X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34384
Dział: Gimnazjum

Historia pewnej miłości... Konspekt lekcji języka polskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

Czas lekcji: 45 minut
Temat: Historia pewnej miłości...
Cele:
- główny: uczeń zna problematykę „Małego Księcia”
- operacyjne:
Uczeń potrafi:
- rozpoznać problematykę omawianego fragmentu, uporządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej,
- odczytać symboliczne treści utworu,
- nazwać uczucia towarzyszące bohaterowi,
- odszukać w tekście informacje potrzebne do uzasadnienia własnego zdania,
- formułować własne refleksje na temat miłości w oparciu o tekst lektury,
- słuchać uważnie i aktywnie, selektywnie i krytycznie wypowiedzi innych na temat relacji Małego Księcia i róży i w ogóle,
- pracować w grupie.
Treści z podstawy programowej:
I.1.2) uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu
II.1.2) uczeń rozpoznaje problematykę utworu
II. 2.2) uczeń przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku,
w jakim występują one w tekście
II.3.1) uczeń przedstawia propozycje odczytania konkretnego tekstu kultury
i uzasadnia ją
II.4.2) uczeń omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne
III.1.5) uczeń uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi
Zalecane metody i warunki realizacji podstawy programowej : wykorzystanie metod aktywizujących - dyskusja

Formy pracy: zbiorowa, zespołowa ( praca w grupach)

Metody: elementy dyskusji i heurezy, burza mózgów (mapa myśli), praca z tekstem.

Środki dydaktyczne: tekst lektury Mały Książę, karta pracy ucznia, prezentacja multimedialna z nagraniem piosenki „Mały Książe:

PRZEBIEG LEKCJI

Faza przygotowawcza ( ok. 10-15 min)
1. Powitanie
2. Sprawdzenie listy obecności
3. Rekapitulacja wtóra: przypomnienie treści „Małego Księcia” ze szczególnym zwróceniem uwagi na symbolikę poszczególnych scen.
4. Przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna ( ok. 20 – 25 min)

1. Praca w grupach – ułożenie we właściwej kolejności etapów rozwoju uczucia pomiędzy Małym Księciem i różą.
2. Dyskusja na temat uczuć, jakie róża wzbudziła w Małym Księciu na początku
i później.
3. Wskazanie przyczyn, dla których bohater opuścił różę.
4. Dyskusja na temat uczuć, jakie wywołało w Małym Księciu znalezienie się
w ogrodzie różanym.
5. Ustalenie, czego nauczył się Mały Książe o miłości w trakcie pobycie na ziemi
( wyszukiwanie w tekście odpowiednich cytatów)

Faza podsumowująca ok. 5 – 10 min.

1. Zapisanie zwrotów i wyrażeń wskazujących na to, jak rozumiana jest miłość
w „Małym Księciu”

2. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat tego, czego nauczyli się podczas dzisiejszej lekcji.

3. Wysłuchanie piosenki Katarzyny Sobczyk „Mały Książe” ( w przypadku wolnego czasu)

4. Ocena najbardziej aktywnych uczniów

5. Zadanie pracy domowej – wyszukanie cytatów charakteryzujących świat dorosłych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.