X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34478
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Znam historię swojego miasta - Katowice. Konspekt zajęć

Konspekt zajęć w przedszkolu
Przygotowała: Amelia Walotek nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach
Grupa wiekowa: 5-latki
Temat: Znam historię swojego miasta- Katowice

Obszary podstawy programowej:
1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
3.Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
4.Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
9.Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
10.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
Cele ogólne:
Dzieci znają i są dumne z historii swojego miasta- Katowice
Znają wygląd i potrafią opisać wybrane miejsca w Katowicach
Odgrywają Legendę o Skarbniku

Cele operacyjne (dziecko):
uważnie słucha treści legendy i potrafi się wypowiedzieć na jej temat
zna elementy historii miasta Katowice
potrafi wykonać kukiełkę do odegrania inscenizacji na temat legendy związanej z Katowicami
potrafi wypowiadać się całymi zdaniami,
prawidłowo przestrzega umów obowiązujących podczas zajęć,
wykonuje polecenia nauczycielki
wie, czym jest gwara śląska i potrafi wypowiedzieć niektóre słowa
Metody:
- oparte na aktywności dziecka: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń - oparte na aktywności nauczyciela: pogadanka, pokaz, obserwacja, zadawanie pytań, , śpiew, pochwała.
Formy organizacji: indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne:
ilustracje do legendy, papier tablicowy, podpisy, zdjęcia wybranych miejsc z Katowic, nagranie legendy o Skarbniku, materiały plastyczne potrzebne do wykonania kukiełek i teatrzyku: karton, drewniane patyczki, kolorowy papier, bibuła, ryż, kasza, pastele, kawałki materiału, woreczki foliowe, wełna, włóczka, papier kolorowy, arkusze brystolu,

Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką: Wszyscy są, witam Was
2. Zabawa ruchowa: Za co cię lubię- dzieci siedzą w kole, wyznaczone dziecko podchodzi do wybranej koleżanki, lub kolegi i za pomocą pantomimy odgrywa, za co lubi daną osobę
3. Pokazanie dzieciom obrazków związanych z Legendą o Skarbniku- wspólna próba odtworzenia historii
4. Słuchanie nagrania „Legenda o Skarbniku”- porównanie z wymyśloną historią
5. Oglądanie zdjęć z wybranych miejsc w Katowicach: dawniej i dziś. Odgadywanie co to za miejsca. Czytanie globalne ich nazw i umieszczanie odpowiednich podpisów. Opisywanie tych miejsc.
6. Zabawa ruchowa: zwiedzamy Katowice. Dzieci chodzą po sali, jedno z nich jest przewodnikiem. Przewodnik wypowiada nazwę jednego z zabytków Katowic, a reszta dzieci próbuje stworzyć razem jego wygląd, odpowiednio się ustawiając.
7. Słuchanie przez dzieci ciekawostek na temat historii miasta Katowice.
8. Podział na 4 grupy, wybranie lidera tych grup. Wprowadzenie dzieci do kolejnego zadania, jakim będzie zorganizowanie teatru na zasadzie stacji zadaniowych. Pierwsza stacja to przygotowanie plakatu promującego spektakl, druga- tworzenie biletów na to wydarzenie, trzecia przygotowanie kukiełek i rekwizytów teatralnych, a czwarta- opracowanie krótkich ról do występu. Zmiana stacji po odpowiednim czasie wyznaczonym przez nauczyciela.
9. Próba odegrania przedstawienia „Legenda o skarbniku”.
10. Co najbardziej lubię w Katowicach?- swobodna ekspresja dzieci.
11. Zakończenie zajęć. Pochwalenie dzieci za udział w zajęciach. Stworzenie wystawy na temat legendy o Katowicach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.