X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34428
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie - zespół zadaniowy

PLAN PRACY ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. KONKURSÓW I PROGRAMÓW
Rok szkolny 2016/2017
Skład zespołu:
Harmonogram zadań:
Lp. Zadania Cele Termin realizacji Koordynator na terenie przedszkola
1 Program ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury" · zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne I.2017r.
2 Program „Akademia Wyobraźni Play-Doh” · rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia wśród dzieci Cały rok
3 Projekt „Little Ant' Adventures” · wspomaganie nauki języka angielskiego w przedszkolu Cały rok
4 Program,,Bezpieczny przedszkolak,, · Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach · Poznanie podstawowych zasad bezpiecznej zabawy w domu, w przedszkolu i poza nim· Poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania· Radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych· Uświadomienie dzieciom konieczności niesienia pomocy w sytuacjach urazu lub zagrożenia życia cały rok wszystkie nauczycielki
5 Ścieżka edukacyjna ,,Z wodą za pan brat,, · uwrażliwianie dzieci na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie· przezwyciężanie strachu przed wodą· wykonywanie ćwiczeń i elementów pływania· poznanie podstawowych zasad korzystania z basenu· zapoznanie z podstawowymi znakami wodnymi· wdrażanie do szybkiego reagowania na sygnały wzrokowe lub dźwiękowe· reagowanie i wykonywanie poleceń instruktorów- ratowników· doskonalenie umiejętności pływania· poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy cały rok wychowawcy grup starszych
6 Projekt ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury" · rozwijanie czytelnictwa i współpracy między środowiskiem przedszkolnym a środowiskiem domowym dzieci XII.2016-I.2017r.
7 Konkurs ,,Przedszkole z Pasją Oficyny MM” · propagowanie działań przedszkola w środowisku lokalnym poprzez opis podejmowanych inicjatyw, osiągnięć i realizowanych innowacji, a także innych działań, które odróżniają tę placówkę od innych tego typu cały rok
8 Program ,,Zbieraj baterie” · zapoznanie dzieci z zasadami właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami Cały rok
9 Konkursy plastyczne · Rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej Wg zgłoszeń Członkowie zespołu zadaniowego
10 Akcje charytatywne · kształtowanie otwartości na problemy drugiego człowieka Wg zgłoszeń Wszystkie nauczycielki

Inne programy, projekty i konkursy w ciągu roku w miarę zgłoszeń

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. KONKURSÓW I PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH

1. W skład zespołu wchodzą :
2. W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 przeprowadzone zostały następujące programy i projekty edukacyjne:
· ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”- Program realizowałyśmy w styczniu 2017r. we wszystkich grupach wiekowych. Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
Sposób realizacji: zajęcia kompleksowe o następującej tematyce:
* Kubusiowi Przyjaciele Natury
* Ruch to ważna sprawa, Kubuś dzieciom podpowiada
* Dzień Marchewki
* Jak zrobic coś z niczego, czyli recyklingowy zawrót głowy
· „Akademia Wyobraźni Play-Doh”- w pierwszym semestrze zostało wysłane zgłoszenie i czekamy na kwalifikację i na realizację projektu
· „Little Ant' Adventures”-projekt zostanie zrealizowany w II semestrze. Zgłoszenie zostało wysłane i czekamy na kwalifikację i realizację
· ,,Bezpieczny przedszkolak,,- Program trwa cały rok i uczestniczą w nim wszystkie grupy.
Celem programu jest:
* Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach ,zabawy w domu, w przedszkolu i poza nim
* Poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania oraz radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych
* Uświadomienie dzieciom konieczności niesienia pomocy w sytuacjach urazu lub zagrożenia życia
Sposób realizacji : tematy kompleksowe, spacery , wycieczki
· ,,Z wodą za pan brat,, - ścieżka edukacyjna. Opiekunami są wszyscy nauczyciele grup starszych. Ścieżka trwa cały rok i udział w jej realizacji biorą starszaki.
Celem jest :
* uwrażliwianie dzieci na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie oraz przezwyciężanie strachu przed wodą
* wykonywanie ćwiczeń i elementów pływania oraz poznanie podstawowych zasad korzystania z basenu
* zapoznanie z podstawowymi znakami wodnymi i wdrażanie do szybkiego reagowania na sygnały wzrokowe lub dźwiękowe
* reagowanie i wykonywanie poleceń instruktorów- ratowników oraz doskonalenie umiejętności pływania
* poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
Sposób realizacji: wyjścia na basen
· ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury”- program realizowały wszystkie grupy na przełomie roku 2016/2017
Celem programu jest rozwijanie czytelnictwa i współpracy między środowiskiem przedszkolnym a środowiskiem domowym dzieci
Sposób realizacji: na terenie naszego przedszkola każda z grup wybrała misia , który od domu do domu przedszkolaków wędrował i wraz domownikami czytał książeczki.
· ,,Przedszkole z Pasją Oficyny MM”- konkurs trwa cały rok.
Celem konkursu jest propagowanie działań przedszkola w środowisku lokalnym poprzez opis podejmowanych inicjatyw, osiągnięć i realizowanych innowacji, a także innych działań, które odróżniają tę placówkę od innych tego typu
Sposób realizacji: cykliczne wysyłanie sprawozdań, w których uwzględnione są różnorodne inicjatywy podejmowane w naszej placówce, które integrują środowisko lokalne, przedszkolne i domowe naszych przedszkolaków. W I semestrze wysłano następujące artykuły:
* ,,Jesień w Przedszkolu nr 1 w Namysłowie”
* ,,Nasze dzieciaki- jesień”
* ,,Tuż przed świętami- zima w Przedszkolu nr 1 w Namysłowie”
* ,,Przedszkolaki z naszej paki- styczeń”
· ,,Zbieraj baterie”- konkurs trwa we wszystkich grupach wiekowych przez cały rok.
Celem jest zapoznanie dzieci z zasadami właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami, a realizujemy go poprzez całoroczną zbiórkę baterii. W Ii semestrze planowany jest cykl zajęć edukacyjnych.
3. Również w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 przedszkolaki wzięły udział w następujących konkursach organizowanych przez środowisko lokalne i inne instytucje:
· ,,Kartka urodzinowa dla Pluszowego Misia”- konkurs plastyczny, w którym wzięły udział chętne dzieci, przeprowadzony na etapie wewnątrzprzedszkolnym w listopadzie 2016r. Koordynatorem w placówce była K.Białkowska. Wybrane 2 prace zostały wysłane na konkurs ogólnopolski pod tym samym tytułem, którego organizatorem było Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków D.Szustka oraz miesięcznika ,,Bliżej Przedszkola”.
· ,,Moja ulubiona postać z bajki”- konkurs plastyczny, w którym wzięły udział chętne dzieci, przeprowadzony na etapie wewnątrzprzedszkolnym w styczniu i w lutym 2017r. Koordynatorem w placówce była K.Soborska. Wybrane 3 prace wśród dzieci 5-6-letnich zostały wysłane na konkurs ogólnopolski pod tym samym tytułem, którego organizatorem było Przedszkole Miejskie nr 5 w Chełmnie
· ,,Cała Polska czyta dzieciom”- ogólnopolska akcja mająca na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych. Akcja trwa cały rok i wzięły w niej udział wszystkie przedszkolaki.Każdą z grup odwiedzali rodzice, którzy czytali przedszkolakom literaturę dziecięcą. W lutym zaprosiliśmy panią z biblioteki, aby w każdej grupie przeczytała przedszkolakom książeczkę.
4. W I semestrze nasze przedszkole wzięło udział w licznych akcjach charytatywnych, m.in.
· Zbiórki: makulatury, plastikowych nakrętek, baterii
· ..Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
· ,,Szlachetna Paczka”
· ,,Góra grosza „

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.