X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34793

Zajęcia wyrównawcze

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
PLAN PRACY DLA KL 1.
ROK SZKOLNY ...

Celem prowadzonych zajęć jest eliminowanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów przewidzianych w podstawie programowej jako wiadomości i umiejętności konieczne w toku dalszej nauki oraz rozwoju ucznia.

TREŚCI POLONISTYCZNE

1.Analiza i synteza prostych wyrazów. – 1h
2.Ćwiczenia w czytaniu głośnym. – 2h
3.Analiza i synteza wyrazów , ćwiczenia w czytaniu. – 1h
4.Ćwiczenia usprawniające dzielenie wyrazów na głoski.– 1h
5.Ćwiczenia utrwalające pisownię wielkiej litery w imionach ludzi i zwierząt oraz na początku zdania. – 1h
6.Ćwiczenia w czytaniu wyrazów i zdań. – 1h
7.Ćwiczenia utrwalające znajomość samogłosek. – 1h
8.Utrwalenie znajomości spółgłosek. Układanie i pisanie wyrazów i zdań. – 2h
9.Ćwiczenia w rozpoznawaniu zdań: oznajmujących, pytających i rozkazujących. – 1h
10.Utrwalenie pisowni wyrazów z "u" , "ó"- tekst z lukami. – 1h
11.Układanie zdań z rozsypani wyrazowej - pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi . – 1h
12.Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. – 2h
13.Ćwiczenia utrwalające pisowni wyrazów z "rz" , "ż". – 1h
14.Ćwiczenia zmierzające do osiągnięcia płynności ~ ,poprawności i wyrazistości czytania głośnego. – 1h
15.Rzeczownik. Zgodność form czasownika i rzeczownika w liczbie. – 1h
16.Czasowniki jako wyrazy oznaczające czynności. Liczba pojedyncza i mnoga czasowników. – 1h
17.Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi i ich analiza. – 1h

TREŚCI MATEMATYCZNE

1.Przeliczanie elementów w zbiorach i porównywanie zbiorów -liczenie w zakresie 10. – 1h
2.Klasyfikacja zbiorów ze względu na przeznaczenie i przeliczanie ich. – 1h
3.Ćwiczenia w dodawaniu i porównywaniu liczb. – 1h
4.Dodawanie i porównywanie liczb w zakresie 10. – 1h
5.Porównywanie :mniej-więcej ,określenia: mniej-mniejsze ,więcej- większe. – 1h
6.Przeliczanie elementów w zakresie 10 -liczba a cyfra. – 1h
7.Rozkład liczby na składniki typu : 4=3+1. – 1h
8.Liczebniki porządkowe od pierwszego do dziesiątego. – 1h
9.Liczenie pieniędzy : złote i grosze. – 1h
10.Mierzenie długości: cm – 1h
11.Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20. – 2h
12.Rozwiązywanie zadań z treścią dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. – 1h
13.Gry matematyczne- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. – 1h
14.Dodawanie liczb w zakresie 20 - przemienność dodawania. – 1h
15.Działania na liczbach w zakresie 20 - układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. – 1h

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.