X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34385
Przesłano:

Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyborów nietypowych -konspekt zajęć wychowania fizycznego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W KLASIE I B

Temat: Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyborów nietypowych.

CELE OPERACYJNE LEKCJI:
1) Umiejętność – uczeń potrafi posługiwać się różnymi przyborami nietypowymi w grach i zabawach ruchowych,
2) Motoryczność - kształtowanie zwinności, szybkości reakcji, koordynacji ruchowej, celności rzutu,
3) Wiadomości - uczeń zna nowe przybory nietypowe i wie jak je wykorzystać w grach i zabawach ruchowych,
4) Akcent wychowawczy: uczeń przestrzega reguł obowiązujących w grach i zabawach ruchowych.

METODY:
-naśladowcza-ścisła,
-zabawowo-naśladowcza,
-zabawowo-klasyczna,
- problemowa,
- pogadanka,
- pokaz.

FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ :
- indywidualna,
- w zespołach.

PRZYBORY: plastikowe butelki, gazety, balony, sznurek, woreczki foliowe, kartony.
MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna
CZAS TRWANIA: 45 minut


PRZEBIEG ZAJĘĆ

A. CZĘŚĆ WSTĘPNA
I. Czynności organizacyjno- porządkowe:
1. Zbiórka w dwuszeregu,
2. Powitanie grupy,
3. Podanie tematu zajęć.
II. Rozgrzewka
1 . Zabawy ożywiające:
- „Wiewiórki do dziupli”: gazety – dziuple rozłożone na całej sali (dziupli jest mniej niż dzieci ); dzieci – wiewiórki poruszają się w dowolnych punktach omijając dziuple – wiewiórki biegają po lesie; na sygnał „wiewiórki do dziupli” należy jak najszybciej wejść na gazete; wiewiórka, która nie zdąży do dziupli wykonuje 5 „pajacyków”;
- „Deszcz”: gazety – parasole rozłożone na całej sali; dzieci poruszają się w podany przez nauczyciela sposób; na hasło „deszcz” starają się szybko dobiec do „parasola” i zasłonić się przed deszczem ( przysiad, gazeta rozpostarta nad głową ),
2. Ustawienie w kole:
- zwijanie gazety w kulki - kto szybciej zgniecie gazetę w kulę ( druga ręka nie pomaga ),
- marsz po obwodzie koła z podrzucaniem i łapaniem papierowych kul,
- j.w., po podrzuceniu klaśnięcie w dłonie,
- toczenie kulki P i L ręką,
- wysokie unoszenie kolan z równoczesnym przekładaniem papierowych kulek pod kolanem,
- podrzut kulki z ręki do ręki,
- krążenie kulki wokół własnego tułowia (zaczynając od głowy),
- stojąc w rozkroku, dzieci przekładają kulkę między nogami -„ ósemka”,
- siad prosty, kulka obok stóp, przenoszenie nóg ponad kulką,
- siad prosty, toczenie kulki dookoła tułowia i stóp,
- siad prosty, skrętoskłony tułowia w tył z pozostawieniem i zabieraniem kulki,
- leżenie przodem, kulka trzymana oburącz przed sobą – ramiona wyprostowane – unoszenie papierowej kulki jak najwyżej,
- kulka położona na podłodze – przeskoki obunóż, na PN, na LN,
- „przejście po kamieniach”- każda osoba ma dwie gazety, na jednej staje obunóż, drugą gazetę przekłada do przodu- pokonuje rzekę.

B. CZĘŚĆ GŁÓWNA
Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności

Dzieci dzielimy na 2 zespoły:
1. „Gazetowa bitwa”: Dzielimy sale na dwie części. Klasa podzielona jest na dwa równe liczebnie zespoły ( jeśli liczba jest nieparzysta musi zgadzać się ilość kul w każdym zespole ). Każdy uczestnik zabawy posiada dwie gazetowe kule mocno zbite. Na sygnał zespoły przerzucają na stronę przeciwnika znajdujące się na własnym boisku kule. Wygrywa zespół, który po drugim sygnale oznaczającym koniec bitwy, przerzucił więcej kul na boisko rywali.

2. Wyścigi w rzędach:
- pierwsi z rzędów zakładają gazetę na klatkę piersiową i na sygnał zaczynają tak szybki bieg, aby opór powietrza utrzymywał ją przy klatce piersiowej; obiegają półmetek i wracają do rzędu; drudzy i następni wykonują taką samą czynność;
- „wyścigi z balonami”: pierwsi z rzędów wsadzają balon pomiędzy kolana i na sygnał zaczynają bieg do przodu, uważając aby balon nie pękł oraz nie spadł na podłogę, obiegają półmetek, wracają do rzędu i podają balon kolejnemu zawodnikowi;
- „wyścigi gąsienic”: każdy zespół otrzymuje długi sznurek; każdy chwyta go prawą ręką; na sygnał nauczyciela poruszają się szybkim tempem do przodu, jeden za drugim, ciągle trzymając sznurek (trzeba uważać by go nie przerwać), omijają półmetek i wracają na miejsce;
- „wyścigi z kulkami”; siad skrzyżny w rzędzie; pierwsza osoba z papierową kulką; na sygnał podawanie kulki z ręki do ręki nad głową do ostatniego w rzędzie; następnie ostatni z rzędu z kulką biegnie na początek, wykonuje siad skrzyżny i podaje znów kulkę do tyłu;
- „rzuty do celu”: Z wyznaczonego miejsca pierwsi zawodnicy rzucają kulą z gazety do kartonu, po wykonaniu rzutu przechodzą na koniec rzędu. Następni wykonują ćwiczenia jw.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
1.Ćwiczenia uspakajające: dmuchanie woreczka foliowego do góry.
2.Czynności porządkowe: Omówienie zajęć, zachęcanie dzieci do wykorzystywania przyborów nietypowych do różnych zabaw w wolnym czasie. Zwrócenie uwagi na ochronę środowiska.
3. Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.