X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34808
Przesłano:

Dlaczego Syrenka? Scenariusz zajęć

Magdalena Dudzińska
Scenariusz zajęć Edukacji Wczesnoszkolnej
Blok tematyczny: W świecie baśni i legend
Temat nia: Dlaczego Syrenka?
Cele ogólne:
Uczeń:
• wie czym różni się baśń od legendy
• zna legendę o Warszawskiej Syrence
• zna zasady współpracy w grupie
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• opowiada swoimi słowami o tym, skąd się wzięła Syrenka w herbie Warszawy
• potrafi wykonać estetycznie pracę plastyczną
• wpółpracuje z innymi członkami grupy
Metody pracy:
słowna, oglądowa, wytwórcza, ćwiczebna
Fomy pracy:
zbiorowa, indywidualna jednolita, grupowa zróżnicowana
Środki dydaktyczne:
tekst legendy o Warszawskiej Syrence, krzyżówka, glina rzeźbiarska, folia aluminiowa, brystol ze szkicem syrenki, zużyte bilety ZTM, klej w sztyfcie, kredki,zdjęcia, albumy i fotografie przedstawiające Syrenkę,

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów.
Rozmowa wprowadzająca. N pyta uczniów jaka tematyka była poruszana ostatnio na zajęciach (baśnie), jakie są ulubione baśnie dzieci? (kilka propozycji). N informuje, że dzieci dowiedzą się o czym będzie mowa w dniu dzisiejszym po rozwiązaniu krzyżówki.
Dyżurny rozdaje wcześniej przygotowane krzyżówki, dzieci rozwiązują je w parach.
Wspólne odczytanie hasła "LEGENDA".

2. Zapoznanie z definicją słowa "LEGENDA".
Wskazanie różnic między legendą a baśnią.

Legenda - utwór zawierający część prawdy historycznej (fakty, postać, miejsce) osnutej wokół zdarzeń fantastycznych.

Legenda a baśń
Podobieństwa: elementy fantastyczne, przekazywane pierwotnie z ust do ust a następnie spisane, posiadają morał/ pochwałę pewnych zalet
Różnice:
Legenda zawiera pewną prawdę historyczną (dotyczącą postaci, wydarzenia lub miejsca) - baśń całkowicie zmyślona
Legenda osadzona w konkretnym miejscu / czasie - baśń w nieokreślonej czasoprzestrzeni.

3. Zapoznanie z treścią legendy "Warszawska Syrenka" - głośne czytanie.
Wskazanie elementów legendowych ( fantastyczna postać, akcja dzieje się nad Wisłą),
Dlaczego Syrenka jest godłem Warszawy? - rozmowa kierowana. Próba opowiedzenia treści legendy przez dzieci własnymi słowami.
Pytania pomocnicze:
• Gdzie mieszkała Syrenka?
• Dlaczego ludzie chcieli ją schwytać?
• Co chcieli zrobić z Syrenką?
• Po co rybacy zatkali sobie uszy woskiem?
• W jaki sposób Syrenka wydostała się z niewoli?
• Dlaczego warszawska Syrenka trzyma tarczę i miecz?

Oglądanie wizerunku Warszawskiej Syrenki w książkach, albumach i na zdjęciach. Dzieci dowiadują się, w których miejscach w mieście można ją spotkać.

4. Zabawa ruchowa "To co pływa, to co lata"
N wymienia różne rzeczowniki określając co lata a co pływa. Dzieci mają za zadanie naśladować ruchy latania bądź pływania.
Np. Mucha lata (odpowiedni ruch)
Samolot lata
Smok lata.
Ryba pływa.
Syrena pływa. itd.
Statek pływa.
Następnie N stosuje zmyłki, dzieci maja za zadanie przy fałszywym zdaniu stanąć na baczność. Np. "Pomidor lata." "Rower pływa".

5. Wykonanie pracy plastycznej "Syrenka" - herb i pomnik.
N dzieli klasę na dwie grupy.
• Pierwsza grupa dostaje duży brystol z naszkicowanym wcześniej konturem Syrenki. Dzieci mają za zadanie wykleić zużytymi biletami ZTM obszar ogona, tarczy i miecza. Pozostałe elementy (korpus, twarz, włosy) kolorują kredkami.
• Druga grupa dostaje glinę rzeźbiarską. Po jej wyrobieniu dzieci formują kszałt syrenki (w razie potrzeby z pomocą nauczyciela) a następnie starannie pokrywają rzeźbę folią aluminiową. Na koniec za pomocą patyczków do szaszłyka odrysowują na folii pewne detale (oczy, usta, łuski, fale na włosach itp.)

6. Podsumowanie zajęć.
Wspólne oglądanie wykonanych przez dzieci prac. Powieszenie herbu na ścianie. Krótkie przypomnienie co oznacza syrenka w naszym godle. Zabawa słowno - kreatywna "Co by było, gdyby...". Wszyscy siedzą w kręgu, dzieci po kolei podają pomysł, co by było gdyby historia Syrenki potoczyła się inaczej (gdyby nie została złowiona, uwolniona itp.). Zabawa kończy się, gdy zaczyna brakować pomysłów. Rozmowa podsumowująca. Podziękowanie za wspólną zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.