X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34429
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Sprawozdanie z organizowanej i udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w okresie 01.09.2016r.-10.02.2017r. w Przedszkolu

W grupie ,,Smerfy” (6-latki) w I półroczu udziela się i organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2013 r., poz. 532)

Specjaliści:
· logopeda
· terapeuta

Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno- pedagogicznej pracujący na grupie:
·

Po przeprowadzonej we wrześniu 2016r. obserwacji , na wniosek nauczycieli pracujących w grupie pomocą psychologiczno- pedagogiczną w roku szkolnym 2016/2017 zostało objętych 14 dzieci. W zakresie pomocy logopedycznej 13dzieci oraz 2 dzieci udzielano pomocy o charakterze terapeutycznym, w tym 1 dziecko wymagało zarówno pomocy logopedycznej jak i terapeutycznej.
Wszystkie dzieci na początku roku szkolnego zostały przebadane przez specjalistów. Po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na udzielenie tej pomocy powołano zespoły i zaplanowana została praca według opracowanych programów. Specjaliści prowadzą odrębne dzienniki, a nauczyciele karty monitoringu

Formy udzielanej pomocy w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 Opis działań i efektów· działania z dzieckiem zgodne z planem udzielania pomocy· uzyskane efekty- wpływ podejmowanych działań na osiągnięcia rozwojowe dziecka
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne Liczba dzieci objętych pomocą:2Czas zajęć w tygodniu: · 0,5 h ze specjalistą· 0,5 h z nauczycielem na grupie Prowadzone zajęcia specjalistyczne korekcyjno- kompensacyjne organizowane były zgodnie z planem udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zrealizowano je arkuszy monitoringu:· doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej· analiza i synteza wyrazowa zdań- układanie zdań prostych do obrazków lub przedmiotów, rozwijanie zdań· rozwijanie mowy w oparciu o ilustracje, sytuacje edukacyjne, historyjki obrazkowe, domino fonetyczne i obrazkowe, zabawy słuchowo- dźwiękowe· rozwijanie zasobu słownictwa· rozwijanie spontanicznej aktywności słownej- komunikacja werbalna· współpraca z rodziną dzieci· stwarzanie sytuacji i warunków sprzyjających wywoływaniu komunikacji werbalnej, występy na scenie podczas uroczystości i zabaw kierowanychEfekty pracy:· wydzielanie głoski w nagłosie, podział na sylaby· wybijanie rytmów· opanowanie prawidłowego oddechu· tworzenie prostych i złożonych zdań· budowanie wypowiedzi nt ilustracji· właściwe trzymanie przyboru i kierunek pisania· utrzymanie w ograniczonej powierzchni przy kolorowaniu· opanowanie małej motoryki· składanie puzzli· koordynacja wzrokowo- ruchowa· komunikacja werbalna z rówieśnikam i osobami dorosłymi· udział w występach· komunikacja werbalna półgłosem i szeptem
Zajęcia logopedyczneLiczba dzieci objętych pomocą:13Czas zajęć w tygodniu: · 0,5 h ze specjalistą· 0,5 h z nauczycielem na grupie Podejmowane działania były zgodne z planem udzielania pomocy, realizację ich potwierdza arkusz monitoringu:· przygotowanie i wywoływanie głosek: sz, ż, s· utrwalanie· ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe· utrwalanie w mowie spontanicznej· utrwalanie głosek w zdaniach, zwrotach w sylabach, wyrazach i tekstach· usprawnianie narządu artykulacyjnego· rozwijanie zasobu słownictwa· rozwijanie spontanicznej aktywności słownej- komunikacja werbalnaEfekty pracy:· usprawnianie aparatu artykulacyjnego· usprawnianie prawidłowego oddychania podczas artykulacji· wzbogacano zasób słownictwa· udoskonalenie wymowy głosek· udoskonalenie procesu przygotowawczego do wymowy głosek· wywoływanie komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi ( szeptem i półgłosem)
Porady i konsultacje dla rodziców · spotkanie grupowe· konsultacje indywidualne- na wniosek nauczycieli, specjalistów, rodziców· omówienie diagnozy wstępnej· udział w zajęciu otwartym i uroczystościach· współpraca z PPP

Po dokonanej obserwacji dzieci i konsultacjach nauczycieli pracujących w grupie ze specjalistami wnioskujemy o kontynuację pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci zarówno w zakresie pomocy logopedycznej jak i terapeutycznej.
W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej zorganizowane zostały kółka zainteresowań. Z naszej grupy wzięło w nich udział 8 dzieci. W kółku z języka angielskiego biorą udział 4 osoby i w kółku plastycznym również 4 dzieci
Praca na kółkach zainteresowań odbywa się po podpisaniu przez rodziców zgody na udział dzieci w zajęciach dodatkowych i na podstawie programów opracowanych przez nauczycielki prowadzące. W II semestrze w kółkach zainteresowań nadal w/w dzieci będą brały udział.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.