X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 3493
Dział: Przedszkole

Miesięczny plan pracy dla grupy 5-latków na miesiąc kwiecień

MIESIĘCZNY PLAN PRACY DLA GRUPY 5- LATKÓW NA MIESIĄC KWIECIEŃ

TEMATYKA:

1. W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE.
2. WIELKANOCNE ZWYCZAJE.
3. ZABAWA W TEATR.
4. DBAMY O ZIEMIĘ.
5. WIOSENNA ŁĄKA.

W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE

Zadania:
• zapoznanie ze zwierzętami z wiejskiego podwórka
• poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt; porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa
• określanie roli zwierząt w życiu człowieka

Sposoby realizacji:
1. „W gospodarstwie”- zapoznanie z wierszem T.M. Massalskiej ;
poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka
2. „Kurczak w skorupce”- papieroplastyka; doskonalenie umiejętności wycinania.
3. „Krakowiak”- nauka tańca przy piosence „Czarna krowa”.
4. „Co jedzą zwierzęta?”- zabawa dydaktyczna; poznanie sposobu odżywiania się wybranych zwierząt.
5. „Czy to moi rodzice?”- ćwiczenia słownikowe; nazywanie dorosłych i młodych zwierząt żyjących na wsi.
6. Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw X
7. „Zabawy figurami” zabawa dydaktyczna; rozpoznawanie i nazywanie poznanych figur geometrycznych.
8. „Gdzie mieszkam”- budowanie z klocków „mieszkań wybranych zwierząt; prawidłowe nazywanie tych mieszkań.
9. „Smutne kurczątko” opowiadanie nauczycielki na podst. tekstu D. Niewoli; rozwijanie u dzieci tolerancji.
10. „O którym zwierzęciu mówię?”- rozwiązywanie zagadek; podsumowanie zdobytych wiadomości.

Ćwiczenia poranne- zestaw XXV
Zabawa ruchowa naśladowcza „Ruchy zwierząt”.

WIELKANOCNE ZWYCZAJE

Zadania:
• zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami dotyczącymi Świąt Wielkanocnych
• zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych
• wykonywanie prezentów i dekoracji świątecznych

Sposoby realizacji:
1. „Bajeczka wielkanocna”- opowiadanie nauczycielki na podst. tekstu A. Galicy; utrwalenie znajomości tradycji związanych z Wielkanocą.
2. „”Wielkanocna trawka”-wysianie owsa do ziemi i rzeżuchy na watę; dbanie o rośliny i obserwowanie ich wzrostu.
3. „Niespodzianka”- osłuchanie z wierszem R. Przymusa; poznanie wyglądu kury, koguta, kurczątka.
4. „Pisanki”- wprowadzenie słów i melodii piosenki; próby śpiewania refrenu.
5. „Pisankowe rachunki”- zabawa dydaktyczna; przeliczanie w zakresie sześciu.
6. Ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana.
7. „Wielkanocne zabawy słowami”- ćwiczenia gramatyczne; tworzenie rymów do podanych słów.
8. „Wielkanocny króliczek”- wykonanie królika z rolki po papierze toaletowym i kolorowego papieru; doskonalenie dokładności klejenia.
9. „Wielkanoc tuż tuż”- rozwiązywanie wielkanocnych zagadek; wykazanie się znajomością tradycji związanych z Wielkanocą.
10. „Kurka”- wykonanie papierowych kurek techniką orgiami, składanie papieru wg. podanego wzoru.

Ćwiczenia poranne zestaw XXVI
Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Jastrząb, kura i kurczęta”.

ZABAWA W TEATR

Zadania:
• zapoznanie z teatrem; zwrócenie uwagi na wystrój teatru, nazywanie poszczególnych pomieszczeń (kasa, widownia, scena)
• wzbogacanie słownictwa dzieci o wyrazy: spektakl, garderoba, sufler
• inspirowanie zabaw z elementami pantomimy, zabaw dramowych
• inscenizowanie opowiadań i baśni znanych dzieciom lub wymyślonych przez nie

Sposoby realizacji:
1. „Kłopoty łyżki”- teatrzyk kukiełkowy na podst. utworu B. Lewandowskiej; inscenizowanie treści utworu.
2. „Papierowy aktor”- wykonanie kukiełki z masy papierowej; zapoznanie z nową techniką plastyczną.
3. „W teatrze”- historyjka obrazkowa; zwrócenie uwagi na wygląd teatru oraz na odpowiednie zachowanie się w nim.
4. Utrwalenie tańca krakowiaka; zabawy przy piosence „Jarzynowy teatrzyk”.
5. „Kolorowe figury”- zabawa dydaktyczna; tworzenie zbiorów na podstawie dwóch cech: kształtu i wielkości.
6. Wykonanie ilustracji do wiersza D. Gellner „Śmieszny zamek”’rozwijanie umiejętności ilustratorskich.
7. „Układamy baśń”- opowiadanie dzieci; wspólne układanie baśni.
8. „Maska”- wykonanie maski z papierowego talerza; rozwijanie inwencji twórczej oraz pomysłowości dzieci.
9. „Śnieżka”-słuchanie baśni braci Grimm; wypowiadanie się na temat baśni całymi zdaniami.
10. Ćwiczenia gimnastyczne metodą twórczą Sherborne.

Ćwiczenia poranne zestaw XXVII
Zabawa ruchowa naśladowcza „Jestem aktorem”.

DBAMY O ZIEMIĘ

Zadania:
• kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego
• zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka
• rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody

Sposoby realizacji:
1. „Drzewko Maciusia”- opowiadanie nauczycielki na podst. utworu H. Koszutskiej; zachęcanie do dbania o przyrodę.
2. Sprzątanie placu przedszkolnego; zachęcanie do dbania o najbliższe otoczenie.
3. „Czy woda jest czysta?”- doświadczenie i obserwacja; poznanie wstępnej metody oczyszczania wody.
4. „Motyl”- wykonanie motyla z kolorowej bibuły; zabawy z motylami na placu przedszkolnym.
5. „Gdyby lasu nie było...”-wysłuchanie wiersza F. Kobryńczuka; poznanie zagrożeń wynikających z wycięcia lasów.
6. Posadzenie drzewka na placu przedszkolnym; poznanie sposobu sadzenia drzew.
7. Ćwiczenia gimnastyczne metodą twórczą A.i M. Kniessów.
8. „Przyjaciel przyrody”- projektowanie odznaki; rozwijanie pomysłowości dzieci.
9. „Liczymy kwiaty”- zabawa dydaktyczna; doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie sześciu.
10. „Nasze uszy słyszą świat”- zabawy ruchowe przy piosence; różnicowanie niskich i wysokich dźwięków.

Ćwiczenia poranne zestaw XXVIII
Zabawa ruchowa z elementem wspinania „Drzewa Rosną”.

WIOSENNA ŁĄKA

Zadania:
• zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej lub pośredniej obserwacji
• poznawanie zmysłowe kwiatów: wąchanie, dotykanie, określanie kolorów
• poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt żyjących na łące
• poznanie środowiska przyrodniczego – łąka
• zwrócenie uwagi na znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt

Sposoby realizacji:
1. „O żabkach w czerwonych czapkach” opowiadanie nauczycielki na podst. utworu H. Bechlerowej; poznanie znaczenia barwy ochronnej u zwierząt.
2. „Bocian”- wyklejanie sylwety bociana kolorowymi kulkami z krepiny; ćwiczenie dokładności.
3. Wycieczka do Szkółki Leśnej w Grabowcu; obserwowanie roślin, zwierząt, zabawy na świeżym powietrzu.
4. Swobodne wypowiedzi dzieci, kierowane przez nauczycielkę na temat wycieczki; oglądanie przywiezionych roślin, poznanie ich nazw (mniszek lekarski, koniczyna, jaskier...).
5. „Zielnik”- wykonanie zielnika z przywiezionych z wycieczki roślin; wyjaśnienie znaczenia słowa zielnik.
6. „Na łące”- słuchanie wiersza K. Pomorskiej; omówienie wyglądu ślimaka.
7. Ćwiczenia gimnastyczne metodą zadaniową na placu przedszkolnym.
8. „Pszczoła”- wprowadzenie słów i melodii piosenki; określanie wysokości dźwięków.
9. „Jestem...”- zabawa z elementem dramy; naśladowanie ruchem i głosem owadów przedstawionych na obrazkach.

Ćwiczenia poranne zestaw XXIX
Zabawa ruchowa bieżna „Kto złapie motyla?”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.