X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34363
Przesłano:

Wieczór ciekawych opowieści - wprowadzenie litery: ć. Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej - kl I

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KL. I
WPROWADZENIE LITERY „Ć”

Data: ..........

Nauczyciel prowadzący:..................

Nauczyciele obserwujący:..................................

Rodzaj zajęć: Edukacja wczesnoszkolna

Kierunek edukacji: Edukacja polonistyczna

Klasa: I

Krąg tematyczny: W świecie wyobraźni

Temat zajęć edukacyjnych: Wieczór ciekawych opowieści- wprowadzenie litery: ć

Metody pracy: pogadanka, rozmowa, praca z tekstem, ćwiczenia, ekspresja muzyczno – ruchowa, pokaz,

Formy pracy: indywidualna, zespołowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: rozsypanka sylabowa, podręczniki „Elementarz XXI wieku” cz.2, ćwiczenia z edukacji polonistycznej cz. 2, płyta CD z muzyką relaksacyjną, plansza demonstracyjna z literą ć, koperty z pociętymi obrazkami i zdaniami do odczytania,

Cele operacyjne:

UCZEŃ POTRAFI:
- ułożyć wyraz i odczytać hasło z rozsypanki sylabowej
- z uwagą wysłuchać tekst czytany przez nauczyciela
- przeczytać wyrazy i zdania z literą ć
- dokonać analizy i syntezy wyrazów z głoską ć
- zapisać literę ć w izolacji i w wyrazach
- naśladować lot ćmy do muzyki
- złożyć obrazek w całość

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Powitanie dzieci piosenką: „Dzień dobry”
Przypomnienie i powtórzenie wiadomości z poprzedniego dnia, sprawdzenie pracy- domowej.

2.Ułożenie hasła z rozsypanki sylabowj nawiązującego do tematu zajęć:
Wieczór ciekawych opowieści. Poznajemy nową literkę.
- Odczytanie hasła, tematu zajęć
- Wyjaśnienie dzieciom czego nauczymy się na dzisiejszej lekcji (krótkie podanie celów zajęć)
3. Rozmowa kierowana nawiązująca do tematu zajęć:
-Co najchętniej robicie w domu wieczorem?- krótkie wypowiedzi dzieci na zadany temat

4. Praca z ilustracją i tekstem.
Omówienie ilustracji do tekstu. Określenie nastroju sytuacji przedstawionej na obrazku.
Wysłuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela.
Udzielanie odpowiedzi dotyczących czytanego tekstu:
-Co robią chłopcy gdy tata wyjmuje album ze zdjęciami?
-Co wówczas robi mama?
-Jaka jest wtedy pora dnia?
-Jak na imię ma jeden z braci?
-Kto jeszcze znajduje się w pokoju?

5. Ćwiczenia w analizie słuchowo- wzrokowej wyrazu podstawowego-ćma i innych wyrazów ze spółgłoską miękką.
-Jaką głoskę słyszymy na początku w wyrazie: ćma?
-Budowanie modelu wyrazu ćma. Zaznaczanie kolorowymi nakrywkami miejsca spółgłosek i samogłosek.

6.Zabawa ruchowa z wysłuchiwaniem spółgłoski miękkiej ć w wyrazach.
-Zadanie dzieci jest przykucnięcie gdy usłyszą głoskę ć w krótkim opowiadaniu nauczyciela.

7. Zapoznanie dzieci ze znakiem graficznym głoski ć.
-Demonstracja planszy z literą drukowaną ć. Zwrócenie uwagi na kreseczkę nad c.
-Wyszukiwanie litery ć w wyrazach.

8. Ćwiczenia dłoni przed przystąpieniem do pisania. Zabawa „Ćmy”, naśladowanie lotu nocnych motyli do muzyki relaksacyjnej.
Dzieci układają dłonie w kształt „ćmy- motyla” i wykonują taniec dłońmi do spokojnej muzyki relaksacyjnej.

9. Prezentacja sposobu pisania litery ć,Ć. Omówienie kształtu litery, miejsca zapisu litery w liniaturze.

-Ćwiczenia palcem w powietrzu
-Ćwiczenia w pisaniu litery po kropkach (dla części dzieci)
-Pisanie litery w liniaturze i wyrazach.

10. Ćwiczenia w czytaniu zdań z nowo poznaną literą.

11.Układanie obrazka pociętego na kilka części przedstawiającego ćmę.
Sklejanie obrazka w całość. Przeczytanie zdania, zapisanie w zeszycie.

12. Zadanie pracy domowej.

13. Podsumowanie zajęć.
-Jaką literę poznaliśmy na dzisiejszych zajęciach?
-Jaki wyraz rozpoczyna się głoską ć?
-Co jeszcze zapamiętaliście z zajęć?
-Co najbardziej podobało się Wam w czasie zajęć?

14.Przypięcie punktów do tarczy podsumowującej zajęcia- buźki wesołe i smutne.

15.Czynności porządkowe, pożegnanie dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.