X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34491
Przesłano:
Dział: Internat

Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych. 11 listopada - co to za dzień? - wykonanie kotylionu

Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych
Temat zajęć : 11 listopada – co to za dzień? - wykonanie kotylionu.

Nauczyciel: Renata Kulik
Data obserwacji; 10.11.2016r.
Obserwatorzy:
Cel obserwacji: Dydaktyczno - doskonaląca
Typ zajęć: Zajęcia świetlicowe.
Temat zajęć : 11 listopada – co to za dzień? -wykonanie kotylionu.

Cel ogólny :
• kształtowanie właściwego stosunku do dziejów Polski.
• rozwijanie umiejętności artystycznych,
• wzbogacanie słownika dzieci o nowe pojęcia- kotylion.
Cele szczegółowe:
Operacyjne:
• Uczeń wie, jakie święto obchodzimy 11 listopada.
• Uczeń wie, co to jest Mazurek Dąbrowskiego.
• Uczeń potrafi udzielać odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego tekstu.
• Uczeń potrafi zaśpiewać hymn państwowy.
Wychowawcze:
• budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych,
• zapoznanie z barwami flagi narodowej,
• wzbogacanie słownika dzieci o nowe pojęcia.
• doskonalenie sprawności manualnej,
• wdrażanie dzieci do zachowania ładu i porządku podczas zajęć.
Forma pracy : - indywidualna, - zespołowa,
Metody pracy:
• burza mózgów
• podająca – wyjaśnienie, rozmowa,
• pokazowa,
• praktycznego działania.
Pomoce dydaktyczne :
• klej,
• karton biały i czerwony.
• nożyczki,
• linijka,
• ołówek,
• magnetofon i nagranie Mazurka Dąbrowskiego
• tekst opowiadania Bohdana Wróblewskiego 11 listopada dla każdego ucznia

Zgodność z podstawą programowa.
Zgodność z planem pracy internatu.

Autoanaliza:
- Uczniowie zostali zapoznani z tematem oraz z celami zajęć.
- Cele zajęć zostały zrealizowane w całości.
- Metody oraz formy pracy zostały dostosowane do możliwości uczniów i potrzeb realizacji
Celów.
- Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach , chętnie angażowali się w pracę, słuchali
nauczyciela, w sposób prawidłowy wykonywali polecenia, inicjowali działania.
- Została zastosowana zasada stopniowania trudności.
- Nauczyciel dokonał ewaluacji zajęć .
- Czas zajęć wykorzystany optymalnie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.