X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34461
Przesłano:

Bądź ekologiem - dbaj o Ziemię! Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Prowadzenie : Agnieszka Kusz
Grupa wiekowa : I - III SP
Temat : Bądź ekologiem - dbaj o Ziemię !

Cele ogólne :
• rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na określony temat;
• wzbogacenie słownictwa o treści ekologiczno - przyrodnicze;
• rozbudzenie aktywnych postaw proekologicznych;
• rozbudzenie inwencji twórczej.
Cele szczegółowe :
Uczeń :
• wymienia składniki środowiska naturalnego ;
• uzasadnia potrzebę ochrony środowiska;
• wie, jakie są zadania ekologa;
• wykorzystuje materiały do wykonania kuli ziemskiej;
• potrafi ocenić swoja pracę i prace swoich kolegów.

Metody pracy :
- podająca: rozmowa, opowiadanie, praca z tekstem;
- aktywizująca : pokaz, obserwacje;
- praktyczna : samodzielne doświadczenia.

Formy pracy :
- indywidualna
- zbiorowa

Techniki freinetowskie :
- swobodne wypowiedzi;
- swobodne teksty;
- doświadczenia poszukujące;
- planowanie i ocena pracy;
- swobodna ekspresja plastyczna.

Środki dydaktyczne :
- globus;
- nagrania;
- ksiązki krajobrazowo - przyrodnicze;
- elementy krajobrazu Ziemi;
- teks wiersza Pieśń o ziemi Małgorzaty Strzałkowskiej;
- plansza kuli ziemskiej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Słuchanie utworu Moja planeta.
2. Rozwiązanie plątaninki. Odczytanie hasła "ekolog''.
3. Swobodne wypowiedzi na temat skojarzeń ze słowem "ekologia".
4. Ustalenie znaczenia słów "ekolog'' i "ekologia'' na podstawie materiału źródłowego ( praca w grupach, korzystanie ze słownika języka polskiego i encyklopedii).
5. Układanie w grupach "zestawu zadań dla ekologa''.
6. Oglądanie globusa i określanie znaczeń :
• barw ( na przykład kolor niebieski oznacza zbiorniki wodne, brązowy - góry, zielony - niziny ).
• kształtów ( kontynenty).
7. Projektowanie kuli ziemskiej i rozmieszczenie na niej wybranych elementow środowiska( praca w grupach). Każda grupa łączy swój fragment globu z pozostałymi częściami tworząc model Ziemi. Uczniowie wypowiadają się na temat odczuć związanych z wykonywaniem pracy. Oceniają indywidualny wkład pracy w pracę całego zespłu.
8. Projektowanie odznaki ochrony przyrody.
9. Wręczenie uczniom odznak "Przyjaciela Zielonej Ziemi''
10. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.