium integracji europejskiej” wybrali - według nich - najistotniejsze wydarzenia dla procesu integracji europejskiej. Wybrane wydarzenia gimnazjaliści mają przedstawić w formie graficznej, by póżniej móc je zaprezentować całej grupie.
Uczniowie powinni zwrócić uwagę na następujące wydarzenia i dokumenty:
1951 r. – Traktat Paryski – EWWiS
1957 r. – Traktat Rzymski – EWG i EURATOM
1985 r. – Jednolity Akt Europejski
1992 r. – Traktat z Maastricht
1997 r. – Traktat Amsterdamski
2000 r. – Traktat Nicejski
4.Poinformowanie uczniów o istotnych dla integracji europejskiej traktach i umowach: Traktat Paryski, Traktat Rzymski, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Traktat Amsterdamski, Traktat Nicejski. Podanie ich dat.
5.Uczniowie w Internecie wyszukują informacje o podanych wyżej traktach i umowach. Następnie w dwuosobowych zespołach uzupełniają tabelkę.
6.
Data
Nazwa
Sygnatariusze
Cele

1951
Traktat Paryski
Bułgaria, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy, Włochy

1957
Traktat Rzymski

1985
Jednolity Akt Europejski

1992
Traktat z Maastricht

1997
Traktat Amsterdamski

2000
Traktat Nicejski

7.Zadanie domowe: Na kolejne zajęcia przygotuj główne postanowienia wybranego traktatu lub umowy (można skorzystać z podręcznika Krzysztofa Ruchniewicza „Edukacja europejska. Europa daleka czy bliska?”).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.