X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34830
Przesłano:

Dla mamy zostanę skrybą - konspekt lekcji z języka polskiego w klasie IV

Temat lekcji: Dla mamy zostanę skrybą.

Cele lekcji: uczeń:
- wyszukuje w słowniku języka polskiego hasło: skryba,
- wyjaśnia, dlaczego warto być skrybą,
- dba o estetykę i poprawność ortograficzną oraz interpunkcyjną pisma,
- śpiewa piosenkę pt. „Pisanie zawsze w modzie”,
- rozwiązuje krzyżówkę,
- poznaje terminy związane z kaligrafią: manuskrypt, inicjał, iluminacja, kakografia, majuskuła, minuskuła,
- wypowiada się na temat zalet i wad pisma ręcznego oraz drukowanego.

Metody pracy :
- prezentacja multimedialna
- miniwykład
- pokaz średniowiecznego i współczesnego pisma kaligraficznego
- burza mózgów
- praca w grupach

Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:
kartki z liniaturą do kaligrafii, czerwone i zielone karteczki, słowniki z wyrazami dotyczącymi pisma, patyczki z imionami dzieci, prezentacja multimedialna o kaligrafii, wywiad ze współczesnym skrybą, piosenka „Pisanie zawsze w modzie”, krzyżówka, duże arkusze papieru, mazaki, wzorniki liter kaligraficznych, słownik języka polskiego,

PRZEBIEG LEKCJI
Faza wprowadzająca

1. Czynności porządkowe – podział klasy na grupy – uczniowie dobierają się w czteroosobowe zespoły według wylosowanej literki zapisanej pismem kaligraficznym, sprawdzenie obecności.
2. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę. Starają się odgadnąć hasło „skryba”. Wybrani losowo uczniowie odczytują rozwiązania. Próbują odpowiedzieć na pytania: „Kto to jest skryba?” i „Czy warto być skrybą?”. Usiłują odgadnąć, czego będzie dotyczyć dzisiejsza lekcja.
3. Nauczyciel formułuje pytanie kluczowe skierowane do uczniów: Dlaczego warto być skrybą?
4. Zapisanie tematu lekcji.

Faza realizacyjna

1. Prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela dotycząca historii pisma i kaligrafii.
2. Uczniowie w grupach opracowują następujące zagadnienia: zalety i wady pisma ręcznego, zalety i wady pisma drukowanego, wykorzystywanie pisma ręcznego, wykorzystywanie pisma drukowanego. Wybrany uczeń z każdej grupy prezentuje pomysły kolegów.
3. Uczniowie wybierają zieloną lub czerwoną kartę i decydują, które pismo jest ważniejsze: pisane czy drukowane?
4. Prezentacja – cd. – kaligrafia nowożytna.
5. Uczniowie śpiewają piosenkę pt. „Pisanie zawsze w modzie”.
6. Uczniowie słuchają wywiadu dotyczącego kaligrafii.
7. Nauczyciel rozdaje wzorniki liter kaligraficznych oraz kartki z liniaturą do kaligrafii, na których uczniowie próbują zapisać pismem kaligraficznym swoje imię.
8. Uczniowie otrzymują słowniki z hasłami dotyczącymi pisma i wklejają je do zeszytu. Uzupełniają definicję słowa – skryba.
9. Nauczyciel rozdaje poprawione i opatrzone informacją zwrotną listy uczniów do mam. Wybrany losowo uczeń przypomina elementy listu. Wszyscy czytają swoje prace i zadają ewentualne pytania dotyczące poprawionych błędów.

Faza podsumowująca

1. Nauczyciel podsumowuje lekcję. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie kluczowe. Nauczyciel nagradza aktywność uczniów.
2. Uczniowie zapisują pracę domową: Przepiszę list do mamy pismem kaligraficznym i wręczę go jej w Dniu Matki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.