X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35067
Przesłano:
Dział: Zdrowie

Analiza opinii publicznej oraz zdania kobiet dotyczących zagadnienia aborcji

Celem mojej pracy jest zagłębienie się w temat aborcji. Chcę poznać i opisać opinię ludzi na ten temat. Zagłębić się w psychikę kobiet które poddały się temu zabiegowi. Rozważyć czy postąpiły dobrze czy nie. Uważam, że aborcja jest problemem społecznym i powinno się zwracać uwagę na nią. Moim zdaniem każda kobieta powinna mieć prawo do świadomej decyzji.
Aborcja z medycznego punktu widzenia jest zabiegiem polegającym na usunięciu płodu lub zarodka. Jest to zabieg celowy a jego skutkiem jest przerwanie ciąży.
Możemy wyróżnić dwa rodzaje aborcji; farmakologiczną, która polega na podaniu kobiecie środków farmakologicznych doustnie. Te środki uszkadzają zarodek a następnie wywołują skurcze macicy, które powodują oczyszczenie i usunięcie z niej zarodka. Wyróżniamy również aborcje chirurgiczną w której usunięcie płodu jest mechaniczne.
Aborcje można nazwać również zabójstwem nienarodzonego dziecka. Dziecka które tak samo jak my miało prawo do życia. W naszym kraju aborcja jest nie legalna. Jej wykonanie jest dopuszczalne tylko w kilku sytuacjach, a mianowicie tylko wtedy gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa, czyli gwałtu. Wtedy gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki oraz gdy lekarz stwierdzi, że dziecko jest nie uleczalnie chore bądź ciężko upośledzone. Pomimo tego, że aborcja w innych sytuacjach jest nie legalna to nawet w Polsce jest przeprowadzana. Jeśli kobieta nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegu usunięcia dziecka w Polsce to wystarczy, że wyjedzie do innego kraju. W wielu Państwach Unii Europejskiej aborcja jest przeprowadzana bezproblemowo. Nienarodzone dziecko można usunąć niemal że do końca ciąży. Według wielu osób to matka powinna podejmować decyzję o usunięciu dziecka.
Powinniśmy zagłębić się w psychikę kobiety, przeanalizować całą sytuację i pomóc w podjęciu decyzji. Cała sytuację najlepiej oddają wypowiedzi kobiet ''(...) chciała to zrobić ze strachu, który zawsze jest złym doradcą (... ) Do dziś czuje się winna ,że wtedy pomyślała o aborcji.''(Grysiak:55-2012) ''(...) nie chcą tego robić to to jest ich żywe dziecko. Ale one po prostu muszą (...) dręczy je sumienie (...)'' (Krasuska:134,135-1995)
W takich sytuacjach nie można postawić jednoznacznej opinii, że kobieta postąpiła źle i powinna zostać ukarana. Oczywiście, aborcja nie jest czymś dobrym, ale w takich wypadkach, jeśli kobieta już poddała się zabiegowi nie powinna być skreślona. Wtedy to ona potrzebuje wsparcia i pomocy, jak można wywnioskować z wypowiedzi musiała ona znaleźć się w bardzo ciężkiej sytuacji.
Kobieta która jest kochana, ma wsparcie w rodzinie i bliskich nigdy nie zdecyduje się na aborcję, ponieważ wie, że poradzi sobie z wychowaniem dziecka.
Często spotykamy się ze stwierdzeniem ''Mój brzuch należy do mnie''. Właśnie tak usprawiedliwiają się kobiety, które poddały się aborcji. ''(...) 85% osób (...) twierdzi, że (...) decydować powinna sama kobieta(...)'' (Krasuska:134,135-1995) ''Natomiast dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn opowiadało się za tym, żeby decyzja przysługiwała wyłącznie im samym'' (Krasuska:135-1995) Dziecko w brzuchu matki powinno mieć prawo do życia, usunięcie go nie powinno decyzją ani matki ani ojca. Taką decyzje może podjąć lekarz w przypadku zagrożenia życia matki. Chociaż nawet w takich sytuacjach matki często decydują się urodzić. '' (...) już w ciąży wiedziała, że dziecko umrze. Tak mówili lekarze. Mówili, że morze umrzeć zaraz po porodzie. Żyć godzinę, dwie, trzy. Najwyżej tydzień. (...) zdecydowała, że nie przerwie ciąży.'' ( Grysiak:111-2012) Taka postawa jest godna podziwu, jak widać aborcja nie jest dobrym rozwiązaniem. Warto pozwolić dziecku przyjść na świat.
Które kobiety poddają się zabiegowi aborcji ? (na podstawie badań CBOS)
W Polsce, w roku 2011 zostało przeprowadzonych 669 legalnych aborcji, z czego 620 w wyniku badań prenatalnych, 49 w wyniku zagrożenia zdrowia lub życia matki i 0 w wyniku czynu zabronionego. Według danych statystycznych w naszym społeczeństwie 25% - 30% kobiet przerwało ciążę co najmniej raz w życiu. Te dane nie pokrywają się z tymi wynikającymi z legalnych aborcji. Jest ich zdecydowanie więcej. Kobiety, które najwięcej razy przerwały ciążę są w przedziale wiekowym 55-64 lata. Miejsce zamieszkania kobiet nie ma wpływu na ilość zabiegów, różnice między wsią a miastem są nie wielkie. Duży wpływ na dokonanie aborcji ma wykształcenie. Kobiety mające tylko szkołę podstawową lub zawodową zdecydowanie częściej poddają się aborcji niż kobiety z wykształceniem wyższym. Ma na to wypływ wyedukowanie społeczeństwa, kobiety mające wyższe wykształcenie wiedzą jakie są konsekwencje takiego zabiegu i dlatego rzadziej się na niego decydują. Kobiety z wykształceniem podstawowym decydują się na aborcje w złych warunkach, nie legalną, po której często nie mogą zajść w ciążę oraz taką po której przez długi czas maja problemy psychiczne. W tym sondażu pokazane jest również, że na decyzję o aborcji nie ma wpływu dochód na osobę w rodzinie ponieważ odsetek aborcji jest taki sam w rodzinach mających 500 złotych na osobę jak i w tych mających 1500 złotych na osobę. Moim zdaniem osoby mające mniej pieniędzy boją się o to, że nie poradzą sobie z utrzymaniem dziecka zaś osoby z wysokimi dochodami nie mają czasu na opiekę nad dzieckiem i skupiają się na karierze zawodowej i dlatego decydują się na aborcję. Częściej poddają się aborcji kobiety które uważają, że mają złe warunki materialne. Wraz z polepszeniem się warunków materialnych na średnie i dobre odsetek aborcji zmniejsza się. Najczęściej dokonują aborcji kobiety prawicowe, a najrzadziej lewicowe. Wynika to z tego, że poglądy kobiet, które kiedyś dokonały aborcji mogły się zmienić na prawicowe ponieważ im kobieta jest starsza tym bardziej utożsamia się z kościołem i częściej bierze udział w praktykach religijnych.
Uważam, że w żadnej sytuacji nie ma argumentów za aborcją, ponieważ jej dokonanie jest złamaniem najważniejszego prawa człowieka – prawa do życia. Można by było wyróżnić argumenty za i przeciw. Wiele kobiet uważa, że argumentami za aborcją mogą być złe warunki materialne kobiety, brak pieniędzy na wychowanie dziecka lub brak czasu dla niego z powodu ciężkiej pracy czy zajęciem się swoją karierą zawodową. Często kobiety nie chcą mieć dzieci ponieważ mają ich już kilka, w tym przypadku powinny zabezpieczać się przed niechcianą ciążą. W tej sytuacji można urodzić dziecko i oddać je do rodziny, która zapewni mu dobre warunki do życia. Niektórzy uważają, że gdyby aborcja była legalna w Polsce, to kobiety nie porzucały by dzieci, nie zabijały by ich i nie popadały by w depresję po urodzeniową. Moim zdaniem kobiety zabijały by dzieci, tylko przed ich narodzeniem, pozbywając się wszelkich ''kłopotów'' po urodzeniowych. Kobiety uważają, że dokonując aborcji ingerują we własne ciało więc decyzja należy do nich. Kobieta poddając się tak ciężkiemu zabiegowi może narazić się na to, że nigdy więcej nie będzie mogła zajść w ciążę z powodu uszkodzeń w jej organizmie. "Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości." (Jan Paweł II) W tych słowach możemy znaleźć wielki sens. Człowiek, któremu dano życie, chroniono je i pozwalano mu się rozwijać nie powinien zabierać życia żadnemu innemu człowiekowi. Jeśli zabijamy niewinne, nienarodzone istoty pewnie będziemy w stanie zabić innego człowieka. Kiedy pozwalamy na aborcję zmniejszamy ilość urodzeń w kraju co powoduje zmniejszenie jego rozwoju. Przez to sprawiamy, że przyszłość narodu jest gorsza.
Aby zapobiec aborcji powinniśmy edukować społeczeństwo w tym temacie. Dobrym pomysłem były by zajęcia dla kobiet z ubogich rodzin, na których mogłyby dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w przypadku braku pieniędzy na dziecko, kobiety zdobywały by tam informacje na temat rozwoju płodu. Uważam, że każda z kobiet powinna poznać argumenty za i przeciw aborcji. Powinna mieć możliwość zgłoszenia się do ośrodka dla samotnych matek, lub innej instytucji oferującej wsparcie samotnym kobietą w ciąży. Kobiety powinny znać rodzaje i możliwości zabezpieczeń przed niechcianą ciążą, sądzę, że każda z nas powinna znać swój organizm, swoje ciało, i nie wstydzić się pójścia do odpowiedniego lekarza, który często bardzo pomoże w podjęciu odpowiedniej decyzji, czy o oddaniu dziecka do domu dziecka bądź okna życia, czy też o zatrzymaniu go przy sobie.
Moim zdaniem poddanie się aborcji to ucieczka od problemów, uważam, że kobieta powinna być odpowiedzialna za swoje czyny i jeśli jest w stanie dać życie to powinna je utrzymać. Oczywiście jak w każdej sytuacji są argumenty za i przeciw. Ale jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań to dziecko powinno przyjść na świat. Uważam ,że nikt nie jest w stanie podjąć dobrej decyzji o aborcji z wyjątkiem lekarza, to on powinien zasugerować najlepsze rozwiązanie dla kobiety, przedstawić jej konsekwencje każdej decyzji. Możemy zauważyć, że duży wpływ na świadomą decyzję ma wiedza zdobyta w naszym życiu dlatego uważam, że społeczeństwo powinno być coraz lepiej edukowane nawet w takich kwestiach. Sądzę, że każda kobieta powinna wiedzieć o konsekwencjach zabiegu oraz powinna znać cykl rozwoju dziecka. Myślę, że gdyby kobieta wiedziała, że ma w sobie istotę, która już wygląda jak człowiek, której już 21 dnia po zapłodnieniu bije serce to jeszcze raz przemyślałaby swoją decyzję o aborcji. Jeśli mamy w swoim środowisku kobietę, która dokonała aborcji nie powinniśmy jej skreślać lecz postarać się jej pomóc. Nie powinna być piętnowana za swój czyn. Nie wiadomo czym się kierowała w podjęciu tej decyzji lub co ją do tego zmusiło. Opinia Polaków na temat aborcji zróżnicowana lecz tylko 7 % uważa, że powinna być legalna w każdym przypadku. Jeśli mamy w swoim środowisku kobietę, która dokonała aborcji nie powinniśmy jej skreślać lecz postarać się jej pomóc. Nie wiadomo czym się kierowała w podjęciu tej decyzji lub co ją do tego zmusiło.

Bibliografia:
Aborcja w Polsce – kwadratura koła – Jacqueline Heinen, Anna Matuchniak – Krasuska - 1995
Aborcja a polityka – Michel Schooyans - 1991
Wybrałam życie - Brygida Grysiak - 2012
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_060_13.PDF

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.