X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34590
Przesłano:

Scenariusz zajęć tanecznych - aerobic - nauka układu

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TANECZNYCH
DLA KLAS IV – VI

Nauczyciel: Izabella Waszak

Data: 16.03.2015 r.

Rodzaj zajęć: zajęcia taneczne dla klas IV - VI

TEMAT: AEROBIC – nauka układu tanecznego przy muzyce.

Podstawa programowa (Podstawa programowa z komentarzami, Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum):
• Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport
• Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej
• Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych
Uczeń:
1.4) ocenia własną postawę ciała
6.1) wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki
6.2) wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece.

Cele ogólne:
• neutralizowanie stresu,
• zapobieganie występowaniu szeregu chorób i dolegliwości,
• regenerowanie (odnawianie) siły fizyczne i psychiczne,
• kształtowanie osobowości (charakteru), ,
• integrowanie się,
• podniesienie swojej motywacji do zajęć ruchowych,
• zwiększenie umiejętności dostosowania ruchów ciała do muzyki,
• rozwijanie wyczucia rytmu,
• rozwijanie poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Cele operacyjne w zakresie:

Umiejętności, uczeń:
- umie dostosować ruch do muzyki
- umie wykonać podstawowe kroki (step touch, step out, grapevine, heel
back, v step)
- umie łączyć poszczególne kroki w jedną całość wraz z pracą ramion
- potrafi wykonać i powtórzyć układ choreograficzny

Wiadomości, uczeń:
- zna komendy i nazewnictwo podstawowych kroków
- zna ćwiczenia kształtujące mięśnie ud, brzucha i pośladków
- zna ćwiczenia kształtujące mięśnie ramion
- dostrzega pozytywną rolę muzyki na lekcjach wychowania fizycznego

Sprawności, uczeń:
- rozwinie siłę mięśni nóg i pośladków
- wzmocni siłę mięśni ramion i brzucha
- poprawi kondycję i rozwinie koordynację ruchową przy muzyce

Wychowawczym, uczeń:
- doceni zdrowotne walory aktywności ruchowej
- przyjmie prawidłową postawę ciała podczas ćwiczeń
- współuczestniczy w organizacji zajęć

NaCoBeZu:
- poprawność wykonywanych kroków,
- wykonywanie ćwiczeń w rytm muzyki,
- znajomość nazewnictwa poznanych ćwiczeń aerobiku.
- efektywność pracy w grupie,
- samodzielne powtórzenie poznanego układu tanecznego.

Formy pracy:
- indywidualna, zbiorowa.

Metody pracy:
- naśladowcza – ścisła
- odtwórcza

Środki dydaktyczne:
Odtwarzacz CD, płyty z muzyką do zajęć aerobiku, materace, tekst relaksacyjny.

Czas trwania zajęć: 60 minut
Wiek uczestników: uczniowie z klas IV – VI
Liczba ćwiczących: 11 uczniów
Miejsce: sala gimnastyczna

Przebieg zajęć:

CZĘŚĆ LEKCJI ZADANIA SZCZEGÓŁOWE UWAGI O
REALIZACJI
1.CZĘŚĆ WSTĘPNA
(18 min):
- zorganizowanie
grupy
- motywacja
- rozgrzewka
(przygotowanie
organizmu do
wysiłku)

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA
(32 minuty):
- powtórzenie układu
z poprzednich zajęć
- nauka poszczególnych
Kroków nowego układu
- łączenie kroków
w całość
- doskonalenie
układu ćwiczeń

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA
(10 minut):
- uspokojenie
organizmu po
wysiłku
- stretching przy muzyce

- zadanie domowe

- czynności
organizacyjno -
porządkowe 1. Zbiórka w siadzie skrzyżnym
2. Powitanie
3. Sprawdzenie gotowości uczniów do zajęć
4. Podanie tematu zajęć. Zapoznanie uczniów z celem zajęć. Czego i poco się uczymy?
5. Zachęcenie do udziału w zajęciach
6. Pogadanka na temat ogólnego znaczenia pojęcia fitness

1. Marsz w miejscu:
1-8 PN marsz, wymach RR
z dołu w górę (wdech – wydech)
1-8 PN marsz, skłony głowy
w P i L
2. Step - out (szeroki rozkrok
i akcent z dotykaniem podłoża palcami stóp):
1-8 krążenia barków w tył
1-8 krążenia barków na przemian w tył
(PB, LB)
1-8 krążenia RR (na zewnątrz przed sobą)
1-8 krążenia RR (do wewnątrz przed sobą)
1-8 wymachy RR na przemian (PR, LR) z boku w przód
1-8 wymachy RR (obu jednocześnie) z boku w przód)
1-8 wymachy RR na przemian (PR, LR) z boku w górę
1-8 wymachy RR (obu jednocześnie) z boku w górę
3. Step – touch (krok dostawny):
1-8 wyrzut RR (obu jednocześnie) góra, dół
1-8 wyrzut RR na przemian (PR, LR) góra, dół
1-8 wyrzut RR (obu jednocześnie) w przód
1-8 wyrzut RR (obu jednocześnie) w górę
1-8 ugnij RR na wysokości klatki piersiowej na 1-2, na 3-4 wymach RR na boki
1-8 klaśnij w dłonie przed sobą
1-8 klaśnij w dłonie za plecami
1-8 akcent łokieć - kolanko (PŁ – LK,LŁ – PK) naprzemiennie
1-8 akcent dłoń – pięta (PD – LP, LD –PP)

Uczniowie prezentują wyuczony taniec z poprzednich zajęć.
1-8 PN heel – back
1-4 PN grapevine
1-4 LN grapevine
1-8 PN step touch po kwadracie,
wymach RR na przemian w bok, w górę
1-4 PN V step przód
1-4 PN V step tył (A step)
1-8 LN heel – back
1-4 LN grapevine
1-4 PN grapevine
1-8 LN step touch po kwadracie,
wymach RR na przemian w bok, w górę
1-4 LN V step przód
1-4 LN V step tył (A step)
Powtarzaj na prawą i lewą stronę aż do opanowania
Zamiana prowadzącej
z nauczyciela na uczennicę/ucznia.

1. Siad rozkroczny, skłon tułowia w bok, przedramię oprzeć na podłodze, drugie
ramię nad głową, wytrzymać
2. Siad prosty, ugięcie PN
w kolanie i postawienie nogi
na podłodze na zewnątrz lewego kolana, skręt tułowia
w prawo i przyciągnięcie prawego kolana do klatki piersiowej, wytrzymaj
3. Siad klęczny, pośladki na piętach przesuwamy
tułów do przodu, RR w przód, nie odrywając pięt od pośladków
4. Leżenie przodem, podpór na
przedramionach - unoszenie klatki piersiowej w górę
5. Leżenie na materacach
w wygodnej dla siebie pozycji. Wykonywanie poleceń podawanych przez nauczyciela.

Zbiórka w siadzie skrzyżnym:
- podsumowanie zajęć
- N wyróżnia grupę dziewcząt aktywnych podczas zajęć.
- N omawia zadanie domowe

Porządkowanie sali po zajęciach. Siad skrzyżny do N

Prowadzenie dialogu z Nauczycielem (element nauczania kształtującego)
Fitness to zdrowy styl życia, dbałość o zdrowie(w ujęciu
szerokim – dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne), moda
na zdrowie, dbałość o urodę
i harmonijną budowę
ciała, szacunek do własnego
organizmu i jego potrzeb, wreszcie sport.

Rozsypka (szachownica)
przodem do N.
Ćwiczenia przygotowujące
organizm do wysiłku,
rozgrzewające
mięśnie NN, RR i pośladków

Nauka fragmentami, które
połączone w całość tworzą układ choreograficzny

Muzyka spokojna.
Demonstrowanie
przez N ćwiczeń
oddechowo -
rozciągających

Muzyka relaksacyjna. N czyta tekst ćwiczenia relaksacyjnego a uczniowie wykonują podane w nim polecenia.

Element nauczania kształtującego

Element nauczania kształtującego

BIBLIOGRAFIA
1. Bożena Bednarzowa, Maria Młodzikowska , „ Tańce, Rytm, Ruch, Muzyka” Warszawa 1983
2. B. Sajda, Aerobik jako doskonała forma rekreacji dla dziewcząt, Lider
3. L. Kadłubowska, Aerobik na lekcjach wf, „ Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr 2/2004

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.