X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34946

Eucharystia ucztą miłości - scenariusz klasa IV Szkoły Podstawowej

Scenariusz lekcji religii.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku, klasa IV
Nauczyciel: s.Lidia Skrzypczak
Scenariusz lekcji:
1. Temat: Przeżywamy Eucharystię jako ucztę miłości.
2. Cele katechetyczne:
• zapoznanie z przebiegiem Ostatniej Wieczerzy Jezusa z Apostołami
• kształtowanie postawy służenia ludziom potrzebującym pomocy
3. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
a) Wiedza. Uczeń:
• opowiada, jak wyglądał przebieg ostatniej Wieczerzy Jezusa z Apostołami
• wyjaśnia, co znaczy służyć drugiemu człowiekowi
• wie, co to jest i jak wygląda Wieczernik
• wymienia przykłady służenia drugiemu człowiekowi
b) Umiejętności. Uczeń:
• odnajduje w Internecie informacje dotyczące Wieczernika oraz zdjęcie tego miejsca
• odnajduje w Piśmie Świętym odpowiednie teksty według adresu biblijnego
• wypełnia karty pracy – wykorzystuje odnaleziony tekst
• wypełnia tekst z lukami – modlitwę dziękczynną za dar Eucharystii
• śpiewa pieśń „Jeden chleb”
4. Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa, praca w parach, praca indywidualna
5. Metody dydaktyczne: rozmowa kierowana, muzyczna, praca w parach, praca z tekstem, wyszukiwanie informacji w sieci internetowej.
6. Środki dydaktyczne: 12 egzemplarzy Pisma Świętego, komputery, tablica interaktywna, prezentacja multimedialna w prezi, karty pracy, kartki z tekstem do uzupełnienia, obrazki ze sceną Ostatniej Wieczerzy, gitara.
7. Przebieg zajęć:
a) Wprowadzenie:
Wspólna modlitwa – słowami aktu wiary. Powitanie się katechety z uczniami. Przypomnienie, jaki czas przeżywamy w liturgii – Wielkiego Postu, który zakończy się Wielkim Tygodniem. Zapowiedź tematu – na lekcji dowiemy się, co wydarzyło się w Wielki Czwartek, jak wyglądała Ostatnia Wieczerza, czego Jezus chciał wtedy nauczyć Apostołów i czego chce nauczyć nas. Zapisanie w zeszytach tematu lekcji: Przeżywamy Eucharystię jako ucztę miłości.
b) Aktywizacja:
• Rozmowa kierowana z pomocą prezentacji multimedialnej dostępna pod adresem: https://prezi.com/at2ctmtdtws2/ostatnia-wieczerza/?webgl=0 wybrany uczeń przesuwa kolejne slajdy, inni czytają na głos teksty.
• Podział uczniów na grupy – praca w parach: dzieci wypełniają karty pracy. Włączają jeden komputer na parę, odszukują za pomocą przeglądarki internetowej i wyszukiwarki informacje, co to jest Wieczernik, w jakim mieście się znajduje oraz otwierają tak, by było to widoczne na ekranie współczesne zdjęcie Wieczernika. Przypomnienie, na jakich stronach katolickich można odnaleźć rzetelne informacje. Odczytanie przez chętnych uczniów wyników wyszukiwania.
• Wprowadzenie przez nauczyciela czasu poznawanych na lekcji wydarzeń: Wielki Czwartek, dzień przed Męką..
• Podział uczniów - praca parach, pary, które mają Pismo Święte oznaczone obrazkiem: „Miska i ręcznik” otwierają Pismo Święte tekst z Ewangelii według św. Jana (J 13,4-7); pary, które mają Pismo Święte oznaczone obrazkiem „Kielich i patena” otwierają Pismo Święte na Ewangelii według św.Łukasza (Łk 22, 19-20)
• Odczytanie fragmentu Ewangelii według św.Jana przez chętnego ucznia. Obejrzenie fragmentu filmu biblijnego „Ewangelia Według św.Jana”, scena: początek Ostatniej Wieczerzy.
• „Burza mózgów” – co to znaczy służyć? – zapisanie przez chętnego ucznia kilku odpowiedzi na tablicy
• Odczytanie fragmentu Ewangelii według św. Łukasza.
• Rozmowa na podstawie kolejnych slajdów na temat tego, jak możemy służyć innym ludziom
• Podkreślenie wartości modlitwy – zwłaszcza dziękczynnej za dar Eucharystii.
c) Puenta:
Wklejenie do zeszytu kart pracy, które uczniowie rozwiązali na początku. Otwarcie przez katechetę i uczniów Pisma Świętego na Ewangelii według św. Jana (J13, 1-2) odczytanie tekstu, przepisanie wersetu 1 do zeszytów.
8. Podsumowanie: Rozwiązanie krzyżówki na tablicy interaktywnej sprawdzającej poznanie terminów używanych podczas lekcji (jeśli zostanie mało czasu, zadanie to uczniowie wykonają na następnej lekcji jako powtórzenie poznanych treści). Rozdanie uczniom zadania domowego – dokończenie modlitwy dziękczynnej za możliwość uczestniczenia w Eucharystii i przyjmowania Ciała Jezusa w Komunii Świętej. Rozdanie uczniom obrazków ze sceną Ostatniej Wieczerzy. Modlitwa na zakończenie – Śpiew z akompaniamentem gitary „Jeden chleb” – tekst wyświetlany na slajdzie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.