X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34829

Konkurs o św. bracie Albercie Chmielowskim

Szkolny konkurs o życiu i dziele św. brata Alberta Chmielowskiego

Imię i nazwisko........................................
1. Kiedy i gdzie urodził się św. brat Albert Chmielowski ? Zaznacz właściwą odpowiedź:
a) 20.09.1840 w Krakowie
b) 20.07.1835 we Lwowie
c) 20.08.1845 w Igołomi

2. Jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł uczestnicząc w Powstaniu Styczniowym?
........................................
3. Jak nazywało się zgromadzenie zakonne, do którego wstąpił 24.09.1880 roku? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a) Franciszkanie
b) Jezuici
c) Karmelici

4. Na jakiej regule oparł założone przez siebie zgromadzenia?
........................................
5. Jak nazywają się założone przez św. brata Alberta zgromadzenia?
........................................
........................................
6. Dokończ zdanie: Malarstwo, a zwłaszcza malarstwo o tematyce religijnej stało się dla brata Alberta........................................

7. Jakim odznaczeniem prezydent Polski Ignacy Mościcki uhonorował brata Alberta Chmielowskiego? Wskaż właściwą odpowiedź:
a) Virtuti Militari
b) Krzyż Zasługi z Mieczami
c) Wielka Wstęga Orderu Polonia Restituta

8. Kogo przedstawia obraz „ Ecce Homo”? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a)Pana Jezusa
b) św. Pawła
c) św. Piotra

9. Dokończ zdanie: Obraz Ecce Homo jest świadectwem wewnętrznej przemiany Adama Chmielowskiego w........................................

10. Wskaż trzy charakterystyczne cechy malarstwa św. Brata Alberta:
a) nastrojowość
b) naturalność
c) tematyka wojenna
d) tematyka religijna

11. Jaką tragedię Adam Chmielowski przeżył w wieku 8 lat?
........................................
12.Do jakiego wydarzenia z Ewangelii nawiązuje obraz „Ecce Homo”?
........................................
13.Zaznacz jedną właściwą odpowiedź. Służbę na rzecz ubogich brat Albert uważał za:
a) karę za grzechy
b) formę kultu męki Pana Jezusa
c) pracę wynikającą ze współczucia innym
14. Gdzie i kiedy odbyła się kanonizacja brata Alberta Chmielowskiego?
a) w Krakowie – 1985 r.
b) we Lwowie – 1918 r.
c) w Rzymie – 1989 r.
15. Jaki tytuł nosi sztuka nawiązująca do życia św. brata Alberta? Kto jest jej autorem?
........................................
16. Co i dla kogo robił św. brat Albert ?Wskaż dwie właściwe odpowiedzi.
a) zakładał szkoły dla dzieci i młodzieży
b) organizował pracę dla bezrobotnych
c) zakładał domy opieki dla sierot, osób starszych i chorych
17. Jaką pamiątkę wręczyła Adamowi Chmielowskiemu matka w chwili śmierci?
........................................
18. Jak nazywał się słynny polski malarz,(podaj imię i nazwisko), któremu młody Adam podarował najważniejszą swoją pamiątkę po matce?
........................................
19. Wymień trzy miasta, w których A. Chmielowski studiował malarstwo?
a)........................................
b)........................................
c)........................................
20.Wstaw odpowiednie wyrazy w miejsce luk.
Oddając się coraz bardziej posłudze................................... brat Albert stopniowo rezygnował z ........................................Karierę ................................. poświęcił dla Boga i ........................................

Suma punktów:
Odpowiedzi do testu.
1. Kiedy i gdzie urodził się św. brat Albert Chmielowski ?Zaznacz właściwą odpowiedź:
a) 20.09.1840 w Krakowie
b) 20.07.1835 we Lwowie
c) 20.08.1845 w Igołomii

2. Jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł uczestnicząc w Powstaniu Styczniowym?
Amputowano mu nogę (na żywca).
3. Jak nazywało się zgromadzenie zakonne, do którego wstąpił 24.09.1880 roku? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a) Franciszkanie
b) Jezuici
c) Karmelici

4. Na jakiej regule oparł założone przez siebie zgromadzenia?
Założone przez siebie zgromadzenia oparł na regule św. Franciszka.
5. Jak nazywają się założone przez św. brata Alberta zgromadzenia?
Zgromadzenie Braci Albertynów i Zgromadzenie Sióstr Albertynek.
6. Dokończ zdanie: Malarstwo, a zwłaszcza malarstwo o tematyce religijnej stało się dla brata Alberta drogą do Boga.

7. Jakim odznaczeniem prezydent Polski Ignacy Mościcki uhonorował brata Alberta Chmielowskiego? Wskaż właściwą odpowiedź:
a) Virtuti Militari
b) Krzyż Zasługi z Mieczami
c) Wielka Wstęga Orderu Polonia Restituta

8. Kogo przedstawia obraz „ Ecce Homo”? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a)Pana Jezusa
b) św. Pawła
c) św. Piotra

9. Dokończ zdanie: Obraz Ecce Homo jest świadectwem wewnętrznej przemiany Adama Chmielowskiego w brata Alberta.

10. Wskaż trzy charakterystyczne cechy malarstwa św. Brata Alberta:
a) nastrojowość
b) naturalność
c) tematyka wojenna
d) tematyka religijna

11. Jaką tragedię Adam Chmielowski przeżył w wieku 8 lat?
Przeżył śmierć ojca.
12.Do jakiego wydarzenia z Ewangelii nawiązuje obraz „Ecce Homo”?
Do sądu u Piłata.
13.Zaznacz jedną właściwą odpowiedź. Służbę na rzecz ubogich brat Albert uważał za:
a) karę za grzechy
b) formę kultu męki Pana Jezusa
c) pracę wynikającą ze współczucia innym
14. Gdzie i kiedy odbyła się kanonizacja brata Alberta Chmielowskiego?
a) w Krakowie – 1985r.
b) we Lwowie – 1918 r.
c) w Rzymie – 1989 r.
15. Jaki tytuł nosi sztuka nawiązująca do życia św. brata Alberta? Kto jest jej autorem?
Sztuka „Brat naszego Boga” autorstwa św. Jana Pawła II.
16. Co i dla kogo robił św. brat Albert ?Wskaż dwie właściwe odpowiedzi.
a) zakładał szkoły dla dzieci i młodzieży
b) organizował pracę dla bezrobotnych
c) zakładał domy opieki dla sierot, osób starszych i chorych
17. Jaką pamiątkę wręczyła Adamowi Chmielowskiemu matka w chwili śmierci?
Obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej.
18. Jak nazywał się słynny polski malarz,(podaj imię i nazwisko), któremu młody Adam podarował najważniejszą swoją pamiątkę po matce?
Józef Chełmoński
19. Wymień trzy miasta, w których A. Chmielowski studiował malarstwo?
a) Paryż
b) Warszawa
c) Monachium
20.Wstaw odpowiednie wyrazy w miejsce luk.
Oddając się coraz bardziej posłudze ubogim brat Albert stopniowo rezygnował z uprawiania sztuki malarskiej. Karierę malarską poświęcił dla Boga i ludzi.

Suma punktów:

Odpowiedzi do testu.
1. Kiedy i gdzie urodził się św. brat Albert Chmielowski ?Zaznacz właściwą odpowiedź:
a) 20.09.1840 w Krakowie
b) 20.07.1835 we Lwowie
c) 20.08.1845 w Igołomii

2. Jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł uczestnicząc w Powstaniu Styczniowym?
Amputowano mu nogę (na żywca).
3. Jak nazywało się zgromadzenie zakonne, do którego wstąpił 24.09.1880 roku? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a) Franciszkanie
b) Jezuici
c) Karmelici

4. Na jakiej regule oparł założone przez siebie zgromadzenia?
Założone przez siebie zgromadzenia oparł na regule św. Franciszka.
5. Jak nazywają się założone przez św. brata Alberta zgromadzenia?
Zgromadzenie Braci Albertynów i Zgromadzenie Sióstr Albertynek.
6. Dokończ zdanie: Malarstwo, a zwłaszcza malarstwo o tematyce religijnej stało się dla brata Alberta drogą do Boga.

7. Jakim odznaczeniem prezydent Polski Ignacy Mościcki uhonorował brata Alberta Chmielowskiego? Wskaż właściwą odpowiedź:
a) Virtuti Militari
b) Krzyż Zasługi z Mieczami
c) Wielka Wstęga Orderu Polonia Restituta

8. Kogo przedstawia obraz „ Ecce Homo”? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a)Pana Jezusa
b) św. Pawła
c) św. Piotra

9. Dokończ zdanie: Obraz Ecce Homo jest świadectwem wewnętrznej przemiany Adama Chmielowskiego w brata Alberta.

10. Wskaż trzy charakterystyczne cechy malarstwa św. Brata Alberta:
a) nastrojowość
b) naturalność
c) tematyka wojenna
d) tematyka religijna

11. Jaką tragedię Adam Chmielowski przeżył w wieku 8 lat?
Przeżył śmierć ojca.
12.Do jakiego wydarzenia z Ewangelii nawiązuje obraz „Ecce Homo”?
Do sądu u Piłata.
13.Zaznacz jedną właściwą odpowiedź. Służbę na rzecz ubogich brat Albert uważał za:
a) karę za grzechy
b) formę kultu męki Pana Jezusa
c) pracę wynikającą ze współczucia innym
14. Gdzie i kiedy odbyła się kanonizacja brata Alberta Chmielowskiego?
a) w Krakowie – 1985r.
b) we Lwowie – 1918 r.
c) w Rzymie – 1989 r.
15. Jaki tytuł nosi sztuka nawiązująca do życia św. brata Alberta? Kto jest jej autorem?
Sztuka „Brat naszego Boga” autorstwa św. Jana Pawła II.
16. Co i dla kogo robił św. brat Albert ?Wskaż dwie właściwe odpowiedzi.
a) zakładał szkoły dla dzieci i młodzieży
b) organizował pracę dla bezrobotnych
c) zakładał domy opieki dla sierot, osób starszych i chorych
17. Jaką pamiątkę wręczyła Adamowi Chmielowskiemu matka w chwili śmierci?
Obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej.
18. Jak nazywał się słynny polski malarz,(podaj imię i nazwisko), któremu młody Adam podarował najważniejszą swoją pamiątkę po matce?
Józef Chełmoński
19. Wymień trzy miasta, w których A. Chmielowski studiował malarstwo?
a) Paryż
b) Warszawa
c) Monachium
20.Wstaw odpowiednie wyrazy w miejsce luk.
Oddając się coraz bardziej posłudze ubogim brat Albert stopniowo rezygnował z uprawiania sztuki malarskiej. Karierę malarską poświęcił dla Boga i ludzi.

Suma punktów:

Odpowiedzi do testu.
1. Kiedy i gdzie urodził się św. brat Albert Chmielowski ?Zaznacz właściwą odpowiedź:
a) 20.09.1840 w Krakowie
b) 20.07.1835 we Lwowie
c) 20.08.1845 w Igołomii

2. Jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł uczestnicząc w Powstaniu Styczniowym?
Amputowano mu nogę (na żywca).
3. Jak nazywało się zgromadzenie zakonne, do którego wstąpił 24.09.1880 roku? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a) Franciszkanie
b) Jezuici
c) Karmelici

4. Na jakiej regule oparł założone przez siebie zgromadzenia?
Założone przez siebie zgromadzenia oparł na regule św. Franciszka.
5. Jak nazywają się założone przez św. brata Alberta zgromadzenia?
Zgromadzenie Braci Albertynów i Zgromadzenie Sióstr Albertynek.
6. Dokończ zdanie: Malarstwo, a zwłaszcza malarstwo o tematyce religijnej stało się dla brata Alberta drogą do Boga.

7. Jakim odznaczeniem prezydent Polski Ignacy Mościcki uhonorował brata Alberta Chmielowskiego? Wskaż właściwą odpowiedź:
a) Virtuti Militari
b) Krzyż Zasługi z Mieczami
c) Wielka Wstęga Orderu Polonia Restituta

8. Kogo przedstawia obraz „ Ecce Homo”? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a)Pana Jezusa
b) św. Pawła
c) św. Piotra

9. Dokończ zdanie: Obraz Ecce Homo jest świadectwem wewnętrznej przemiany Adama Chmielowskiego w brata Alberta.

10. Wskaż trzy charakterystyczne cechy malarstwa św. Brata Alberta:
a) nastrojowość
b) naturalność
c) tematyka wojenna
d) tematyka religijna

11. Jaką tragedię Adam Chmielowski przeżył w wieku 8 lat?
Przeżył śmierć ojca.
12.Do jakiego wydarzenia z Ewangelii nawiązuje obraz „Ecce Homo”?
Do sądu u Piłata.
13.Zaznacz jedną właściwą odpowiedź. Służbę na rzecz ubogich brat Albert uważał za:
a) karę za grzechy
b) formę kultu męki Pana Jezusa
c) pracę wynikającą ze współczucia innym
14. Gdzie i kiedy odbyła się kanonizacja brata Alberta Chmielowskiego?
a) w Krakowie – 1985r.
b) we Lwowie – 1918 r.
c) w Rzymie – 1989 r.
15. Jaki tytuł nosi sztuka nawiązująca do życia św. brata Alberta? Kto jest jej autorem?
Sztuka „Brat naszego Boga” autorstwa św. Jana Pawła II.
16. Co i dla kogo robił św. brat Albert ?Wskaż dwie właściwe odpowiedzi.
a) zakładał szkoły dla dzieci i młodzieży
b) organizował pracę dla bezrobotnych
c) zakładał domy opieki dla sierot, osób starszych i chorych
17. Jaką pamiątkę wręczyła Adamowi Chmielowskiemu matka w chwili śmierci?
Obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej.
18. Jak nazywał się słynny polski malarz,(podaj imię i nazwisko), któremu młody Adam podarował najważniejszą swoją pamiątkę po matce?
Józef Chełmoński
19. Wymień trzy miasta, w których A. Chmielowski studiował malarstwo?
a) Paryż
b) Warszawa
c) Monachium
20.Wstaw odpowiednie wyrazy w miejsce luk.
Oddając się coraz bardziej posłudze ubogim brat Albert stopniowo rezygnował z uprawiania sztuki malarskiej. Karierę malarską poświęcił dla Boga i ludzi.

Suma punktów:

Odpowiedzi do testu.
1. Kiedy i gdzie urodził się św. brat Albert Chmielowski ?Zaznacz właściwą odpowiedź:
a) 20.09.1840 w Krakowie
b) 20.07.1835 we Lwowie
c) 20.08.1845 w Igołomii

2. Jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł uczestnicząc w Powstaniu Styczniowym?
Amputowano mu nogę (na żywca).
3. Jak nazywało się zgromadzenie zakonne, do którego wstąpił 24.09.1880 roku? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a) Franciszkanie
b) Jezuici
c) Karmelici

4. Na jakiej regule oparł założone przez siebie zgromadzenia?
Założone przez siebie zgromadzenia oparł na regule św. Franciszka.
5. Jak nazywają się założone przez św. brata Alberta zgromadzenia?
Zgromadzenie Braci Albertynów i Zgromadzenie Sióstr Albertynek.
6. Dokończ zdanie: Malarstwo, a zwłaszcza malarstwo o tematyce religijnej stało się dla brata Alberta drogą do Boga.

7. Jakim odznaczeniem prezydent Polski Ignacy Mościcki uhonorował brata Alberta Chmielowskiego? Wskaż właściwą odpowiedź:
a) Virtuti Militari
b) Krzyż Zasługi z Mieczami
c) Wielka Wstęga Orderu Polonia Restituta

8. Kogo przedstawia obraz „ Ecce Homo”? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a)Pana Jezusa
b) św. Pawła
c) św. Piotra

9. Dokończ zdanie: Obraz Ecce Homo jest świadectwem wewnętrznej przemiany Adama Chmielowskiego w brata Alberta.

10. Wskaż trzy charakterystyczne cechy malarstwa św. Brata Alberta:
a) nastrojowość
b) naturalność
c) tematyka wojenna
d) tematyka religijna

11. Jaką tragedię Adam Chmielowski przeżył w wieku 8 lat?
Przeżył śmierć ojca.
12.Do jakiego wydarzenia z Ewangelii nawiązuje obraz „Ecce Homo”?
Do sądu u Piłata.
13.Zaznacz jedną właściwą odpowiedź. Służbę na rzecz ubogich brat Albert uważał za:
a) karę za grzechy
b) formę kultu męki Pana Jezusa
c) pracę wynikającą ze współczucia innym
14. Gdzie i kiedy odbyła się kanonizacja brata Alberta Chmielowskiego?
a) w Krakowie – 1985r.
b) we Lwowie – 1918 r.
c) w Rzymie – 1989 r.
15. Jaki tytuł nosi sztuka nawiązująca do życia św. brata Alberta? Kto jest jej autorem?
Sztuka „Brat naszego Boga” autorstwa św. Jana Pawła II.
16. Co i dla kogo robił św. brat Albert ?Wskaż dwie właściwe odpowiedzi.
a) zakładał szkoły dla dzieci i młodzieży
b) organizował pracę dla bezrobotnych
c) zakładał domy opieki dla sierot, osób starszych i chorych
17. Jaką pamiątkę wręczyła Adamowi Chmielowskiemu matka w chwili śmierci?
Obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej.
18. Jak nazywał się słynny polski malarz,(podaj imię i nazwisko), któremu młody Adam podarował najważniejszą swoją pamiątkę po matce?
Józef Chełmoński
19. Wymień trzy miasta, w których A. Chmielowski studiował malarstwo?
a) Paryż
b) Warszawa
c) Monachium
20.Wstaw odpowiednie wyrazy w miejsce luk.
Oddając się coraz bardziej posłudze ubogim brat Albert stopniowo rezygnował z uprawiania sztuki malarskiej. Karierę malarską poświęcił dla Boga i ludzi.

Suma punktów:
Odpowiedzi do testu.
1. Kiedy i gdzie urodził się św. brat Albert Chmielowski ?Zaznacz właściwą odpowiedź:
a) 20.09.1840 w Krakowie
b) 20.07.1835 we Lwowie
c) 20.08.1845 w Igołomii

2. Jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł uczestnicząc w Powstaniu Styczniowym?
Amputowano mu nogę (na żywca).
3. Jak nazywało się zgromadzenie zakonne, do którego wstąpił 24.09.1880 roku? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a) Franciszkanie
b) Jezuici
c) Karmelici

4. Na jakiej regule oparł założone przez siebie zgromadzenia?
Założone przez siebie zgromadzenia oparł na regule św. Franciszka.
5. Jak nazywają się założone przez św. brata Alberta zgromadzenia?
Zgromadzenie Braci Albertynów i Zgromadzenie Sióstr Albertynek.
6. Dokończ zdanie: Malarstwo, a zwłaszcza malarstwo o tematyce religijnej stało się dla brata Alberta drogą do Boga.

7. Jakim odznaczeniem prezydent Polski Ignacy Mościcki uhonorował brata Alberta Chmielowskiego? Wskaż właściwą odpowiedź:
a) Virtuti Militari
b) Krzyż Zasługi z Mieczami
c) Wielka Wstęga Orderu Polonia Restituta

8. Kogo przedstawia obraz „ Ecce Homo”? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a)Pana Jezusa
b) św. Pawła
c) św. Piotra

9. Dokończ zdanie: Obraz Ecce Homo jest świadectwem wewnętrznej przemiany Adama Chmielowskiego w brata Alberta.

10. Wskaż trzy charakterystyczne cechy malarstwa św. Brata Alberta:
a) nastrojowość
b) naturalność
c) tematyka wojenna
d) tematyka religijna

11. Jaką tragedię Adam Chmielowski przeżył w wieku 8 lat?
Przeżył śmierć ojca.
12.Do jakiego wydarzenia z Ewangelii nawiązuje obraz „Ecce Homo”?
Do sądu u Piłata.
13.Zaznacz jedną właściwą odpowiedź. Służbę na rzecz ubogich brat Albert uważał za:
a) karę za grzechy
b) formę kultu męki Pana Jezusa
c) pracę wynikającą ze współczucia innym
14. Gdzie i kiedy odbyła się kanonizacja brata Alberta Chmielowskiego?
a) w Krakowie – 1985r.
b) we Lwowie – 1918 r.
c) w Rzymie – 1989 r.
15. Jaki tytuł nosi sztuka nawiązująca do życia św. brata Alberta? Kto jest jej autorem?
Sztuka „Brat naszego Boga” autorstwa św. Jana Pawła II.
16. Co i dla kogo robił św. brat Albert ?Wskaż dwie właściwe odpowiedzi.
a) zakładał szkoły dla dzieci i młodzieży
b) organizował pracę dla bezrobotnych
c) zakładał domy opieki dla sierot, osób starszych i chorych
17. Jaką pamiątkę wręczyła Adamowi Chmielowskiemu matka w chwili śmierci?
Obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej.
18. Jak nazywał się słynny polski malarz,(podaj imię i nazwisko), któremu młody Adam podarował najważniejszą swoją pamiątkę po matce?
Józef Chełmoński
19. Wymień trzy miasta, w których A. Chmielowski studiował malarstwo?
a) Paryż
b) Warszawa
c) Monachium
20.Wstaw odpowiednie wyrazy w miejsce luk.
Oddając się coraz bardziej posłudze ubogim brat Albert stopniowo rezygnował z uprawiania sztuki malarskiej. Karierę malarską poświęcił dla Boga i ludzi.
Suma punktów:

Odpowiedzi do testu.
1. Kiedy i gdzie urodził się św. brat Albert Chmielowski ?Zaznacz właściwą odpowiedź:
a) 20.09.1840 w Krakowie
b) 20.07.1835 we Lwowie
c) 20.08.1845 w Igołomii

2. Jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł uczestnicząc w Powstaniu Styczniowym?
Amputowano mu nogę (na żywca).
3. Jak nazywało się zgromadzenie zakonne, do którego wstąpił 24.09.1880 roku? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a) Franciszkanie
b) Jezuici
c) Karmelici

4. Na jakiej regule oparł założone przez siebie zgromadzenia?
Założone przez siebie zgromadzenia oparł na regule św. Franciszka.
5. Jak nazywają się założone przez św. brata Alberta zgromadzenia?
Zgromadzenie Braci Albertynów i Zgromadzenie Sióstr Albertynek.
6. Dokończ zdanie: Malarstwo, a zwłaszcza malarstwo o tematyce religijnej stało się dla brata Alberta drogą do Boga.

7. Jakim odznaczeniem prezydent Polski Ignacy Mościcki uhonorował brata Alberta Chmielowskiego? Wskaż właściwą odpowiedź:
a) Virtuti Militari
b) Krzyż Zasługi z Mieczami
c) Wielka Wstęga Orderu Polonia Restituta

8. Kogo przedstawia obraz „ Ecce Homo”? Zaznacz jedną właściwą odpowiedź:
a)Pana Jezusa
b) św. Pawła
c) św. Piotra

9. Dokończ zdanie: Obraz Ecce Homo jest świadectwem wewnętrznej przemiany Adama Chmielowskiego w brata Alberta.

10. Wskaż trzy charakterystyczne cechy malarstwa św. Brata Alberta:
a) nastrojowość
b) naturalność
c) tematyka wojenna
d) tematyka religijna

11. Jaką tragedię Adam Chmielowski przeżył w wieku 8 lat?
Przeżył śmierć ojca.
12.Do jakiego wydarzenia z Ewangelii nawiązuje obraz „Ecce Homo”?
Do sądu u Piłata.
13.Zaznacz jedną właściwą odpowiedź. Służbę na rzecz ubogich brat Albert uważał za:
a) karę za grzechy
b) formę kultu męki Pana Jezusa
c) pracę wynikającą ze współczucia innym
14. Gdzie i kiedy odbyła się kanonizacja brata Alberta Chmielowskiego?
a) w Krakowie – 1985r.
b) we Lwowie – 1918 r.
c) w Rzymie – 1989 r.
15. Jaki tytuł nosi sztuka nawiązująca do życia św. brata Alberta? Kto jest jej autorem?
Sztuka „Brat naszego Boga” autorstwa św. Jana Pawła II.
16. Co i dla kogo robił św. brat Albert ?Wskaż dwie właściwe odpowiedzi.
a) zakładał szkoły dla dzieci i młodzieży
b) organizował pracę dla bezrobotnych
c) zakładał domy opieki dla sierot, osób starszych i chorych
17. Jaką pamiątkę wręczyła Adamowi Chmielowskiemu matka w chwili śmierci?
Obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej.
18. Jak nazywał się słynny polski malarz,(podaj imię i nazwisko), któremu młody Adam podarował najważniejszą swoją pamiątkę po matce?
Józef Chełmoński
19. Wymień trzy miasta, w których A. Chmielowski studiował malarstwo?
a) Paryż
b) Warszawa
c) Monachium
20.Wstaw odpowiednie wyrazy w miejsce luk.
Oddając się coraz bardziej posłudze ubogim brat Albert stopniowo rezygnował z uprawiania sztuki malarskiej. Karierę malarską poświęcił dla Boga i ludzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.