X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34382
Przesłano:

Kontrakt

Kontrakt

Umowa o współpracy zawarta w dniu 26.09.2006 roku pomiędzy opiekunem stażu – panią ......................., będącą nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu, a nauczycielem stażystą – panią Barbara Radwańska. Celem kontraktu jest określenie zasad wzajemnej współpracy i obowiązujących norm
w okresie stażu.

Zadania nauczyciela stażysty:

1. Zapoznanie się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
2. Poznawanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Realizowanie wymagania niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
5. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
7. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Zadania opiekuna stażu:

1. Wspólne przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres jego stażu, przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
2. Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Wspieranie działań nauczyciela w zakresie wzbogacania jego warsztatu
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
5. Hospitowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.
6. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych
7. Pomoc w opracowaniu projektu sprawozdania.
8. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
9. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.
10. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Formy pracy:

- spotkania informacyjne dotyczące procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, regulaminów i statutu szkoły, programu oddziaływań wychowawczych,
- spotkania poświęcone omawianiu literatury pedagogicznej i różnych form doskonalenia zawodowego,
- spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych podczas pracy w szkole, rozwiązywaniu trudności,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę,
- udział stażysty w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażystę oraz ich omawianie,
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Kontrakt obowiązuje od dnia jego podpisania przez obie strony do końca stażu.

........................................ ...................................
podpis nauczyciela stażysty podpis opiekun stażu
Kontrakt

Umowa o współpracy zawarta w dniu 26.09.2006 roku pomiędzy opiekunem stażu – panią ......................., będącą nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu, a nauczycielem stażystą – panią Barbara Radwańska. Celem kontraktu jest określenie zasad wzajemnej współpracy i obowiązujących norm
w okresie stażu.

Zadania nauczyciela stażysty:

1. Zapoznanie się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
2. Poznawanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Realizowanie wymagania niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
5. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
7. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Zadania opiekuna stażu:

1. Wspólne przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres jego stażu, przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
2. Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Wspieranie działań nauczyciela w zakresie wzbogacania jego warsztatu
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
5. Hospitowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.
6. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych
7. Pomoc w opracowaniu projektu sprawozdania.
8. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
9. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.
10. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Formy pracy:

- spotkania informacyjne dotyczące procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, regulaminów i statutu szkoły, programu oddziaływań wychowawczych,
- spotkania poświęcone omawianiu literatury pedagogicznej i różnych form doskonalenia zawodowego,
- spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych podczas pracy w szkole, rozwiązywaniu trudności,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę,
- udział stażysty w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażystę oraz ich omawianie,
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Kontrakt obowiązuje od dnia jego podpisania przez obie strony do końca stażu.

........................................ ...................................
podpis nauczyciela stażysty podpis opiekun stażu

Kontrakt

Umowa o współpracy zawarta w dniu 26.09.2006 roku pomiędzy opiekunem stażu – panią ......................., będącą nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu, a nauczycielem stażystą – panią Barbara Radwańska. Celem kontraktu jest określenie zasad wzajemnej współpracy i obowiązujących norm
w okresie stażu.

Zadania nauczyciela stażysty:

1. Zapoznanie się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
2. Poznawanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Realizowanie wymagania niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
5. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
7. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Zadania opiekuna stażu:

1. Wspólne przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres jego stażu, przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
2. Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Wspieranie działań nauczyciela w zakresie wzbogacania jego warsztatu
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
5. Hospitowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.
6. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych
7. Pomoc w opracowaniu projektu sprawozdania.
8. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
9. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.
10. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Formy pracy:

- spotkania informacyjne dotyczące procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, regulaminów i statutu szkoły, programu oddziaływań wychowawczych,
- spotkania poświęcone omawianiu literatury pedagogicznej i różnych form doskonalenia zawodowego,
- spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych podczas pracy w szkole, rozwiązywaniu trudności,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę,
- udział stażysty w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażystę oraz ich omawianie,
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Kontrakt obowiązuje od dnia jego podpisania przez obie strony do końca stażu.

........................................ ...................................
podpis nauczyciela stażysty podpis opiekun stażu

Kontrakt

Umowa o współpracy zawarta w dniu 26.09.2006 roku pomiędzy opiekunem stażu – panią ......................., będącą nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu, a nauczycielem stażystą – panią Barbara Radwańska. Celem kontraktu jest określenie zasad wzajemnej współpracy i obowiązujących norm
w okresie stażu.

Zadania nauczyciela stażysty:

1. Zapoznanie się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
2. Poznawanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Realizowanie wymagania niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
5. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
7. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Zadania opiekuna stażu:

1. Wspólne przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres jego stażu, przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
2. Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Wspieranie działań nauczyciela w zakresie wzbogacania jego warsztatu
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
5. Hospitowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.
6. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych
7. Pomoc w opracowaniu projektu sprawozdania.
8. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
9. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.
10. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Formy pracy:

- spotkania informacyjne dotyczące procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, regulaminów i statutu szkoły, programu oddziaływań wychowawczych,
- spotkania poświęcone omawianiu literatury pedagogicznej i różnych form doskonalenia zawodowego,
- spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych podczas pracy w szkole, rozwiązywaniu trudności,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę,
- udział stażysty w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażystę oraz ich omawianie,
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Kontrakt obowiązuje od dnia jego podpisania przez obie strony do końca stażu.

........................................ ...................................
podpis nauczyciela stażysty podpis opiekun stażu

Kontrakt

Umowa o współpracy zawarta w dniu 26.09.2006 roku pomiędzy opiekunem stażu – panią ......................., będącą nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu, a nauczycielem stażystą – panią Barbara Radwańska. Celem kontraktu jest określenie zasad wzajemnej współpracy i obowiązujących norm
w okresie stażu.

Zadania nauczyciela stażysty:

1. Zapoznanie się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
2. Poznawanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Realizowanie wymagania niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
5. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
7. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Zadania opiekuna stażu:

1. Wspólne przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres jego stażu, przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
2. Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Wspieranie działań nauczyciela w zakresie wzbogacania jego warsztatu
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
5. Hospitowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.
6. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych
7. Pomoc w opracowaniu projektu sprawozdania.
8. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
9. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.
10. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Formy pracy:

- spotkania informacyjne dotyczące procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, regulaminów i statutu szkoły, programu oddziaływań wychowawczych,
- spotkania poświęcone omawianiu literatury pedagogicznej i różnych form doskonalenia zawodowego,
- spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych podczas pracy w szkole, rozwiązywaniu trudności,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę,
- udział stażysty w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażystę oraz ich omawianie,
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Kontrakt obowiązuje od dnia jego podpisania przez obie strony do końca stażu.

........................................ ...................................
podpis nauczyciela stażysty podpis opiekun stażu

Kontrakt

Umowa o współpracy zawarta w dniu 26.09.2006 roku pomiędzy opiekunem stażu – panią ......................., będącą nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu, a nauczycielem stażystą – panią Barbara Radwańska. Celem kontraktu jest określenie zasad wzajemnej współpracy i obowiązujących norm
w okresie stażu.

Zadania nauczyciela stażysty:

1. Zapoznanie się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
2. Poznawanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Realizowanie wymagania niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
5. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
7. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Zadania opiekuna stażu:

1. Wspólne przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres jego stażu, przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
2. Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Wspieranie działań nauczyciela w zakresie wzbogacania jego warsztatu
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
5. Hospitowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.
6. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych
7. Pomoc w opracowaniu projektu sprawozdania.
8. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
9. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.
10. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Formy pracy:

- spotkania informacyjne dotyczące procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, regulaminów i statutu szkoły, programu oddziaływań wychowawczych,
- spotkania poświęcone omawianiu literatury pedagogicznej i różnych form doskonalenia zawodowego,
- spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych podczas pracy w szkole, rozwiązywaniu trudności,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę,
- udział stażysty w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażystę oraz ich omawianie,
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Kontrakt obowiązuje od dnia jego podpisania przez obie strony do końca stażu.

........................................ ...................................
podpis nauczyciela stażysty podpis opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.