X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34653
Przesłano:

O źródle, z którego im więcej się weźmie wody, tym więcej jej napływa. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V z elementami Oceniania Kształtującego

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V B

Data: 7.02.2017 r.
Nauczyciel: Dorota Apanasewicz
Temat: O źródle, z którego im więcej się weźmie wody, tym więcej jej napływa.
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Uczniowie znają treść wybranych baśni oraz cechy gatunkowe.
Cele lekcji wynikające z podstawy programowej:
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:
Uczeń:
1. Określa temat i główną myśl tekstu (I 1.2).
2. Identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (I 1.3).
3. Wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte) (I 1.7).
4. Rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi (I.1.8).
5. Wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (I 1.9).
Analiza i interpretacja tekstów kultury:
Uczeń:
1. Dostrzega swoistość artystyczną dzieła (II 2.1).
2. Identyfikuje baśń, bajkę (II 2.10).
3. Odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym (II 3.1).
4. Samodzielnie formułuje przesłanie baśni (II 3.2).
5. Odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (II 4).
Tworzenie wypowiedzi:
Uczeń:
1. Tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach- związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury (III 1.1).
2. Dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu (III 1.2).
Cel sformułowany w języku ucznia: Usystematyzuję wiedzę dotyczącą baśni.
Kryteria sukcesu:
1. Potrafię podać typowe cechy baśni na przykładzie ,,Śpiącej królewny”.
2. Określam świat przedstawiony w utworze Henryka Sienkiewicza pt. ,,Bajka”.
3. Umiem wskazać podobieństwa i różnice między przeczytanymi utworami.
4.Potrafię zinterpretować mądrości wygłaszane przez królową wróżek.
5. Formułuję przesłanie baśni.
Pytanie kluczowe: Czego uczą nas baśnie?
Materiały i pomoce dydaktyczne: podręcznik ,,Między nami”, baśnie Charles’a Perrault, schematy dla uczniów do uzupełnienia, kartki z wzorcowymi życzeniami, patyczki z imionami, patyczki ze zdaniami podsumowującymi, klepsydra, kostka metodyczna dobry początek.
Przebieg lekcji (metody i aktywności):
Wprowadzenie:
1. Powitanie, czynności organizacyjne.
2. Pytanie wprowadzające do lekcji: Jakimi 3 cechami lub rzeczami chcielibyście jako niemowlęta być obdarowani przez wróżki? (Runda bez przymusu).
Rozwinięcie:
1. Zapisanie tematu lekcji.
2. Podanie celu lekcji w języku ucznia oraz kryteriów sukcesu.
Pytanie na dobry początek- użycie kostki metodycznej, nabudowanie nowej wiedzy na wiedzy już posiadanej. Rozmowa w parach (oczekiwanie na odpowiedź z użyciem klepsydry). Odpowiedź na pytanie (zasada niepodnoszenia rąk).
3. Czytanie baśni pt. ,,Śpiąca królewna” Charlesa Perrault’a oraz podanie na jej podstawie typowych cech baśni.
4. Zapoznanie z utworem ,,Bajka” Henryka Sienkiewicza, ustalenie elementów świata przedstawionego.
5. Wskazywanie podobieństw i różnic między baśnią ,,Śpiąca królewna” a ,,Bajką” Henryka Sienkiewicza.
6. Ustalenie czym została obdarowana księżniczka w ,,Bajce” , uzupełnienie wypowiedzenia z podręcznika.
7. Analizowanie i interpretowanie słów królowej wróżek. Ustalanie odpowiedzi w parach. Przedstawienie rozwiązania schematu.
Zapisanie przykładów możliwego zachowania osoby kierującej się dobrocią serca.
7. Interpretowanie słów ,, Dobroć jest jak źródło, z którego im więcej wody wyczerpiesz, tym więcej ci jej napłynie”- formułowanie przesłania baśni.
8. Wskazywanie cech baśni w analizowanym utworze (uzupełnienie tabeli).
9. Polecenie wykonania zadania domowego - redagowanie życzeń, w których będzie nawiązanie do słów królowej wróżek.
Podsumowanie:
1. Odpowiedź na pytanie kluczowe.
2. Przypomnienie celu i kryteriów sukcesu; odpowiedź na zdania podsumowujące zapisane na patyczkach.
Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty? Technika głosowania.
3. Pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.