X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35078
Dział: Gimnazjum

Jednomiany i sumy algebraiczne. Scenariusz zajęć

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI
Klasa: II Gimnazjum w Zespole Szkół w Białobłotach
Nauczyciel: Anna Stachowiak- Szewczyk
Data: 02.12.2015
Czas trwania: 1 godz. lekcyjna
Temat lekcji : Jednomiany i sumy algebraiczne
Cel ogólny:
Opanowanie podstawowych wiadomości dotyczące wyrażeń algebraicznych.
Cele operacyjne:
a) Wiadomości
Uczeń:
• zna pojęcie wyrażenia algebraicznego,
• zna pojęcie jednomianu,
• zna pojęcie jednomianu uporządkowanego,
• zna pojęcie sumy algebraicznej,
• zna zasadę budowy prostych wyrażeń algebraicznych
• zna pojęcie jednomianu podobnego,
b) Umiejętności
Uczeń umie :
• uporządkować jednomiany,
• podać współczynnik liczbowy jednomianu,
• zapisać za pomocą wyrażenia algebraicznego związki między różnymi wielkościami
• odczytać wyrażenie algebraiczne,
• wskazać jednomiany podobne,
• redukować wyrazy podobne
Metoda i forma pracy Metody: pogadanka, ćwiczenia, gra dydaktyczna
Formy: praca w parach, praca z całą klasą
Środki dydaktyczne
a. Karty do domina matematycznego (5 – 6 zestawów), Karta pracy , Zeszyt, tablica, magnesy
Załączniki:
1.Domino Matematyczne
2. Karta pracy

Przebieg lekcji

Część wstępna
1. Czynności porządkowe ( powitanie klasy, sprawdzenie listy obecności, zapisanie tematu lekcji w dzienniku).
Część właściwa:
1. Określenie definicji wyrażenia algebraicznego i zapisanie w zeszycie.
2. Określenie definicji jednomianu wraz z przykładami oraz współczynnika jednomianu i zapisanie w zeszycie i na tablicy.
3. Określenie definicji jednomianu uporządkowanego.
Rozwiązywanie zadania 4a,b,c,d i 7a,b,c str.76 podręcznik
4. Określenie sumy algebraicznej oraz określenie zasady budowy wyrażeń algebraicznych
Zadanie 1a,c,d,b str. 75
Domino matematyczne dotyczące zapisu wyrażenia algebraicznego w parach orz na tablicy oraz zapis w zeszycie.
5. Jednomiany podobne zdefiniowanie wraz z przykładami oraz redukcja wyrazów podobnych.
Karta pracy wraz z hasłem na redukcję wyrazów podobnych.

Część końcowa:
1. Podsumowanie i powtórzenie poznanych zagadnień na lekcji.
2. Zadanie pracy domowej
Zad 2/19 zc
Zad 3 a,b,c /19 zc

Opracowanie: Anna Stachowiak-Szewczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.