X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34588
Przesłano:

Zajęcia taneczne hip-hop - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TANECZNYCH
DLA KLAS IV – VI

Nauczyciel: Izabella Waszak

Data: 26.10.2015 r.

Rodzaj zajęć: zajęcia taneczne dla klas IV - VI

TEMAT: Taniec nowoczesny – doskonalenie układu tanecznego
w rytmie hip-hop.

Podstawa programowa (Podstawa programowa z komentarzami, Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum):
• Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport
• Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej
• Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych
Uczeń:
1.4) ocenia własną postawę ciała
6.1) wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki
6.2) wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece.

Cele ogólne:
• poznanie kroków i elementów tanecznych hip-hopu,
• połączenie kroków w układ taneczny,
• zwiększenie umiejętności dostosowania ruchów ciała do muzyki,
• rozwijanie wyczucia rytmu,
• rozwijanie poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Cele operacyjne w zakresie:

• Umiejętności, uczeń:
- umie dostosować ruch do muzyki
- umie wykonać podstawowe kroki (step touch, step out, grapevine, heel
back, v step, A step)
- umie łączyć poszczególne kroki w jedną całość wraz z pracą ramion
- potrafi wykonać i powtórzyć układ choreograficzny

• Wiadomości, uczeń:
- przekazanie informacji o tańcu hip-hop,
- dostrzega pozytywną rolę muzyki na zajęciach.

• Sprawności, uczeń:
- rozwinie i wzmocni siłę mięśni całego ciała,
- poprawi kondycję i rozwinie koordynację ruchową przy muzyce.

• Wychowawczym, uczeń:
- współpracuje w grupie,
- doceni zdrowotne walory aktywności ruchowej,
- kształtuje nawyk dbania o swoje zdrowie,
- współuczestniczy w organizacji zajęć.

NaCoBeZu:
- poprawność wykonywanych kroków,
- wykonywanie ćwiczeń w rytm muzyki,
- znajomość nazewnictwa ćwiczeń wykorzystanych podczas rozgrzewki (elementy aerobiku)
- efektywność pracy w grupie,
- samodzielne powtórzenie poznanego układu tanecznego.

Formy pracy:
- indywidualna, zbiorowa.

Metody pracy:
- pogadanka
- pokaz
- naśladowcza – ścisła

Środki dydaktyczne:
Odtwarzacz CD, płyty CD, sprzęt multimedialny, internet, pieczątki.

Czas trwania zajęć: 60 minut
Wiek uczestników: uczniowie z klas IV – VI
Liczba ćwiczących: 12 uczniów
Miejsce: sala nr 13, korytarz szkolny.

Przebieg zajęć:
1.CZĘŚĆ WSTĘPNA
(18 min):
• zorganizowanie
grupy
• motywacja
1. Zbiórka w siadzie skrzyżnym
2. Powitanie.
3. Sprawdzenie gotowości uczniów do zajęć.
4. Podanie tematu zajęć. Zapoznanie uczniów z celem zajęć. Czego i poco się uczymy?
5. Zachęcenie do udziału w zajęciach
6. Pogadanka na temat historii, pochodzenia i charakteru tańca Hip-hop. Wyświetlenie przykładowych układów tanecznych hip-hopu.
Prowadzenie dialogu z Nauczycielem (element nauczania kształtującego)
Hip-hop jest formą nowoczesnego tańca, który opiera się na ruchach w wolnym stylu. Historia tańca jest krótka, miał on swoje początki 25 lat temu. Był głównie sposobem artystycznego wyrażania siebie. Kultura i taniec hip-hopowy rozwinęły się na ulicach i w klubach. Ten rodzaj tańca zaliczany jest obecnie do tańców afro amerykańskich. Najważniejszą rzeczą podczas nauki tego tańca jest wyczucie rytmu.

• rozgrzewka (przygotowanie
organizmu do wysiłku)

1. Marsz w miejscu:
1-8 PN marsz, wymach RR
z dołu w górę (wdech – wydech)
1-8 PN marsz, skłony głowy
w P i L
2. Step - out (szeroki rozkrok
i akcent z dotykaniem podłoża palcami stóp):
1-8 krążenia barków w tył
1-8 krążenia barków na przemian w tył
(PB, LB)
1-8 krążenia RR (na zewnątrz przed sobą)
1-8 krążenia RR (do wewnątrz przed sobą)
1-8 wymachy RR na przemian (PR, LR) z boku w przód
1-8 wymachy RR (obu jednocześnie) z boku w przód)
1-8 wymachy RR na przemian (PR, LR) z boku w górę
1-8 wymachy RR (obu jednocześnie) z boku w górę
3. Step – touch (krok dostawny):
1-8 wyrzut RR (obu jednocześnie) góra, dół
1-8 wyrzut RR na przemian (PR, LR) góra, dół
1-8 wyrzut RR (obu jednocześnie) w przód
1-8 wyrzut RR (obu jednocześnie) w górę
1-8 ugnij RR na wysokości klatki piersiowej na 1-2, na 3-4 wymach RR na boki
1-8 klaśnij w dłonie przed sobą
1-8 klaśnij w dłonie za plecami
1-8 akcent łokieć - kolanko (PŁ – LK,LŁ – PK) naprzemiennie
1-8 akcent dłoń – pięta (PD – LP, LD –PP)

Rozsypka (szachownica)
przodem do N.
Ćwiczenia przygotowujące
organizm do wysiłku,
rozgrzewające
mięśnie całego ciała,NN, RR

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA
(32 minuty):
• powtórzenie kroków
poznanych na poprzednich zajęciach
• łączenie kroków
w całość
• doskonalenie
układu w rytmie hip-hopu

Powtórzenie poszczególnych części układu bez pracy rąk. Łączenie kroków wraz
z ruchami rąk.
Praca nad poszczególnymi elementami układu.
Doskonalenie całego układu w rytmie hip-hopu.
Zamiana prowadzącej
z nauczyciela na uczennicę/ucznia.
Nauka fragmentami, które
połączone w całość tworzą układ choreograficzny. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonywanych ćwiczeń w razie potrzeby pomaga poprawnie wykonać (indywidualizacja nauczania).

Uczniowie ćwiczą wraz
z prowadzącym uczniem (ocenianie kształcące) sprawdzają przy tym poprawność wykonywanych przez siebie ćwiczeń w rytm muzyki (element nauczania kształcącego - samoocena).

3.CZĘŚĆ KOŃCOWA
(10 minut):
• uspokojenie
organizmu po wysiłku
• stretching przy muzyce

1. Siad rozkroczny, skłon tułowia w bok, przedramię oprzeć na podłodze, drugie
ramię nad głową, wytrzymać
2. Siad prosty, ugięcie PN
w kolanie i postawienie nogi
na podłodze na zewnątrz lewego kolana, skręt tułowia
w prawo i przyciągnięcie prawego kolana do klatki piersiowej, wytrzymaj
3. Siad klęczny, pośladki na piętach przesuwamy
tułów do przodu, RR w przód, nie odrywając pięt od pośladków
4. Leżenie przodem, podpór na
przedramionach - unoszenie klatki piersiowej w górę
5. Uspokojenie oddechu
w pozycji pionowej z wymachami ramion.

Zbiórka w siadzie skrzyżnym:
- podsumowanie zajęć,
- N wyróżnia grupę uczniów aktywnych podczas zajęć.
N omawia zadanie domowe

Porządkowanie miejsca po zajęciach.
Muzyka spokojna.
Demonstrowanie
przez N ćwiczeń
oddechowo -
rozciągających

BIBLIOGRAFIA
1. Bożena Bednarzowa, Maria Młodzikowska , „ Tańce, Rytm, Ruch, Muzyka” Warszawa 1983
2. B. Sajda, Aerobik jako doskonała forma rekreacji dla dziewcząt, Lider
3. L. Kadłubowska, Aerobik na lekcjach wf, „ Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr 2/2004
4. Dorota Olex-Mierzejewska „Fitness-teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć” Katowice 2002
5. Strona internetowa – www.portal.abczdrowie.pl/kroki-taneczne-hip-hop

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.