X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34786
Przesłano:
Dział: Artykuły

Wskazania do rewalidacji dziecka z upośledzeniem w stopniu lekkim

WSKAZANIA DO REWALIDACJI

Ze względu na znaczne deficyty wiedzy należy bardziej skierować działania na przezwyciężenie trudności w opanowaniu właściwych dla wieku sprawności pisania, czytania czy liczenia. Ważne jest też rozwijanie funkcji poznawczych x takich jak spostrzegawczość, skupianie uwagi czy logicznego myślenia.
Usprawnianie manualne, usprawnianie grafomotoryki i wiadomości matematycznych będą głównym celem zajęć korekcyjno –kompensacyjnych i wyrównawczych języka polskiego i matematyki. Ważne jest tu dostosowanie wymagań edukacyjnych, form i metod pracy do możliwości ucznia, każdorazowo dostosowywana ilość czasu do specyfiki danego zadania (zwiększanie ilości czasu na samodzielne wykonanie pracy lub taka sama ilość czasu, jaki mają inni uczniowie, ale mniej zadań, stosowanie pytań pomocniczych).
Ze względu na wolne tempo pisania każdorazowo należy zaznaczyć w książce, zapisać lub dać uczniowi do wklejenia najważniejsze pojęcia związane z daną jednostką lekcyjną.
Należy informować również rodziców o konieczności opanowania określonej partii materiału, przeczytania tekstu, fragmentu lektury itp. W trakcie pracy dydaktycznej angażować x częściej w czynności praktyczne, manipulacyjne -należy bazować na materiale poglądowym, pokazie, przykładzie, obrazach, eksponatach itp. przy tematach przekrojowych pomóc w tworzeniu wyraźnego schematu analizy poprzez zadawanie dodatkowych pytań naprowadzających, pomagać w porządkowaniu wiadomości, wyciąganiu wniosków, czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie lub podzielić na fragmenty oraz w matematyce poprzez możliwość większej ilości ćwiczeń i praktycznych doświadczeń.
Zajęcia socjoterapeutyczne będą kluczowe w rewalidacji x. System motywacji, relacje z rówieśnikami stanowią dla chłopca ogromny problem.
Kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do podejmowanych działań, wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów pojawiających się w codziennym życiu, dbałość o prawidłowe relacje w zespole, wdrażanie do autokontroli własnego zachowania to wszystko musi być celem zajęć socjoterapeutycznych tego konkretnego ucznia. Zajęcia powinny nie tylko wzmacniać umiejętności, ale również poczucie własnej wartości czy przezwyciężanie krytyki oraz rozładowanie napięć emocjonalnych i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Socjoterapia ma dawać poczucie sukcesu, wskazywać korzyści wynikających z właściwych poprawnych relacji międzyludzkich. Myślę, że bardzo skuteczne byłoby zastosowanie do pracy z x muzykoterapii.
Chłopiec w swoich mocnych stronach ma aktywność muzyczną i w tej dziedzinie czuje się pewnie, co jest dodatkowym atutem. Muzykoterapia to metoda, która pozwala wyciszyć negatywne zachowania, potrafi pobudzić do działania, a także sprawić, że przeżycia staną się mniej dokuczliwe. Dzieci szczególnie w młodszym wieku chętnie wyrażają własne uczucia za pomocą muzyki i śpiewu. W socjoterapii można, więc dobierać piosenki uwzględniając temat zajęć, jak też korzystać z elementów muzykoterapii. W nieco starszej grupie dziecięcej wydawanie różnorodnych dźwięków z wykorzystaniem dostępnych przedmiotów (łyżki, stołki, tupanie nogami, klaskanie, artykułowanie dźwięków itd.) w ustalonym rytmie spotyka się z niezwykle przychylnym przyjęciem.
Ważne będzie również uczenie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych. Przydzielanie dodatkowych zadań, dyżurów na miarę możliwości chłopca, tak, aby zapewnić potrzebę ruchu i zniwelować negatywną aktywność na lekcji.
W trakcie zajęć x powinien być ustawicznie wdrażany do autokontroli swoich zachowań.
Zajęcia mają podtrzymywać motywację ucznia do nauki oraz dobre relacje z rodzicami.
Niezbędne jest również obcięcie większym wsparciem rodziców x. Porady, konsultacje indywidualne, instruktaż, warsztaty- Np.„Szkoła dla rodziców”, Szkolenia -zgodnie z ofertą PPP lub innych placówek w celu wyjaśnienie istoty upośledzenia umysłowego oraz odpowiedzialnego wychowania, przyuczania dziecka od obowiązków i prac domowych. Takie zajęcia byłyby cenną wskazówką jak rozwijać dziecko społecznie, stosować konsekwencje wychowawcze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.