X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34845
Dział: Przedszkole

Ewaluacja programu autorskiego zajęć plastycznych dla oddziałów przedszkolnych

ARKUSZ EWALUACJI PROGRAMU AUTORSKIEGO
1. Autor programu: Marzena Haptar
Program zajęć plastycznych dla oddziałów przedszkolnych
2. Kogo dotyczy program /klasy/: grupa 0A, 0B
3. Zasięg czasowy programu (na ile lat), Względy, które skłoniły autora do napisania programu:
Rok szkolny 2014/2015
Zajęcia, przewidziane niniejszym programem miały na celu usprawnianie ręki, rozwijanie zainteresowań plastycznych, zaspokajanie potrzeby aktywności ruchowej i ekspresji plastycznej oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej u dzieci. Ponadto rozwijały samodzielność – a także umiejętność współpracy w zespole. Zastosowanie różnorodnych ćwiczeń i zadań wskazały dzieciom możliwość zastosowania różnych technik plastycznych, użycia różnych materiałów i wykorzystania różnych narzędzi. Podstawową formą aktywności na tych zajęciach była samodzielna, twórcza praca, niejednokrotnie łączona z pracą w zespole.
4. Istota zmiany będąca treścią programu:
Różnorodność wykorzystywanych materiałów, narzędzi i technik pozwoliła uatrakcyjnić zajęcia, a także zaciekawić i oswoić dzieci z różnorodnością problemów plastycznych. Prowadzone zajęcia pomogły dzieciom rozwijać motorykę małą, poprzez usprawnianie rąk. Zadania wykonywane w ciekawej i atrakcyjnej formie, zachęcały dzieci do dalszych poszukiwań twórczych. Mogły również pomóc przełamać niechęć do prac manualnych, zwłaszcza u dzieci o słabej sprawności grafomotorycznej.
5. Główny zakładany cel programu:
Kształtowanie i rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz zdolności manualnych uczniów; pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych, stymulowanie rozwoju wyobraźni, kreatywności, zdolności planowania pracy oraz wrażliwości estetycznej i ekspresji twórczej.
6. Metody stosowane w trakcie realizacji programu:
• oglądowa
• praktycznego działania
• eksponujące

7. Techniki i formy stosowane w trakcie realizacji programu:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa
8. Ewaluacja:
Efektem całorocznej pracy była prezentacja zdobytych umiejętności poprzez prezentowanie prac dzieci na wystawach, udział w konkursach, przygotowywanie dekoracji sali, upominków z okazji „Dnia Babci i Dziadka” oraz „Dnia Mamy i Taty”. Podczas zajęć dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w wykonywaniu zadań, wzbogacały własny warsztat plastyczny, rozwinęły kreatywność i ekspresję twórczą. Dzięki powadzonym zajęciom są sprawniejsze manualnie, prace plastyczne wykonują pomysłowo, starannie i estetycznie.
9. Indywidualne osiągnięcia uczniów:
- „Strojna bombka” Szkolny Plastyczny Konkurs Świetlicowy - wyróżnienie gr. 0A
- „Świąteczna bombka” Międzyszkolny Konkurs Plastyczny SP 46 - udział grup 0A, 0B
- „Wielkanocny kurczak” Szkolny Plastyczny Konkurs Świetlicowy - wyróżnienie gr. 0A, 0B
10. Wnioski i rekomendacje:
1. Cele zostały zrealizowane

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.