X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34509
Przesłano:

Z biegiem Wisły. Warszawa - scenariusz zajęć

Blok tygodniowy: Z biegiem Wisły.
Temat: Warszawa

Cele lekcji:

PODSUMOWANIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ WARSZAWY.

Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem krótki tekst,
- uzupełnia luki w tekście z zachowaniem logiki treści,
- utrwala nazwy zabytków Warszawy,
- wyciąga wnioski i podsumowuje poznane treści dotyczące Warszawy- stolicy Polski,
- stosuje się do ustalonych w klasie zasad pracy,

Cele sformułowane w języku ucznia:

Na dzisiejszej lekcji będziesz :
- wykorzystywał poznaną wiedzę o Warszawie podczas pracy z tekstem,
- utrwalał nazwy poznanych zabytków Warszawy,
- rozważał jakie miejsce warto wybrać do zwiedzenia w stolicy,

NaCoBeZu
Będę zwracała uwagę na:
- prawidłowe wskazywanie nazw prezentowanych zabytków,
- odpowiednie dopasowanie informacji w tekście,
- argumentowanie wyboru miejsca do zwiedzenia podczas klasowej wycieczki,

PYTANIE KLUCZOWE:

Co chciałbym zobaczyć będąc na wycieczce w Warszawie?

METODY NAUCZANIA:
- pogadanka, dyskusja
- praktyczna (ćwiczeniowa) – karty pracy

FORMY PRACY:
- praca indywidualna
- praca w parach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karty pracy,
- rzutnik multimedialny i laptop,
- fotografie zabytków Warszawy,
- aplikacja „Kahoot-Warszawa”
- 4 kolorowe kubeczki,
- kolorowe karty ABCD,

Przebieg lekcji:

1. Praca z całą klasą – podanie celów lekcji w języku ucznia.

Wstęp do lekcji:
- Odgadnięcie tematu zajęć w formie quizu matematycznego, hasło „WYCIECZKA DO WARSZAWY”
- przypomnienie kryteriów oceniania zadań z treścią na podstawie rozwiązanego zadania – NaCoBeZu,

2. Każdy z uczniów otrzymuje kartę pracy z pytaniem kluczowym oraz notatką dotyczącą poznanych wiadomości. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie notatki- decyzje można skonsultować w parze. Kolorowymi kubeczkami, dzieci sygnalizują wykonanie zadania (Załącznik 1).

3. Głośne odczytanie tekstu i wklejenie brakujących słów.

4. Wykonanie prostej ilustracji prezentującej zabytek/miejsce, które najbardziej zainteresowało uczniów i koniecznie powinno znaleźć się w planie wycieczki
- prezentacja zadań- zawieszenie propozycji.

5. Monitorowanie zajęć- na bieżąco poprzez dostrzeganie wysiłku uczniów, doceniani go,
pochwała, stosowanie za bieżąco informacji zwrotnej.

6. Szybki quiz „Kahoot” sprawdzający opanowanie nazw zabytków Warszawy
- „kubeczkowe głosowanie”

7. Ewaluacja lekcji przy użyciu kolorowej kostki.

Wspieranie uczniów poprzez czuwanie nad prawidłowym przebiegiem ich pracy, motywowanie, zachęcanie do pracy, dostrzeganie i docenianie wysiłku ucznia, stosowanie na bieżąco informacji zwrotnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.