X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34540

Lekcja edukacji przyrodniczej "Czyj to trop?"

Konspekt lekcji „Czyj to trop?”
przeprowadzonej w klasie I A przez Danutę Czubalską
Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń:
• zna cechy wybranych zwierząt
• zna i odróżnia charakterystyczne tropy i ślady jakie pozostawiają wybrane gatunki zwierząt,
• zna środowisko życia omawianych gatunków,
• wie jak wyglądają interesujące uczniów na zajęciach zwierzęta.

b) Umiejętności
Uczeń:
• potrafi rozpoznać tropy wybranych zwierząt
• potrafi określić gdzie najczęściej obserwujemy tropy ssaków.
• zna literę ś
c) Postawy
Uczeń:
• jest zaangażowany w wykonywanie poleceń,
• rozumie potrzebę umiejętnego rozpoznawania tropów zwierzą w poznawaniu ich życia,
• jest wrażliwy na piękno przyrody,
• rozumie konieczność ochrony przyrody .
2. Metody pracy
• słowne
• rozmowa
• pogadanka,
• praca z tekstem,
• gra dydaktyczna – „Czyj to trop”?,
2.Forma pracy
• Indywidualna jednolita,
• Indywidualna zróżnicowana
• Zbiorowa jednolita.
Praca w grupie
3. Środki dydaktyczne
ilustracje tropów i śladów zwierząt, ilustracje zwierząt, karta pracy, podręcznik, rozsypanka
Przebieg zajęć;
1. Przywitanie
- Witam wszystkich którzy lubią wiosnę
- Witam wszystkich którzy lubią zwierzęta
2. Zapoznanie z tematem lekcji poprzez zagadkę.

3. Rozmowa kierowana:
- Co to są tropy?
- Co to są ślady?
- Kiedy najłatwiej szukać śladów i tropów zwierząt? ( na śniegu, w błocie, miękkim podłożu)

4. Zabawa dydaktyczna „ Czyj to trop”?,
Oglądanie śladów i tropów zwierząt
- Jakie zwierzęta są na ilustracjach?
- Jak myślicie do kogo należą pozostawione ślady?

1- Sarna – kopyta
2- Dzik - racice
3- Kot – pazury
4- Lis – łapy
5- Sroka – pazury
6- Wróbel – małe pazurki

5. Praca indywidualna zróżnicowana
Układanie zdań z rosypanki wyrazowej- czytanie zdań
W lesie lis zostawił ślady.
To ślady lisa.

6. Praca z książką Czytam i piszę cz. 3 str. 33
Czytanie przez dzieci polecenia.
Oglądanie śladów zwierząt. Wyszukiwanie naklejek, dopasowanie do odpowiednich śladów, naklejanie , czytanie wyrazów na naklejkach.
- Kto zostawił te ślady?
Przepisywanie wyrazów umieszczonych na naklejkach po przecinku.
Przypomnienie zapisu imion (wielką litera).

7. Zabawa ruchowa w kole :
- Idą słonie, skrada się lis, brodzi bocian, skacze kangur

8. Zabawa „Zostawiamy ślady” – odrysowanie śladów swoich stóp, wycinanie i układanie litery Ś na dywanie.

9. Odbijanie śladu linii papilarnych palca na kartce.
- Co to są linie papilarne?

10. Podsumowanie zajęć
- Czego dowiedzieliśmy się na dzisiejszej lekcji?

11. Zakończenie zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.